link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bidweek voor eenheid

zondag, 19 januari 2020
Bidweek voor eenheid

Van 1999 tot 2005 was ik pastoor van de Maria Magda­le­nakerk in Geffen. Het is een eeuwen­oud gebouw. En er is een tijd geweest (meer dan hon­derd jaar vanaf de 17e tot de 19e eeuw) dat de Maria Magdalena­kerk zowel door katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten werd gebruikt. Dat kwam op meer plaatsen voor. Het simul­taan kerk­ge­bruik werd dat genoemd. Dat klinkt heel vrede­lie­vend en oecu­me­nisch. Maar dat was het beslist niet. Er waren geen andere kerk­ge­bouwen be­schik­baar en daarom moesten ze van de over­heid het­zelfde gebouw gebruiken.

De katho­lie­ken moesten na de eucha­ris­tie­vie­ring de beel­den afdekken met lakens. En om de pro­tes­tan­ten te pesten lieten ze bewust een stuk van een beeld uits­te­ken of gebruikten ze extra veel wierook, zodat de reuk lang bleef hangen. Althans dat dachten de pro­tes­tan­ten. Op zijn beurt preekte de dominee een andere keer extra lang, zodat de katho­lie­ken buiten moesten wachten, voordat zij de kerk kon­den gebruiken. Althans dat dachten de katho­lie­ken. Het geërger kunt u zich voor­stel­len in een katho­liek dorp met een hand­vol pro­tes­tan­ten.

Aan dit soort pesterijen van beide zij­den is op een gegeven moment een einde geko­men en dat is maar goed ook. Het was niet alleen kin­der­ach­tig, het toont ook aan dat de chris­te­nen van toen niet echt streef­den naar een­heid tussen de gelo­vi­gen.

Deze week is het de “Bidweek voor de een­heid onder de chris­te­nen”. Mis­schien denkt u nu: “‘Week van de een­heid’? Wat is dat?”

Twee­dui­zend jaar gele­den ging Jezus rond bij de mensen. Hij ver­telde over zijn droom van een nieuwe wereld en Hij leerde de mensen dat God voor ons zorgt als een lief­heb­bende Vader. Hij nodigde alle mensen uit om mee te werken aan die betere wereld. Nu, ruim twee­dui­zend jaar later, leeft Zijn droom nog ver­der bij miljoenen mensen in heel de wereld.

Maar in de tussen­tijd is er heel wat gebeurd. Door allerlei redenen raakte die grote ge­meen­schap ver­deeld. Ieder kreeg zijn eigen naam. Er zijn chris­te­nen in allerlei soorten: rooms-katho­lie­ken, pro­tes­tan­ten, Grieks- en Russisch-orthodoxen, anglicanen, pinkster­ge­meen­ten en nog vele anderen. Allen noemen zich chris­te­nen.

De gebeds­week voor de een­heid van de chris­te­lijke kerken is de gelegen­heid om samen met andere chris­te­nen te bid­den, te vieren en de han­den uit de mouwen te steken. 

De Evan­ge­lies, de levens­ver­halen over Jezus, ver­tellen dat Hij een doener was. Voort­du­rend onderweg en in de weer tussen de mensen om goed te doen, met een luis­te­rend oor, een wijs advies en een helpende hand voor hen die men niet zag staan. Altijd doende dus om mensen de weg te wijzen naar God en naar elkaar.

Hij was een doener, maar Hij was ook een bid­der. Van tijd tot tijd trekt Hij zich terug om te bid­den. Op een stille plek en alleen in gesprek met God. En steeds weer bidt Jezus: laat Mijn mensen niet verloren lopen, niet verdwalen in het kwaad van de wereld. Laat ze niet vallen, niet uiteen­val­len. Houd hen bijeen en help hen door te gaan met wat Ik be­gon­nen ben.

Zo bad Jezus voor de jonge kerk, en die eerste pa­ro­chie bad daarna tot Hem. Want na Zijn sterven, in die eerste moei­lijke tijd, in de crisis die ze doormaakten, zoeken ze elkaar op. Niet om al wat gebeurd is te evalueren, te analyseren en in een beleids­no­ti­tie samen te vatten om daarna te weten hoe ze ver­der moeten. Zo zou­den wij dat mis­schien doen. De leer­lin­gen niet, zij doen wat Jezus in moei­lijke situaties ook had gedaan: ze sloegen aan het bid­den, en ze bleven volhar­den in dat gebed.

Zo komen ze er door heen: door saam­ho­rig­heid; want ze delen het verdriet met elkaar. En door gebed; want ze delen met God hun zorgen.

En zo is het nog altijd: christen zijn houdt je niet vol in je eentje. Je moet samen willen scholen, willen schuilen bij elkaar, samen willen luis­te­ren naar wie Jezus was en wat Hij deed, en daarin kracht opdoen om Zijn weg te gaan.

En we moeten samen blijven bid­den. Dat is: ons hart verheffen tot God. Soms is je hart blij en zeg je: dankjewel. Soms ben je verdrie­tig en huil je uit bij God. Of ben je kwaad en mopper je. Of voel je je mach­te­loos en vraag je Hem om uit­komst. Bidden is voelen en willen weten: wij mensen, zijn als kin­de­ren en God is onze Vader.

Wie dit kunnen geloven en liefde onder­vin­den van hun omge­ving, kunnen net als Zijn eerste leer­lin­gen na verloop van tijd weer heel veel aan.

pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose