link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Patronen van Europa
Cyrillus en Methodius waren broers en kwamen uit de Noord-Griekse stad Thessalonica. Ze waren monnik en ston­den in verbin­ding met de Oost-Europese culturen. Wie daar in hun dagen christen wilde wor­den, moest de Latijnse taal beheersen en de Latijnse cultuur op de koop toe nemen. Dat betekende in de praktijk dat het chris­te­lijk geloof voor de gewone man in het oosten ontoe­gan­ke­lijk bleef.

Vieringen deze week

woensdag, 1 februari
8.30Ommel - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 2 februari
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 3 februari
11.00Asten - Woord en Gebed
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 4 februari
10.30Ommel - Eucharistie
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 5 februari
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
11.00Lierop - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

woensdag, 1 februari 2023
Woensdag in de 4e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Hebr. 12, 4-7.11-15
Psalm:Ps. 103 (102), 1-2, 13-14, 17-18a
Evangelie:Mc. 6, 1-6


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad December 2022
December 2022

eerdere edities
Maria Lichtmis en Blasiuszegen
Donderdag 2 en vrijdag 3 februari
gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023
Op 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel. Bij dit feest her­denken we dat Jezus als pas­ge­bo­ren baby volgens de joodse wet is opgedragen aan God.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 7 februari 2023 - 20.00 uur - Asten
gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
Inschrijving Vormsel 2023 weer geopend
gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023
Zoals elk jaar willen we de leer­lin­gen uit groep 8 in de gelegen­heid stellen deel te nemen aan het ont­van­gen van het H. Vormsel. Voor dit school­jaar is hier­voor vrij­dag 2 juni om 19.00 uur gepland. Deken Seidel zal dit jaar het Vormsel toedienen.
Huiszegen 2023
gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023
In de maand januari stelt het pas­to­rale team u in de gelegen­heid om uw huis te laten inzegenen door een van haar leden, pastoor Steijaert, pastor Schevers of diaken Swaanen. In een kort maar kost­baar moment wor­den ver­trek­ken in uw woning be­spren­keld met wij­wa­ter.
Bedevaart Beauraing
Van 6 t/m 9 mei
gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een meer­daag­se bede­vaart naar het Belgische bede­vaart­plaatsje Beauraing met be­ge­lei­ding van een pries­ter en een zorg­team. Opstap­plaatsen zijn Mill, Helmond, en Eersel. In 2023 is het 90 jaar gele­den dat Maria in Beauraing is ver­sche­nen.
Thema-avond - Eindelijk thuis
Dinsdag 24 januari - 20.00 uur - Bijzaal kerk Asten
gepubliceerd: maandag, 23 januari 2023
We staan stil bij de bestseller ‘Einde­lijk thuis’ van pries­ter en hoog­le­raar Henri Nouwen. Oog in oog met het schil­derij van Rembrand van de verloren zoon krijgt thuis­ko­men een nieuwe diepte. We staan stil bij de leessleu­tels van Henri Nouwen rond dit bekende bijbel­ver­haal. En we gaan in gesprek over: Wat is thuis zijn in je leven, bij God, bij je naaste? Pastor Schevers ver­zorgt de avond.
Nieuw grafmonument Paters ingewijd Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 20 januari 2023
Het Heilig Hart klooster aan de Wilhelmina­straat in Asten dat jarenlang het noviciaat was van de Con­gre­ga­tie van de Pries­ters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) en sinds de jaren zeven­tig kloosterver­zor­gingshuis, werd in 2019 verlaten door de laatste daar wonende paters en broe­ders. Achter het klooster bevond zich de kloosterbe­graaf­plaats waar 200 over­le­de­nen hun rust­plaats had­den.
'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
Zondag 22 januari - 12.30 uur - kerkstraat 4 Asten
gepubliceerd: vrijdag, 20 januari 2023
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Op zon­dag 22 januari komt een groepje twinti­gers bij elkaar. Ze doen dat 'Om de tafel'.
Week van gebed voor eenheid
Week van 15 t/m 22 januari
gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2023
Zondag 15 januari begint de gebeds­week voor de een­heid onder de chris­te­nen. Deze Week van gebed moe­digt chris­te­nen aan om goed te doen en recht te zoeken. De Bijbel­tekst die centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 3 januari 2023 - 20.00 uur - Asten
gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2023
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.


za, 31 dec 2022 Emeritus paus Benedictus overleden
vr, 30 dec 2022 Terugblik H.Mis Tweede Kerstdag
zo, 18 dec 2022 Kindervieringen in Asten
vr, 16 dec 2022 Concerten rondom Kerstmis
di, 6 dec 2022 Verandering opgeven misintenties in Ommel
di, 6 dec 2022 Dag van bezinning
zo, 4 dec 2022 Thema-avond - Het kerstverhaal
zo, 4 dec 2022 Met iconen van Advent naar Kerst
ma, 28 nov 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
vr, 25 nov 2022 Filmavond in de Advent - Babette’s Feast
ma, 14 nov 2022 'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
ma, 14 nov 2022 Energiemaatregelen in de parochie
zo, 13 nov 2022 Op avontuur met de Advent
di, 8 nov 2022 Dag van bezinning
ma, 7 nov 2022 Een kruis op WJD-tour-tocht
vr, 4 nov 2022 Gedenkplaat Lambertuskerkhof ingezegend Fotoreportage
wo, 2 nov 2022 Herinneringskaartje Allerzielen 2022
di, 1 nov 2022 Winterconcert Puur Sangh
ma, 31 okt 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
ma, 31 okt 2022 Hubertusmis
za, 29 okt 2022 Inzegening gedenkplaat Lambertuskerkhof Someren
wo, 26 okt 2022 Processiepark houdt 'Open Huis' Fotoreportage
di, 25 okt 2022 Ontvangst WJD-kruis in onze parochie
do, 20 okt 2022 Concert Somerens Lust: Allerseelen
do, 20 okt 2022 Nieuw parochieblad - Nieuwe stijl Fotoreportage
do, 20 okt 2022 Wijzigingen organisatie parochie
wo, 12 okt 2022 MOV viering met het koor Incantare
zo, 9 okt 2022 Feestelijke vrijwilligersdag Asten Fotoreportage
za, 8 okt 2022 Middag van bemoediging
za, 8 okt 2022 Dag van bezinning

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose