link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oktobermaand

Een bijzondere maand

donderdag, 3 oktober 2019
Oktobermaand

In het verle­den werd gedurende de dagen van ok­to­ber heel bij­zon­der aan­dacht ge­schon­ken aan het bid­den van de rozen­krans of het rozenhoedje. Door voort­du­rend het ‘Wees gegroet’ samen te herhalen kwamen velen tot rust. De aan­dacht werd telkens opnieuw gericht op Maria, die zeker een luis­te­rend oor had voor hen die vol ver­trouwen hun vragen aan haar voorleg­den, of uit dank­baar­heid haar steun vroegen voor anderen.

De ok­to­ber­maand, de herfst­maand bij uitstek, laat mensen de vruchten van de aarde zien. Het zijn de laatste weken van de oogst die wordt binnen­ge­haald. Dit geldt nu nog. Je ziet de mais ver­dwij­nen en de bergen suikerbieten groeien. De herfst blijkt de laatste jaren ook een tijd te zijn met bij­zon­dere acties. Het lijkt erop, dat bij het binnenhalen van de oogst ook de vraag komt van delen, het samen delen van wat de aarde voort­brengt.

Dan horen we spreken over vrede. Vrede in de kleine en grote wereld, die niet enkel een droom hoeft te zijn. We horen spreken over een missie­maand. Een maand met een bij­zon­dere oproep om je ge­roe­pen te weten, te denken aan andere mensen voor wie het leven vaak moei­lijk is omdat er geen voedsel, of niet voldoende voedsel is, omdat er te weinig mid­de­len zijn voor een goede ge­zond­heid. Hier­voor wordt dan ook in onze paro­chie­kerk een collecte gehou­den. Deze oproep klinkt ook naar de kin­de­ren. We spreken van een missie­dag voor kin­de­ren, aan­dacht van kin­de­ren voor kin­de­ren. Het gaat om werken aan een stukje soli­da­ri­teit van kin­de­ren hier met de kin­de­ren in de derde wereld. Kin­de­ren kunnen een eigen bijdrage leveren voor ont­wik­ke­ling in de derde wereld.

De herfst waarin we mogen zien, hoe wij ruim­schoots kunnen genieten van de vruchten van de aarde, is een tijd bij uitstek, om eens zelf stil te staan bij de moge­lijk­he­den om tijd, aan­dacht en geld of goe­de­ren te schenken aan anderen, in het bij­zon­der aan hen die bijna geen leven hebben. Wereld­mis­sie­maand mag ok­to­ber ook genoemd wor­den. De oproep klinkt, je bent er om te delen, je bent er om naar de ander toe te gaan met jouw moge­lijk­he­den. En mogen we hier­voor blijven bid­den tot Maria, die onze voor­spreek­ster wil zijn bij haar Zoon en onze Heer Jezus Christus, speciaal in deze rozen­krans­maand.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose