link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meimaand - Mariamaand

vrijdag, 3 mei 2019
Meimaand - Mariamaand

In onze streek wonen nogal wat mensen met een Poolse ach­ter­grond. Ze zijn daar zelf geboren, of hebben Poolse ouders of groot­ou­ders. Soms zie je die afkomst terug in hun woning. Dan hangt ergens een foto van Karol Józef Wojtyła, de Poolse Paus Johannes Paulus II en vaak ook een schil­derij van de Zwarte Madonna, de Moeder van Polen, die in Częstochowa wordt vereerd.

De icoon heeft een lange ge­schie­de­nis. Geschil­derd in de vijfde eeuw in Byzantium, kwam de icoon terecht in Polen. De icoon heeft een gou­den glans, maar ook de donkere kleur die ver­teld over de ouderdom.

Wanneer je goed kijkt naar de Zwarte Madonna, dan is Maria gewond geraakt. Over haar gezicht loopt een lit­te­ken. Tijdens een van de vele perio­den van overheer­sing, werd in de Mid­del­eeuwen de icoon op de grond gesmeten en er werd met een zwaard op gehakt. Het is bij­zon­der dat men deze bescha­diging niet heeft gerepareerd. Maria draagt sym­bo­lisch het lij­den van het volk, de lit­te­kens die mensen op hun levensweg oplopen.

Ook zij had krassen op haar ziel en tranen in haar ogen. Maria komt niet stralend uit de schoon­heidssalon, zij is getekend door het leven. En juist dát maakt Maria zo ver­trouwd. Je kunt bij haar terecht met alle pijn die een mens ervaart. Met de zorg om mensen die je lief zijn en de pijn die je voelt wanneer een dier­ba­re moet lij­den. Het is een deel van de roe­ping van Maria, om ons daarin nabij te zijn.

Maria heeft ook de pijn moeten voelen, die heel wat ouders ervaren, wanneer ze zorg of verdriet hebben om hun kin­de­ren. Zij kent de pijn van de dwaze moe­ders in Argentinië, die hun kin­de­ren zijn kwijt­geraakt. Maria kent de pijn van de groot­ou­ders, die hun klein­kin­de­ren niet meer mogen zien na een echt­schei­ding.

Zij weet dat een mensenhart soms doorboord wordt, juist omdat je liefde voor een ander zo groot kan zijn. Je mag je hart bij haar uitstorten, maar Maria wil ook ons hart vullen. Want zij ver­telt ons steeds weer over Jezus, die kwam om onze lasten te helpen dragen. “Kom allen tot Mij”, zou Hij zeggen, “ook wanneer je belast en bela­den bent, ik zal vrede geven aan je gekwetste ziel.”

Wanneer het soms moei­lijk lijkt om God te vin­den in je leven, wanneer het leven oneer­lijk lijkt en zoveel pijn doet dat de hemel voor je ogen dichtgaat, houd je dan maar vast aan de hand van Maria. Zij kent je pijn, zij deelt je verdriet en biedt troost. De kerk gaf haar de koosnaam “Troos­te­res van de bedroef­den”. Wanneer je eigen geloof opraakt, dan wijst háár geloof je de weg. Zoals een moe­der die haar leven geeft voor haar kin­de­ren, zó wil Maria de moe­der zijn van allen die in Jezus geloven.

De icoon van de Zwarte Madonna ver­beeldt dat prach­tig: een hemelse vrouw, met een lit­te­ken in haar gezicht. Precies op de plek waar je een lit­te­ken niet kunt ver­bergen. Wie kijkt in haar ogen, ziet begrip en zal troost vin­den.

Dank­ge­bed

De Poolse Paus Johannes Paulus hield veel van Maria en wijdde aan haar een dank­ge­bed:

God, Vader almach­tig,
laat al uw kin­de­ren begrijpen,
dat zij op de weg naar U,
wor­den vergezeld door de heilige maagd Maria,
beeld van de zuivere liefde,
door U gekozen tot moe­der van Christus en tot moe­der van de kerk.
Amen!

 

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger wordenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose