link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Exodus

zaterdag, 3 april 2021

Het is een won­der­lijk verhaal, dat ieder jaar in de Paas­wake wordt voor­ge­le­zen. Op weg naar het beloofde land trekken de Israëlieten dwars door de zee, over droge grond, tussen muren van water veilig naar de over­kant, terwijl het achter­volgende Egyp­tische leger met man en muis ten onder gaat in het terug­stro­mende water.

ExodusOpgelucht omdat zij bevrijd zijn uit de slavernij, prijzen de Israëlieten de Heer. Vol blijd­schap slaat Mirjam, de zus van Mozes, op de tamboerijn en vrouwen volgen haar in een rei­dans.

Lang gele­den vermoedde een wijze rabbijn dat dit verhaal de Joden wel eens op het ver­keerde idee zou kunnen brengen dat zij het uit­ver­ko­ren volk van God waren en dat andere volkeren min­der­waar­dig waren. Daarom schreef hij het volgende ver­volg op het oude Bijbel­ver­haal.

Vanuit de hoge hemel keken de engelen vol span­ning toe hoe de door­tocht door de zee af zou lopen. Toen de Israëlieten veilig de over­kant had­den bereikt en het Egyp­tische leger ten onder was gegaan, tra­den enkele engelen voor Gods troon en zei­den: “Almach­tige Heer, laat ook ons hier in de hemel feest vieren en dansen, want de vijan­den van uw volk zijn ver­slagen.” Maar God schudde zijn hoofd en zei met bedroefde stem: “Zijn ook de om­ge­ko­men Egyptenaren niet mijn kin­de­ren? Hoe kunnen wij feestvieren in de hemel, terwijl mijn kin­de­ren dood in zee drijven?”

Zo probeerde lang gele­den een Joodse leraar zijn leer­lin­gen ervan te overtuigen dat alle mensen kin­de­ren van de ene Vader zijn en in liefde en vrede dienen samen te leven.

Als het hele nageslacht van Abraham - Joden, Chris­te­nen en Islamieten - deze over­tui­ging zou delen, zou “vrede op aarde” een stukje dich­ter­bij komen.

Jan Zwirs

overzicht van bijdragen:
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm PasenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose