link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Breng je doopsel in de praktijk

donderdag, 10 januari 2019
Breng je doopsel in de praktijk

Nu de kerst­tijd voorbij is, de stal en de bomen en de daarbij behorende versie­rin­gen weer voor een jaar op de zolders van de kerk en ook bij u thuis opgeborgen zijn, gaan we in het nieuwe jaar 2019 weer nadenken over de bete­ke­nis van het Kind en Zijn Bood­schap.

Jezus ging in Zijn leven weldoende rond, toen Hij besefte dat er voor Hem geen aanzien des persoons bestaat, maar dat Zijn Bood­schap vol menslievend­heid was.

Een levens­op­dracht, waarin het de taak was om op te komen voor de rechte­lozen. Jezus neemt ons bij de hand en waakt over ons. Hij maakt ons tot mensen van Zijn verbond, mensen die licht en vrede, die Gods goed­heid uitdragen in deze wereld.

Jezus verkondigt in heel het land Gods Bood­schap en door Zijn daden van barm­har­tig­heid, ver­ge­vingsgezind­heid en nabij­heid laat Hij zien hoe Gods Woord een garantie is voor een betere wereld.

Zoiets is niet weg­ge­legd voor bevoor­rechte mensen; zo iets is niet alleen de taak van een pastoor, maar voor iedereen! Zonder aanzien van persoon, wordt iedereen geroepen het goede te doen en God zal hen wel­ge­vallig zijn.

Ik zie in onze dagen een groeiende bewustwor­ding van onze ge­za­men­lijke taak, een groeiende verant­woor­de­lijk­heid bij mensen in onze pa­ro­chie om daad­wer­ke­lijke hulp te verlenen bij de uitvoer van de ker­ke­lijke en parochiële taken.

En of u nu helpt bij het sneeuwvrij maken van het kerk­plein, het poetsen van het koper, het vouwen van boekjes, het rondgaan bij zieken, het vergaderen bij de Eerste Communie en noem maar op, dat alles zal alleen door kunnen gaan als er nog meer mensen, dan voorheen, bereid zullen zijn om deze pa­ro­chie mee in stand te hou­den.

Gelooft u mij oprecht dat geen enkele levende pa­ro­chie, waar mensen zelf het werk ter hand nemen zal ophou­den te bestaan. En nu wij in deze dagen gecon­fron­teerd wor­den met een priester­te­kort is het wellicht goed om ons te laten aanzetten door Jezus opdracht om niet moedeloos te wor­den, maar de han­den ineen te slaan en naar vermogen bij te dragen aan het werk in onze kerk.

Het stijgende kerk­be­zoek zou­den we om moeten kunnen zetten in nog meer ac­ti­vi­teiten om daardoor nog meer mensen te kunnen bereiken, om daardoor Gods bood­schap verder in onze wereld te kunnen laten opklinken.

Ik zie dat als heel hoop­vol, en doe dan ook een extra beroep om eens na te gaan of u niet actief zou kunnen wor­den op een of ander gebied in onze pa­ro­chie. Laat eens wat van u horen. Een pa­ro­chie waar leven in zit kan een haard zijn van warmte en hoop voor velen.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018PinksterenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose