link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een nieuwe Lente

maandag, 9 maart 2020
Pruimenbloesem
Pruimenbloesem

Op 21 maart om 01.07 uur begint Lente 2020. Door het feit van de heel milde winter, maakt het aan­bre­ken van de lente nu niet mee zoveel indruk. Ik kan me de strenge winters van vroe­ger her­in­ne­ren waarin het land wekenlang onder sneeuw en ijs bedolven lag. Dan was het begin van de lente wer­ke­lijk een sig­naal van hoop en nieuw leven. Het woord lente hangt etymo­lo­gisch ook samen met het woord lengen, het lengen van de dagen.

Bij veel mensen was dat vroe­ger ook de tijd van de grote schoonmaak. Kamer voor kamer werd onder han­den geno­men. Alles werd gestofzuigd en in de boenwas gezet. Kleden en tapijten wer­den uitgeklopt en de ramen gewassen en gezeemd. Het hele huis straalde fris­heid uit. En hoe is dat nu in onze samen­le­ving en in de poli­tiek? Kunnen we daar ook iets van die nieuw­heid en die fris­heid bespeuren?

Er zijn hoop­volle tekenen. Sinds een paar jaar hebben we een rege­ring / kabinet van een heel nieuwe en ori­gi­nele samen­stel­ling. Twee grote oppositiepartijen hebben het po­si­tie­ve in elkaar ontdekt. Een kleine partij met een uit­ge­spro­ken chris­te­lijke signatuur blijkt daar goed bij te passen en samen hebben zij een regeerak­koord opge­steld onder de titel: Samen leven, Samen werken! Men is en­thou­siast en samen wil het nieuwe team werken aan een goede toe­komst.

Hoe zit het in de kerk­ge­meen­schap? Is daar ook een nieuwe lente bespeur­baar? Er zijn zeker po­si­tie­ve signalen, maar er zijn ook stemmen die klagen dat de status quo hoogtij viert en dat de Kerk hopeloos achter de feiten aanloopt.

De li­tur­gie van 21-22 maart wil ons een hart onder de riem steken. We zitten dan halverwege de Veer­tig­da­gen­tijd. Naar de Latijnse intredezang van die dag heet die zon­dag ‘Zondag Laetare’. Dat betekent: verheug u!

De profeet Jesaja zingt: “Verheug u, Jeru­za­lem, en komt bijeen, gij allen die haar bemint; verheug u en wees blij!” Ook hier is sprake van bijeen­ko­men, van iets samen doen. Ook hier gaat het om samen leven en samen werken in de ge­meen­schap van onze Moeder de Kerk.

Die kerk is wel oud, maar geen product dat ‘over datum’ is. Ook in de poli­tiek ontdekt men te­gen­woor­dig steeds meer het belang van de kerken als kri­tische instantie. Als de kerken bij de tijd zijn, als ze zich­zelf zijn en zich bewegen naar alles wat waar, goed en mooi is, is er toe­komst voor de kerken.

Als de kerken echt aan hun wezen­lijke roe­ping, dienst aan God en dienst aan de mensen, be­ant­woor­den, staat er beslist een nieuwe lente voor de deur!

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aonParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose