link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een nieuw werkjaar

dinsdag, 20 augustus 2019
Een nieuw werkjaar

365 dagen lang schrijf je je eigen verhaal, bladzijde voor bladzijde. Na 365 dagen begin je opnieuw, het vorige verhaal gaat de kast in, waar het lang­zaam vergeelt en ‘verle­den’ wordt.

Zo sluiten wij, bezige mensen, elk jaar opnieuw een verhaal af. Een verhaal van geloven in God en in elkaar. Mis­schien is het uw eerste of tweede verhaal wat af­ge­slo­ten is, bij velen is het al een compleet naslag­werk gewor­den. We ervaren ook dat we soms terug­grij­pen naar een eer­der verhaal, omdat het nog niet af is of mis­schien wel omdat we het goede ervan niet verloren willen laten gaan.

Een nieuw werk­jaar is be­gon­nen en de inhoudsopgave van het volgende jaar­boek ligt alweer op tafel. Op allerlei manieren zijn we druk doende voor onze Kerk, zingend, poetsend, brieven en ver­slagen typend, op bestuur­lijk niveau of in een of andere klusjes­groep, centen tellend of geld uit­ge­vend; kortom allemaal ver­schil­lend en allemaal even druk.

Een nieuw werk­jaar staat voor de deur, alle plannen en ver­ga­de­ringen passen mis­schien niet eens in het jaar dat voor ons ligt, maar het jaar dat komen gaat is een bij­zon­der jaar, in het werk­jaar 2019-2020 krijgen we één dag extra, omdat het schrikkel­jaar ons een dag cadeau geeft.
Een hele dag om te doen waar je anders niet toe zou komen:

  • Mis­schien kunnen we wat extra ver­slagen of brieven produceren... maar in een dag schrijf je niet wat er nog allemaal in je hoofd zit.
  • Mis­schien kunnen we wat extra ver­ga­deren, maar alles wat er nog te zeggen valt kan moei­lijk allemaal op een dag gebeuren.
  • Mis­schien is het raad­zaam om al het koper in de kerk nog eens te poetsen... maar zou­den we daar allemaal wel oog voor hebben.
  • Mis­schien kunnen we het geld nog eens kunnen tellen, maar we zou­den ons vergissen en de volgende dag weer opnieuw moeten beginnen.
  • Mis­schien zou­den we nog een lied kunnen leren, maar de keus is nog zo groot en we hebben alles nog niet gezongen.
  • Mis­schien... ont­dek­ken we in die ene dag wel dat we eigen­lijk nog zoveel dagen tekort komen.

We zou­den ook helemaal niets kunnen plannen op die ene extra werk­dag. We zou­den elkaar gewoon eens kunnen ont­moe­ten, zon­der ver­ga­de­ring, zon­der pro­ce­dures en zon­der plichten. We zou­den elkaar eens in de ogen kunnen kijken en zeggen: Mens, in jou ontdek ik Gods Geest. We zou­den alleen moeten luis­te­ren en de ander ein­de­lijk eens zijn levens­ver­haal laten ver­tellen. We zou­den in het kloppen van een mensenhart de bewe­ging van Gods Kerk kunnen ervaren. We zou­den ont­dek­ken dat juist die andere mens onze tekorten zou aanvullen. We zou­den ook ont­dek­ken, als we elkaar eens echt aan durven kijken, dat onze God en onze Kerk, waar we een heel werk­jaar mee bezig zijn alleen maar recht van bestaan heeft in het omgaan met elkaar. We zou­den ont­dek­ken dat je alleen maar in Gods Geest kunt geloven als je in elkaar gelooft. We zullen ook in deze ene extra dag ervaren dat we toch weer tijd tekort komen, tijd voor elkaar.

Mis­schien zou­den we ons beleid weer eens aan moeten passen. Mis­schien moeten we wel meer ont­moe­tingen plannen en min­der ver­ga­de­ringen. Want ont­moe­ten is: de stap durven zetten, je ware gezicht tonen. Vrees en onzeker­heid opzij schuiven en je ver­trouwen schenken aan iemand.

Ont­moe­ten is niet: veel vragen stellen, aan­drin­gen of uitpluizen, beslag leggen of veroor­de­len. Ont­moe­ten is nooit: ‘moeten’ het is aanvoelen en luis­te­ren en in elkaar Gods Geest, Gods aanwe­zig­heid ont­dek­ken.

Dat is het wat ik u wil toewensen in het ko­men­de werk­jaar...
in het ko­men­de jaar van ont­moe­ting.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose