link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tropisch

dinsdag, 1 september 2020
Tropisch

Wat is het heet geweest. Veel dagen met tropische temperaturen en zitten we nog steeds in de corona­cri­sis.

Normaal ge­spro­ken is dit de periode, waarin de koren weer gaan oefenen, de werk­groepen weer gaan draaien, kortom: het was altijd een be­lang­rijk kan­tel­punt, waarbij je kon zien dat de vakantie voorbij was.

Voor de koren is het nog steeds niet bekend wanneer er weer op volle sterkte gezongen kan wor­den. Dat is na­tuur­lijk heel vervelend; je zit op een koor en je wilt dus zingen!

De Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn uit­ge­steld.

Werk­groepen ver­ga­deren bij­voor­beeld via de com­puter, of op een andere wijze, zodat alles toch door kan blijven draaien. En ik merk, dat de kerk­diensten alweer als vanouds voelen.

We hebben met ons allen de maat­regelen serieus geno­men en zijn er inmiddels ook aan gewend geraakt. Maar voor velen blijft dit toch een moei­lijke periode. Men blijft zoveel moge­lijk thuis, omdat diegene – of de partner – tot de risico­groep behoort. De bood­schappen laten ze thuisbe­zorgen en een blokje om, of een stukje fietsen wordt op de stille momenten gedaan.

We staan voor de aan­vang van een nieuw werk­jaar. Een jaar waar we alles onder voorbehoud zullen moeten inplannen. En waar we steeds reke­ning moeten hou­den met alle ont­wik­ke­lingen in ver­band met het Corona­vi­rus. Dat vraagt om flexibili­teit van u als pa­ro­chi­aan en ook van ons. Want mis­schien is het nood­za­ke­lijk gaande weg het jaar om onze ideeën en plannen te moeten bijstellen.

We kunnen inmiddels gelukkig wel weer samen komen voor de vie­rin­gen met in acht name van alle regels die er vanuit de rege­ring, het RIVM en het bisdom wor­den geadviseerd. En die wij dan ook zo goed moge­lijk willen opvolgen omdat we ons terdege rea­li­se­ren dat we veelal met kwets­ba­re mensen hebben te maken. We hopen en rekenen op uw begrip en mede­wer­king.

Ondanks alle beper­kingen wens ik ons allen een goede start van deze periode toe. En voor de jon­ge­ren die weer naar school mogen gaan, een goed studie­jaar toe.

Mogen wij met een gezond boerenverstand en een hart vol geloof en liefde elkaar door deze tijd dragen. Met onze aan­dacht en zorg, met vrien­de­lijk­heid en mededogen, maar ook met gebed. Hou vol!

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - MariamaandParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose