link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een nieuwe Lente

maandag, 9 maart 2020
Pruimenbloesem
Pruimenbloesem

Op 21 maart om 01.07 uur begint Lente 2020. Door het feit van de heel milde winter, maakt het aan­bre­ken van de lente nu niet mee zoveel indruk. Ik kan me de strenge winters van vroe­ger her­in­ne­ren waarin het land wekenlang onder sneeuw en ijs bedolven lag. Dan was het begin van de lente wer­ke­lijk een sig­naal van hoop en nieuw leven. Het woord lente hangt etymo­lo­gisch ook samen met het woord lengen, het lengen van de dagen.

Bij veel mensen was dat vroe­ger ook de tijd van de grote schoonmaak. Kamer voor kamer werd onder han­den geno­men. Alles werd gestofzuigd en in de boenwas gezet. Kleden en tapijten wer­den uitgeklopt en de ramen gewassen en gezeemd. Het hele huis straalde fris­heid uit. En hoe is dat nu in onze samen­le­ving en in de poli­tiek? Kunnen we daar ook iets van die nieuw­heid en die fris­heid bespeuren?

Er zijn hoop­volle tekenen. Sinds een paar jaar hebben we een rege­ring / kabinet van een heel nieuwe en ori­gi­nele samen­stel­ling. Twee grote oppositiepartijen hebben het po­si­tie­ve in elkaar ontdekt. Een kleine partij met een uit­ge­spro­ken chris­te­lijke signatuur blijkt daar goed bij te passen en samen hebben zij een regeerak­koord opge­steld onder de titel: Samen leven, Samen werken! Men is en­thou­siast en samen wil het nieuwe team werken aan een goede toe­komst.

Hoe zit het in de kerk­ge­meen­schap? Is daar ook een nieuwe lente bespeur­baar? Er zijn zeker po­si­tie­ve signalen, maar er zijn ook stemmen die klagen dat de status quo hoogtij viert en dat de Kerk hopeloos achter de feiten aanloopt.

De li­tur­gie van 21-22 maart wil ons een hart onder de riem steken. We zitten dan halverwege de Veer­tig­da­gen­tijd. Naar de Latijnse intredezang van die dag heet die zon­dag ‘Zondag Laetare’. Dat betekent: verheug u!

De profeet Jesaja zingt: “Verheug u, Jeru­za­lem, en komt bijeen, gij allen die haar bemint; verheug u en wees blij!” Ook hier is sprake van bijeen­ko­men, van iets samen doen. Ook hier gaat het om samen leven en samen werken in de ge­meen­schap van onze Moeder de Kerk.

Die kerk is wel oud, maar geen product dat ‘over datum’ is. Ook in de poli­tiek ontdekt men te­gen­woor­dig steeds meer het belang van de kerken als kri­tische instantie. Als de kerken bij de tijd zijn, als ze zich­zelf zijn en zich bewegen naar alles wat waar, goed en mooi is, is er toe­komst voor de kerken.

Als de kerken echt aan hun wezen­lijke roe­ping, dienst aan God en dienst aan de mensen, be­ant­woor­den, staat er beslist een nieuwe lente voor de deur!

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - MariamaandParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose