link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

HH. Cyrillus en Methodius

Patronen van Europa

maandag, 30 januari 2023
HH. Cyrillus en Methodius

Cyrillus en Methodius waren broers en kwamen uit de Noord-Griekse stad Thessalonica. Ze waren monnik en ston­den in verbin­ding met de Oost-Europese culturen. Wie daar in hun dagen christen wilde wor­den, moest de Latijnse taal beheersen en de Latijnse cultuur op de koop toe nemen. Dat betekende in de praktijk dat het chris­te­lijk geloof voor de gewone man in het oosten ontoe­gan­ke­lijk bleef.

Cyrillus en Methodius gebruikten als eersten de Slavische taal in predi­king en on­der­richt. Bovendien maakten ze een vertaling in het Slavisch van de li­tur­gie, en dus ook van de bijbel­tek­sten die in de li­tur­gie wer­den voor­ge­le­zen. Om de klanken adequaat te kunnen weer­ge­ven moest zelfs een nieuw teken­schrift ont­wor­pen wor­den. Wij kennen het nu als het cyrillisch schrift, genoemd naar de uitvin­der ervan: onze heilige Cyrillus. Ge­woon­lijk wordt het bij ons 'Russisch schrift' genoemd.

Bij paus Hadrianus II († 872) wisten ze zelfs gedaan te krijgen dat in het oosten het Latijn in de ere­dienst helemaal werd ver­vangen door de Slavische taal. In één moeite door wijdde de paus hen ook tot bis­schop. Nog tij­dens dat­zelfde bezoek aan Rome overleed echter Cyrillus. Hij werd beschouwd als de denker, filo­soof en theoloog van de twee broers. Cyrillus ligt begraven in de kerk van San-Clemente te Rome; hij had diens relieken vanuit Rusland naar Rome over­ge­bracht.

In tegen­stel­ling tot zijn broer was Methodius eer­der prak­tisch inge­steld. Hij ging terug naar zijn Slavische volken - zoals de Bulgaren, Hongaren, Magyarenen Russen - om er het chris­te­lijk geloof ver­der te verbrei­den en vaste voet te geven. Maar hoe lan­ger hoe meer werd hij tegen­ge­werkt door collega-bis­schop­pen uit de omge­ving, omdat zij von­den dat hij teveel op hun terrein kwam en onder hun duiven schoot. Het kwam zelfs zover dat hij werd verbannen naar het Zuid-Duitse stadje Ellwangen. Daar sleet hij zijn laatste dagen door ver­der te werken aan de vertaling in het sla­visch van bijbel en li­tur­gie.

Feest­dag 14 februari

In tegen­stel­ling tot wat de commercie graag wil, viert de Kerk op 14 februari niet Valen­tijns­dag maar het feest van De heilige Cyrillus van Thessalonica en de heilige Methodius.

Vere­ring & Cultuur

Methodius ligt begraven in de Maria­kerk te Welehrad (= het hui­dige Staré Mesto).
Cyrillus en Methodius zijn van onschat­ba­re waarde geweest voor de versprei­ding van het chris­ten­dom in Oost-Europa. Tege­lijk daar­mee hebben ze de Slavische volken een eigen iden­ti­teit gegeven in de vorm van het cyrillisch schrift. Zij wor­den vereerd als de eerste apos­te­len onder de Slavische volken van Oost-Europa.

Patronaten

Paus Johannes-Paulus II († 2005) riep hen in 1980 uit tot mede­pa­troons van Europa. Sinds 1863 gol­den zij reeds als patroons van alle Slavische lan­den en volken. Hun voor­spraak wordt inge­roe­pen bij onweer.

Afge­beeld

Cyrillus wordt afge­beeld als bis­schop (tabberd, mijter, staf) met bekeerde ongelo­vi­gen bij zich; soms reikt een engel uit de hemel hem twee stenen tafelen om ze over te schrijven op perka­ment (ver­wij­zing naar Mozes die de twee stenen Wetstafelen vanuit de hemel ont­ving).

Methodius heeft vaak een afbeel­ding bij zich van het Laatste Oordeel. Het schijnt dat hij die graag gebruikte bij zijn predi­king. Hij schijnt daar­mee een Slavische koning met heel zijn hof­hou­ding tot het chris­te­lijk geloof gebracht te hebben.

(bron: Heiligen.net)

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose