link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zo als een mantel om mij heen geslagen

woensdag, 6 november 2019
Zo als een mantel om mij heen geslagen

Er zijn veel mensen, vaak in het verborgene, die zorg geven aan degene met wie ze een per­soon­lijke band hebben. Zorg aan een chro­nische zieke, ge­han­di­capte of hulp­be­hoe­vende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Uit eigen erva­ring weten u en ik hoe de zorg voor anderen een dage­lijkse, weke­lijkse of maan­de­lijkse taak wordt, die je naast je normale werk vervult.

Een opdracht die met liefde­volle inzet vervuld wordt tot in lengte van jaren. In het ver­pleeg­huis waar ik werk, zie ik fami­lie­le­den, mensen op leef­tijd, dage­lijks op bezoek komen. Het valt hen vaak zwaar, maar toch proberen ze hun geliefde trouw te blijven. Ook thuis geven mannen en vrouwen zorg aan hen die zon­der hun steun niet thuis zou­den kunnen blijven. Ze cijferen zich­zelf weg. Jaar in, jaar uit.

Deze zorg, man­tel­zorg genoemd, heeft een bij­zon­dere relatie met St. Maarten. Op 11 no­vem­ber wordt St. Maarten gevierd, een feest van licht, maar ook van elkaar zien en delen. St. Maarten (Martinus) werd geboren in het jaar 316 na Christus, en stierf op 11 no­vem­ber 397 als Bis­schop van Tours. (Fr.) Over hem bestaat een beroemde legende:

Martinus moest eens een zware tocht ondernemen met het leger. Zo kwam hij, pas 18 jaar oud, met zijn legeron­der­deel aan bij de stad Amiens. Het was koud, bijna donker, de poorten zou­den weldra gaan sluiten en het leger moest zich haasten om op tijd binnen de muren van de stad te zijn. Maar Martinus zag buiten de poort een arme bede­laar. Martinus had hem niets te geven, geen brood of aalmoes. Hij aarzelde echter niet, sneed zijn man­tel in twee en gaf een helft aan de bede­laar. ’s Nachts verscheen in een droom Christus aan zijn bed met om zijn sch­ou­ders de halve man­tel van de bede­laar. Christus sprak tot de engelen: “Zie hier Martinus, nog niet eens gedoopt, heeft mij gekleed.” Hierop besluit Martinus zich te laten dopen, het leger te verlaten en zijn ver­dere leven aan het geloof te wij­den.

Als man­tel­zor­ger deel je de zorg met degene die de zorg nodig heeft. St. Maarten gaf niet zijn hele man­tel weg, maar een halve. Hij deelde zijn man­tel, hij hield ook nog wat voor zich­zelf. Als bede­laar krijg je een halve man­tel, die van buitenaf naar je toe kan komen. De andere helft zal je zelf door eigen, inner­lijke ac­ti­vi­teit moeten laten ontstaan. Een ander kan jou niet geheel omhullen, je zal er zelf ook aan moeten bijdragen. Het is goed te delen, maar niet zo, dat je zelf bevriest. Roof­bouw op jezelf plegen door je helemaal weg te schenken maakt je uit­ein­delijk tot een bede­laar. De omhulling die wij iemand schenken moet niet verstikkend zijn: je moet een ander in zijn waarde laten en hem/haar inner­lijke kracht geven om door te gaan.

Op 10 no­vem­ber is de nationale dag van de man­tel­zor­gers. De man­tel die zij delen is een teken van Gods Liefde naar onze naaste en ons­zelf. Huub Oosterhuis ver­woordt het zo in ‘Vrien­de­lijk licht’:

Zo vrien­de­lijk en veilig als het licht
zo als een man­tel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aange­zicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoe­den en op han­den dragen.

overzicht van bijdragen:
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose