link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oktobermaand

Een bijzondere maand

donderdag, 3 oktober 2019
Oktobermaand

In het verle­den werd gedurende de dagen van ok­to­ber heel bij­zon­der aan­dacht ge­schon­ken aan het bid­den van de rozen­krans of het rozenhoedje. Door voort­du­rend het ‘Wees gegroet’ samen te herhalen kwamen velen tot rust. De aan­dacht werd telkens opnieuw gericht op Maria, die zeker een luis­te­rend oor had voor hen die vol ver­trouwen hun vragen aan haar voorleg­den, of uit dank­baar­heid haar steun vroegen voor anderen.

De ok­to­ber­maand, de herfst­maand bij uitstek, laat mensen de vruchten van de aarde zien. Het zijn de laatste weken van de oogst die wordt binnen­ge­haald. Dit geldt nu nog. Je ziet de mais ver­dwij­nen en de bergen suikerbieten groeien. De herfst blijkt de laatste jaren ook een tijd te zijn met bij­zon­dere acties. Het lijkt erop, dat bij het binnenhalen van de oogst ook de vraag komt van delen, het samen delen van wat de aarde voort­brengt.

Dan horen we spreken over vrede. Vrede in de kleine en grote wereld, die niet enkel een droom hoeft te zijn. We horen spreken over een missie­maand. Een maand met een bij­zon­dere oproep om je ge­roe­pen te weten, te denken aan andere mensen voor wie het leven vaak moei­lijk is omdat er geen voedsel, of niet voldoende voedsel is, omdat er te weinig mid­de­len zijn voor een goede ge­zond­heid. Hier­voor wordt dan ook in onze paro­chie­kerk een collecte gehou­den. Deze oproep klinkt ook naar de kin­de­ren. We spreken van een missie­dag voor kin­de­ren, aan­dacht van kin­de­ren voor kin­de­ren. Het gaat om werken aan een stukje soli­da­ri­teit van kin­de­ren hier met de kin­de­ren in de derde wereld. Kin­de­ren kunnen een eigen bijdrage leveren voor ont­wik­ke­ling in de derde wereld.

De herfst waarin we mogen zien, hoe wij ruim­schoots kunnen genieten van de vruchten van de aarde, is een tijd bij uitstek, om eens zelf stil te staan bij de moge­lijk­he­den om tijd, aan­dacht en geld of goe­de­ren te schenken aan anderen, in het bij­zon­der aan hen die bijna geen leven hebben. Wereld­mis­sie­maand mag ok­to­ber ook genoemd wor­den. De oproep klinkt, je bent er om te delen, je bent er om naar de ander toe te gaan met jouw moge­lijk­he­den. En mogen we hier­voor blijven bid­den tot Maria, die onze voor­spreek­ster wil zijn bij haar Zoon en onze Heer Jezus Christus, speciaal in deze rozen­krans­maand.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose