link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opstekertje

woensdag, 18 december 2019
Opstekertje

Met kerst­mis vieren wij dat God mens is gewor­den en als kind in ons mid­den is geko­men. Daarom is ons eerste woord een wens voor alle kin­de­ren: dat ze mogen opgroeien in huizen en scholen waar waar­de­ring is voor elkaar, warmte en genegen­heid.

Alle kin­de­ren wensen we ouders toe en opvoe­ders die aan­dacht hebben voor het kleine en zwakke en dat zij aldus mensen van vrede wor­den. En tegen alle kin­de­ren zeggen we ook: “Let maar op Jezus’ woor­den en je brengt het ver”. Let op Hem, en volg Hem dan word je mis­schien geen idool maar wel een ster, een lichtje voor anderen. Dat wensen we alle kin­de­ren van harte toe.

Ons tweede woord is voor alle jonge mensen, die geen kind meer zijn, maar ook nog niet volwassen. Die soms met zich­zelf in de knoop zitten, die nog geen goed raad weten met de liefde en voor wie geloven nog ver en moei­lijk is. Hen wensen wij toe: laat je niet verlei­den tot eigen­be­lang, goedkoop vermaak en verdovende wel­vaart. Zie mensen te wor­den met idealen, spring eerbie­dig om met het leven, wees zuinig op elkaar en draag zorg voor de toe­komst, die God aan jullie toever­trouwt. Alle jonge nog zoekende mensen wensen wij toe dat ze de weg van Jezus zullen vin­den, geen ge­mak­ke­lijke weg, maar wel een weg naar vrede.

En alle grote mensen wensen wij een zalig kerst­feest. U allen, mannen en vrouwen die samen door het leven gaat, wensen wij - in het spoor van Maria en Jozef toe: aan­han­ke­lijk­heid en eerbied voor elkaars gevoelens en trouw in goede en kwade dagen.

Trouw aan elkaar en trouw aan de kin­de­ren, die las­tige lieve jeugd, die aan U willen zien wat liefde is en bij U willen ont­dek­ken wat geloven betekent. Zalig Kerst­feest voor alle vaders die her­der zijn, alle moe­ders, die engelen van mensen zijn.

Maar even­eens een zalig kerst­feest voor allen die alleen staan, mensen die ongehuwd zijn ge­ble­ven, soms gewild maar bijna altijd ongewild, met alle pijn van dien.

En zij die hun levens­part­ner zijn verloren door de dood of ge­schei­den zijn, met alle verdriet en problemen die dat met zich mee­brengt. U allen wensen wij zalige mensen toe die echt met je meevoelen, voor wie een half woord genoeg is, die bij je in de buurt blijven en laten merken dat ze je niet kunnen en willen missen.

Een zalig Kerst­feest voor alle oudere mensen, aan wiens inzet wij zoveel te danken hebben. Aan allen, die soms ondanks de kwalen van de oude dag blijven lachen en blijven luis­te­ren naar hun kin­de­ren en klein­kin­de­ren.

Vaak horen we hen zeggen: “de mensen hebben het beter dan vroe­ger, maar ze zijn min­der tevre­den”. En inder­daad zij leken op de arme her­ders, wij intussen op de rijke koningen. Dat de wel­vaart ons niet blind mag maken voor elkaars wel­zijn. Dat kunnen wij leren van oud en wijsgewor­den mensen. Dank­baar wensen wij hun een zalig kerst­feest.

En tegen alle mensen die er in onze wereld onderdoor gaan, hon­ger lij­den, dakloos zijn, zeggen wij: blijf ons wakker hou­den met al dat slechte nieuws, zodat wij als chris­te­nen telkens weer wor­den uitgedaagd goed nieuws te brengen in naam van God.

Ook tegen alle zieke mensen zeggen wij: zalig Kerst­feest. Met U hopen wij op betere tij­den en we beloven voor U te bid­den om kracht van boven en de troost van een paar lieve mensen.

Moge de vrede van Kerst­mis geen wapenstilstand blijken te zijn. Moge de saam­ho­rig­heid van Kerst­mis iets wor­den van alle­dag ten bate van allen. Alle mensen die hieraan blijven werken en dus van goede wille zijn wensen wij een zalig kerst­feest.

Heel bij­zon­der zij die in gelo­vi­ge trouw onze kerk gaande hou­den en van onze kerk­ge­bouwen voort­du­rend een plaats maken van gebed en in­spi­ra­tie. In al die mensen van goede wil brandt Gods licht, en daar moet je Hem zoeken.

In onze pa­ro­chies brandt Gods licht: in onze koren brandt licht, in de werk­groep voor zieken en alleen­gaan­den, in de mensen van werk­groepen rondom Communie en Vormsel, in degenen die al ons koper poetsten, onze kerkhofploegen en in vele anderen werk­groepen die onze geloofs­ge­meen­schap mee dragen en levend hou­den.

Er brandt ook licht in mensen die zich buiten de kerk blijven inzetten voor de samen­le­ving, niet ophou­den te ‘knokken’ voor ge­rech­tig­heid.

Er brandt licht in degenen die zeggen: ‘We bellen tante: of ze met Kerst­mis wil komen, anders zit ze zo alleen’.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose