link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

TriduŁm Pasen

dinsdag, 7 april 2020
TriduŁm Pasen

Dit jaar zijn de dagen van de Goede Week nog bevreem­den­der dan ze altijd waren. Wij gedenken en herbeleven het lij­den en het sterven van Jezus. Maar met de Ge­krui­sig­de gaan onze gedachten als van­zelf naar de hon­derd­dui­zen­den op deze aarde die pijn hebben en die in angst en verdriet leven omwille van de COVID-19-infectie. Hét corona­vi­rus besmet en beproeft zowel de zieken als hun familie en de vrien­den die wij mogen zijn.

Van vrien­den ge­spro­ken. Het was op de voor­avond van zijn lij­den dat Jezus hen bijeenbracht rond een tafel. Op Witte Donder­dag, krijgen wij niet de kans om ons als geloofs­ge­meen­schap te verzamelen rond die tafel. Even­goed voor de andere diensten van het Triduüm, in het bij­zon­der ook op Paas­dag, zullen er geen open­ba­re plech­tig­he­den zijn.

Het mag zin­vol zijn om aan de tafels in onze huizen, living apart maar toch liever together, ons verbon­den te weten met geloofsgenoten en lotgenoten. In ons ge­dwon­gen samen­zijn thuis komt de kerk en komt wereld binnen. Aan tafel wordt het op ons bord gelegd: de miserie van deze dagen, de ellende van deze ‘Goede’ Week. We mogen Jezus daarbij aanwe­zig weten. Hij schuift mee aan. Wanneer we dat laten gebeuren gaan er onvermoede dingen gebeuren. Hoop en ver­trouwen zullen sterk wor­den.

Opstan­ding en nieuw leven zijn wel dege­lijk aan de orde van de dag. Opstan­ding en nieuw leven zijn aan de orde van Pasen. Anders dan anders, wegens het voort­du­rend prikken van de doornen­kroon die corona heet.

Namens onze Fran­cis­cus­paro­chie spreek ik de wens uit dat het op de ene of andere manier Pasen mag wor­den in onze huizen en aan onze tafels. Zodra het kan staan we op, de Opgestane achterna, om Goed Nieuws te betekenen voor elkaar en voor velen. Zoals we al eeuwen proberen te doen.

Alvast een zalig paas­feest!

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm PasenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose