link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Advent

Vol verwachting klopt ons hart!

donderdag, 10 december 2020
Advent

De Advents­tijd roept ons op om ‘waak­zaam’ uit te zien naar de geboorte van het Kerst­kind in de stal te Beth­le­hem. Als er iets is dat wij de voorbije maan­den dag na dag hebben gehoord, is het wel dat wij op onze hoede - dat wij dus 'waak­zaam' - moeten zijn. Wij weten immers niet waar en wanneer het corona­vi­rus kan toeslaan, met alle gevolgen van dien.

Maar ook zon­der het virus zijn het woor­den die wij heel dikwijls horen en in allerlei varianten gebruiken: “Let op! Pas op! Wees voorzich­tig!” “Vergeet niet de deur te sluiten wanneer je ’s avonds alleen thuis bent!” Regel­ma­tig zeggen of horen wij zulke bezorgde waar­schu­wingen: “Wees waak­zaam!”

Waak­zaam­heid

In de Bijbel staat een mooi verhaal over ‘waak­zaam­heid’. Het is het verhaal van de vijf ver­stan­dige en de vijf domme bruidsmeisjes. (Mattheüs 25, 1-13) Jezus ver­telt het verhaal over de vijf meisjes die met hun lampen op de bruidegom moeten wachten, maar er geen reke­ning mee hou­den dat die lampen óók voldoende olie nodig hebben om te kunnen bran­den. Wanneer de bruidegom aan­komt, kunnen zij hem niet bijlichten en mogen zij de feest­zaal niet binnen.

De bood­schap die Jezus hiermee wil weer­ge­ven, is dat, - wanneer wij het échte en waarach­tige leven willen bezitten, zoals God dat ons allen toewenst (het bruilofts­feest), - dat wij dan waak­zaam moeten zijn. Die waak­zaam­heid komt tot uiting door het feit dat wij steeds voldoende 'olie van goed­heid' moeten bezitten om het licht van de god­de­lijke liefde en vrede te laten doorschijnen in heel ons leven, in ons doen en denken, opdat wij ver­vol­gens een 'lichtend voor­beeld' kunnen zijn voor de ander.

Lichtend voor­beeld

Wij kunnen een ‘lichtend voor­beeld’ zijn voor de ander door ‘goed’ te zijn voor hem of haar, door aan­dacht te hebben voor onze mede­mens, door te luis­te­ren naar de ander. Maar eer­lijk gezegd is dat toch eigen­lijk niet zo heel bij­zon­der, omdat wij dat ook buiten de Advents­tijd moeten doen; altijd en overal!

De Advents­tijd is veel méér! Na­tuur­lijk is het ook het verlangen naar het ko­men­de Kerst­feest; het verlangen naar het samen­zijn met je naaste(n), het familie­feest. Echter, dit jaar zal dit familie­feest niet op zo'n manier kunnen door­gaan zoals wij dat gewend zijn van­wege de beperkende corona­maat­re­ge­len.

Toch mogen wij ons verlangen naar Kerst­mis daardoor niet laten verslappen of beperken omdat wij als familie niet kunnen samen­ko­men. Immers, Kerst­mis is geen louter gezellig (en vaak overla­den) familie­feest, maar het is hèt feest dat God als mens onder ons is komen wonen. God zelf is zicht­baar gewor­den in deze wereld: in zijn Zoon Jezus wordt God geboren hier op aarde. En wat daarbij het be­lang­rijk­ste is, is dat Hij opnieuw geboren kan wor­den in óns hart; Zijn goed­heid en liefde kan in óns mensen zicht­baar wor­den voor de ander.

Vrucht­baar Kerst­feest

Mis­schien kan dit jaar het Kerst­feest wel eens het meest ‘vrucht­ba­re Kerst­feest’ wor­den sinds jaren, omdat wij niet wor­den afgeleid door allerlei prak­tische zaken rondom bood­schappen doen, het voor­be­rei­den van het Kerst­di­ner, eet.: allerlei zaken die vaak onze aan­dacht op zo’n manier opslokken dat de ware zin van het Kerst­feest aan ons voorbij gaat. Dit jaar kunnen wij daad­wer­ke­lijk tijd vrij maken om ons te 'ver­won­deren' over de won­der­ba­re geboorte van het Kerst­kind in de stal te Beth­le­hem.

Met Kerst­mis wordt de ‘Vrede­vorst, de Redder van de Wereld’ geboren. En juist met deze ‘vrede’ en ‘red­ding’ mogen wij actief bezig zijn in de Advents­tijd. Het is de ‘red­ding’ en de ‘vrede’ die tot uiting kan komen als onze aan­dacht niet alleen uitgaat naar onze naasten, maar nóg meer
naar mensen in nood.

Door de corona­cri­sis zijn er meer mensen dan ooit op zoek naar ‘red­ding’ en ‘vrede’ in hun leven: mensen die in armoede ploe­te­ren en het finan­cieel niet meer rond kunnen breien. Maar ook is er de armoede van de een­zaam­heid, de wanhoop, de onzeker­heid, de ziekte, de handicap, de kansloos­heid en van nog zoveel meer dingen die het leven vre­se­lijk moei­lijk kunnen maken.

Ver­wach­ting

“Vol ver­wach­ting klopt ons hart!” Deze woor­den horen bij het Sin­ter­klaas­feest, maar zijn óók passende woor­den voor de Advent. In deze tijd mogen wij waken over onze mede­mens, ons hart laten kloppen en spreken voor onze naaste, voor mensen die het hard nodig hebben.

Mogen wij voor al deze mensen een 'red­dende engel' zijn. Wanneer wij dat doen in de tijd vóór Kerst­mis dan kan ver­vol­gens het èchte en waarach­tige leven van het Kerst­kind zich open­ba­ren in ons hart, wat zijn uit­stra­ling heeft naar de ander toe.

Dan wordt het voor ons allen een Zalig en Gezegend Kerst­feest !

Kape­laan Harold van Overbeek

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose