link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Advent

Vol verwachting klopt ons hart!

donderdag, 10 december 2020
Advent

De Advents­tijd roept ons op om ‘waak­zaam’ uit te zien naar de geboorte van het Kerst­kind in de stal te Beth­le­hem. Als er iets is dat wij de voorbije maan­den dag na dag hebben gehoord, is het wel dat wij op onze hoede - dat wij dus 'waak­zaam' - moeten zijn. Wij weten immers niet waar en wanneer het corona­vi­rus kan toeslaan, met alle gevolgen van dien.

Maar ook zon­der het virus zijn het woor­den die wij heel dikwijls horen en in allerlei varianten gebruiken: “Let op! Pas op! Wees voorzich­tig!” “Vergeet niet de deur te sluiten wanneer je ’s avonds alleen thuis bent!” Regel­ma­tig zeggen of horen wij zulke bezorgde waar­schu­wingen: “Wees waak­zaam!”

Waak­zaam­heid

In de Bijbel staat een mooi verhaal over ‘waak­zaam­heid’. Het is het verhaal van de vijf ver­stan­dige en de vijf domme bruidsmeisjes. (Mattheüs 25, 1-13) Jezus ver­telt het verhaal over de vijf meisjes die met hun lampen op de bruidegom moeten wachten, maar er geen reke­ning mee hou­den dat die lampen óók voldoende olie nodig hebben om te kunnen bran­den. Wanneer de bruidegom aan­komt, kunnen zij hem niet bijlichten en mogen zij de feest­zaal niet binnen.

De bood­schap die Jezus hiermee wil weer­ge­ven, is dat, - wanneer wij het échte en waarach­tige leven willen bezitten, zoals God dat ons allen toewenst (het bruilofts­feest), - dat wij dan waak­zaam moeten zijn. Die waak­zaam­heid komt tot uiting door het feit dat wij steeds voldoende 'olie van goed­heid' moeten bezitten om het licht van de god­de­lijke liefde en vrede te laten doorschijnen in heel ons leven, in ons doen en denken, opdat wij ver­vol­gens een 'lichtend voor­beeld' kunnen zijn voor de ander.

Lichtend voor­beeld

Wij kunnen een ‘lichtend voor­beeld’ zijn voor de ander door ‘goed’ te zijn voor hem of haar, door aan­dacht te hebben voor onze mede­mens, door te luis­te­ren naar de ander. Maar eer­lijk gezegd is dat toch eigen­lijk niet zo heel bij­zon­der, omdat wij dat ook buiten de Advents­tijd moeten doen; altijd en overal!

De Advents­tijd is veel méér! Na­tuur­lijk is het ook het verlangen naar het ko­men­de Kerst­feest; het verlangen naar het samen­zijn met je naaste(n), het familie­feest. Echter, dit jaar zal dit familie­feest niet op zo'n manier kunnen door­gaan zoals wij dat gewend zijn van­wege de beperkende corona­maat­re­ge­len.

Toch mogen wij ons verlangen naar Kerst­mis daardoor niet laten verslappen of beperken omdat wij als familie niet kunnen samen­ko­men. Immers, Kerst­mis is geen louter gezellig (en vaak overla­den) familie­feest, maar het is hèt feest dat God als mens onder ons is komen wonen. God zelf is zicht­baar gewor­den in deze wereld: in zijn Zoon Jezus wordt God geboren hier op aarde. En wat daarbij het be­lang­rijk­ste is, is dat Hij opnieuw geboren kan wor­den in óns hart; Zijn goed­heid en liefde kan in óns mensen zicht­baar wor­den voor de ander.

Vrucht­baar Kerst­feest

Mis­schien kan dit jaar het Kerst­feest wel eens het meest ‘vrucht­ba­re Kerst­feest’ wor­den sinds jaren, omdat wij niet wor­den afgeleid door allerlei prak­tische zaken rondom bood­schappen doen, het voor­be­rei­den van het Kerst­di­ner, eet.: allerlei zaken die vaak onze aan­dacht op zo’n manier opslokken dat de ware zin van het Kerst­feest aan ons voorbij gaat. Dit jaar kunnen wij daad­wer­ke­lijk tijd vrij maken om ons te 'ver­won­deren' over de won­der­ba­re geboorte van het Kerst­kind in de stal te Beth­le­hem.

Met Kerst­mis wordt de ‘Vrede­vorst, de Redder van de Wereld’ geboren. En juist met deze ‘vrede’ en ‘red­ding’ mogen wij actief bezig zijn in de Advents­tijd. Het is de ‘red­ding’ en de ‘vrede’ die tot uiting kan komen als onze aan­dacht niet alleen uitgaat naar onze naasten, maar nóg meer
naar mensen in nood.

Door de corona­cri­sis zijn er meer mensen dan ooit op zoek naar ‘red­ding’ en ‘vrede’ in hun leven: mensen die in armoede ploe­te­ren en het fi­nan­cieel niet meer rond kunnen breien. Maar ook is er de armoede van de een­zaam­heid, de wanhoop, de onzeker­heid, de ziekte, de handicap, de kansloos­heid en van nog zoveel meer dingen die het leven vre­se­lijk moei­lijk kunnen maken.

Ver­wach­ting

“Vol ver­wach­ting klopt ons hart!” Deze woor­den horen bij het Sin­ter­klaas­feest, maar zijn óók passende woor­den voor de Advent. In deze tijd mogen wij waken over onze mede­mens, ons hart laten kloppen en spreken voor onze naaste, voor mensen die het hard nodig hebben.

Mogen wij voor al deze mensen een 'red­dende engel' zijn. Wanneer wij dat doen in de tijd vóór Kerst­mis dan kan ver­vol­gens het èchte en waarach­tige leven van het Kerst­kind zich open­ba­ren in ons hart, wat zijn uit­stra­ling heeft naar de ander toe.

Dan wordt het voor ons allen een Zalig en Gezegend Kerst­feest !

Kape­laan Harold van Overbeek

overzicht van bijdragen:
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021ExodusParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose