link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Advent

woensdag, 1 december 2021
Advent

Begin no­vem­ber hoorde ik op de radio de Kerst-hit van de zan­geres Mariah Carey: “all I want for Christmas is you”. “Dat is op tijd”, dacht ik. En de radiozen­der Sky radio is al weken the Christmas-station.

Dit jaar lijkt Kerst­mis een nog be­lang­rijker anker­punt dan andere jaren. Van­wege ons leven te mid­den van sociale beper­kingen een tijd om naar te verlangen. Be­grij­pe­lijk. De bis­schop­pen hebben vandaag besloten om alle vie­rin­gen na 17.00 uur te laten vervallen. Ook op Kerst­avond. Een zware dobber voor veel katho­lie­ken. En half de­cem­ber evalueert de over­heid bovendien de Corona-maat­regelen. Voor velen een be­lang­rijk moment: “wat gaat het wor­den? Kunnen we nog iets van een Kerst vieren?”

Kerst­mis staat hierdoor volop in de aan­dacht. De vele aan­dacht van media, bedrijven en over­heid kan voor chris­te­nen ook een valkuil zijn. Kerst­mis lijkt ‘het doel’ te zijn en de weg er naar toe kan daardoor verbleken. We mogen niet vergeten dat aan Kerst­mis de Advents­tijd vooraf gaat. De Advents­tijd is niet zozeer de tijd die ons scheidt van Kerst­mis. Zij is een tijd van voor­be­rei­ding op en uitzien naar de geboorte van Jezus Christus. En dit mag een dank­ba­re en vreug­de­volle tijd zijn.

Het is te ver­ge­lij­ken met het bekende tv-pro­gram­ma ‘Hello goodbye’. Mensen wachten op Schiphol op hun gelief­den die na een tijd weer thuis­ko­men. Het draait na­tuur­lijk om het weerzien. Maar op zich­zelf zijn wachten en uitzien ook van belang. Als het vliegtuig landt en de secon­den wegtikken, groeien dank­baar­heid en vreugde. Het draait even wat min­der om ‘ik’ maar meer om die ander.

Zo mogen wij ook de Advent beleven. Vanaf afgelopen zon­dag 28 no­vem­ber krijgen we een kleine vier weken de tijd om de grote bete­ke­nis van de geboorte van Christus voor ons­zelf en de wereld te dui­den. Kenne­lijk doen wij er zoveel toe dat de Zoon van God de moeite neemt om mens te wor­den. Dat is iets om eens goed over na te denken. En om in dank­baar­heid en vreugde te groeien. Een goede Advents­tijd toegewenst!

Pastoor Steijaert

overzicht van bijdragen:
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoorParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose