link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerkleraressen

Catharina van SiŽna en Theresia van Avila

zaterdag, 16 september 2023
Kerkleraressen

Op 27 sep­tem­ber 1970, een his­to­rische dag voor de katho­lie­ke kerk, wer­den Catharina van Siëna en Theresia van Avila offi­cieel tot kerkleraressen verheven door paus Paulus VI. Deze heilige vrouwen, die eeuwen eer­der leef­den, wer­den op dat moment erkend voor hun diep­gaande theo­lo­gische bijdragen en hun impact op het geloof.

Catharina van Siëna

Catharina van Siëna ( * 1347 - † 1380) was een Do­mi­ni­caanse mystica en schrijfster. Haar ge­schrif­ten, waar­on­der brieven en het beroemde "Dialogo," getuigen van haar diepe spi­ri­tu­ele inzichten en haar pleidooi voor ker­ke­lijke een­heid en her­vor­ming. Ze speelde een cruciale rol in het overtuigen van paus Gregorius XI om terug te keren naar Rome, wat een einde maakte aan de Babylo­nische balling­schap van de paus.

Theresia van Avila

Theresia van Avila ( * 1515 - † 1582) was een karmelietes en mystica. Haar werken, zoals “Het Inner­lijke Kasteel,” bena­drukten de con­tem­pla­tieve erva­ring en inner­lijke een­heid met God. Theresia was een pionier in de katho­lie­ke her­vor­mings­be­we­ging en stichtte tal­loze kloosters, waar­on­der die van de Ongeschoeide Karmelieten.

De verhef­fing van Catharina en Theresia tot kerkleraressen bena­drukte hun blijvende rele­vantie voor gelo­vi­gen over de hele wereld. Ze blijven een in­spi­ra­tie­bron voor de zoek­tocht naar een diepere spi­ri­tu­ele verbin­ding. Hun heilig­ver­kla­ring onder­streept dat hun nalaten­schap voortleeft in de harten en geesten van gelo­vi­gen, zelfs tot op de dag van vandaag.

Meer in­for­ma­tie

Er is veel meer ge­schre­ven over deze twee heiligen. Wie meer wil weten, kan terecht op de web­si­te www.rkdo­cu­menten.nl. Paus Bene­dic­tus XVI heeft over beide heiligen ge­spro­ken tij­dens algemene au­diën­ties:

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose