link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoogfeest HH. Petrus en Paulus

Zaterdag 29 juni

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2024
Hoogfeest HH. Petrus en Paulus

Op zater­dag 29 juni 2024 viert de katho­lie­ke kerk het hoog­feest van de HH. Petrus en Paulus. Dit be­lang­rijke feest her­denkt twee van de meest invloedrijke apos­te­len in het chris­ten­dom, die beide een cruciale rol speel­den in de versprei­ding van het evan­ge­lie en de vesti­ging van de vroege kerk.

De Apos­te­len Petrus en Paulus

Petrus, oor­spron­ke­lijk Simon genoemd, was een van de eerste dis­ci­pe­len die door Jezus werd ge­roe­pen. Hij werd door Jezus zelf ‘de rots’ genoemd waarop Hij Zijn kerk zou bouwen. Petrus wordt beschouwd als de eerste paus en zijn lei­der­schap en ge­tui­ge­nis zijn van onschat­ba­re waarde voor het vroege chris­ten­dom.

Paulus, voor­heen bekend als Saul van Tarsus, was aan­vanke­lijk een ver­vol­ger van de chris­te­nen. Zijn dra­ma­tische beke­ring op weg naar Damascus mar­keerde het begin van een leven gewijd aan het ver­sprei­den van het evan­ge­lie onder de hei­denen. Paulus’ brieven vormen een aanzien­lijk deel van het Nieuwe Testa­ment en bie­den diepe inzichten in de chris­te­lijke theo­lo­gie en praktijk.

Symboliek en Bete­ke­nis

Het vieren van deze twee heiligen samen op één dag bena­drukt de een­heid en comple­mentari­teit van hun missies. Hoewel ze ver­schil­lende ach­ter­gron­den en bena­deringen had­den, werkten ze beide on­ver­moei­baar aan de versprei­ding van het chris­te­lijk geloof. Hun marte­laar­schap in Rome onder keizer Nero herinnert ons aan hun ultieme opoffe­ring voor hun geloof.

Li­tur­gische Viering

Tijdens dit hoog­feest wor­den we­reld­wijd speciale Missen gehou­den waarin de lezingen en gebe­den focussen op het leven en de werken van Petrus en Paulus. Veel kerken or­ga­ni­se­ren pro­ces­sies en andere fees­te­lij­ke ac­ti­vi­teiten om de heiligen te eren. Het feest biedt gelo­vi­gen een moment van re­flec­tie op de fun­da­men­ten van hun geloof en de moed om hun over­tui­gingen uit te dragen, net als Petrus en Paulus deden.

Con­clu­sie

Het hoog­feest van de HH. Petrus en Paulus is een vie­ring van geloof, missie en opoffe­ring. Het herinnert ons aan de be­lang­rijke rol die deze twee apos­te­len speel­den in de vor­ming van de kerk en inspireert ons om hun voor­beeld te volgen in ons dage­lijks leven. Laten we op deze dag stil staan bij hun nalaten­schap en ons opnieuw toewij­den aan de waar­den en het geloof die zij zo dapper hebben uit­ge­dragen.

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaienParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose