link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Advent

dinsdag, 26 november 2019
Advent

Het woord ‘Advent’ heeft zijn wor­tels in de Latijnse taal. Het woord ‘adventus’ betekent ‘komst’ en ‘advenire’ wil zeggen ‘naar iets of iemand toe­ko­men’. Als chris­te­nen vieren wij dat God naar ons toe­komt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is de Emmanuel, God-met-ons.

Advent

De Advents­krans, de Adventskalen­der, de ster die begin de­cem­ber al voor het raam gehangen wordt... Aan alles merk je dat we op weg zijn naar Kerst­mis. We kijken uit naar de komst van Jezus. De naam ‘Advent’ zegt het al. Het komt van het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. De komst van Jezus brengt licht in onze wereld. Hij is geko­men als Licht van de wereld en wij mogen Hem verwel­ko­men. In ons leven en in ons hart.

Licht van de wereld

De dagen zijn donker, maar ook onze wereld is vaak donker. Geweld, ruzies, oorlogen en ga zo maar door. Vaak lopen we zelf ook in het donker, wanneer we worstelen met onze problemen of met dingen waar we bang voor zijn. Tijdens de Advent wor­den wij uit­ge­no­digd om ons hierover te be­zin­nen. De Li­tur­gische kleur paars herinnert ons daar elke keer weer aan. (Paars staat voor beke­ring en be­zin­ning.) Wij mogen alles in Gods han­den te leggen, zodat wij met de geboorte van Jezus opnieuw kunnen beginnen. Dat wij mogen gaan in Zijn Licht. Het Licht van de wereld, dat alle duisternis verdrijft.

God houdt zoveel van ons dat Hij onder ons wilde wonen. In de gedaante van een klein baby’tje is Hij mens gewor­den. Elk jaar met Kerst­mis vieren wij dat opnieuw, maar eigen­lijk mogen wij daar elke dag dank­baar voor zijn!

Begin nieuw ker­ke­lijk jaar

De eerste zon­dag van de Advent is ook het begin van een nieuw ker­ke­lijk of li­tur­gisch jaar. Op de teke­ning hier­on­der zie je hoe het ker­ke­lijk jaar is opge­bouwd. Iedere periode heeft zijn eigen li­tur­gische kleur; paars is de kleur van be­zin­ning, wit van feest, groen van de gewone tijd door het jaar. De laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar is het feest van Christus Koning. Zo vieren we ieder jaar weer opnieuw alle gebeur­te­nissen vanaf het begin van Jezus’ leven tot en met zijn hemel­vaart en de geboorte van de jonge kerk.

zon­dag 1 de­cem­ber 2019 -
dins­dag 24 de­cem­ber 2019
- Advent
woens­dag 25 de­cem­ber 2019 -
maan­dag 6 januari 2020 - Kerst­tijd
dins­dag 7 januari 2020 -
dins­dag 25 februari 2020 - Tijd door het jaar
woens­dag 26 februari 2020 -
zater­dag 11 april 2020 - Vasten­tijd
zon­dag 12 april 2020 -
don­der­dag 21 mei 2020 - Paas­tijd
vrij­dag 22 mei 2020 -
zater­dag 28 no­vem­ber 2020 - Tijd door het jaar

Kerkelijk jaar (credit: Samuel Advies)

Cathechese­ma­te­rialen

Ter voor­be­rei­ding van de komst van het kindje Jezus met uw (klein)kin­de­ren zijn er diverse ma­te­ri­alen gratis be­schik­baar.

overzicht van bijdragen:
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019AllerzielenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose