link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vrijwilliger worden

donderdag, 9 januari 2020
Vrijwilliger worden

vrij­wil­li­ger wor­den is een kunst
vrij­wil­li­gers krijgen is een gunst

vrij­wil­li­gers hebben is een geluk
vrij­wil­li­ger blijven een meester­stuk

want vrij­wil­li­ger zijn is vrijwillig
maar niet vrij­blij­vend

is verbon­den
maar niet gebon­den

is onbe­taal­baar
maar niet te koop

is posi­tief denken
en doen met als doel voor de ander
en jezelf een goed gevoel.

Want daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is het leven goed

waar men blij en onge­dwon­gen
alles voor elkan­der doet:

een zachte blik,
een goede daad

een vrien­de­lijk woord,
een blij gelaat

al lijkt het soms weinig wat je doet
je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt

bedenk dus, je bent beslist niet overbo­dig
want iedere vrij­wil­li­ger is hard nodig.

 

Vele han­den maken licht werk - een heel bekend gezegde, dat nog steeds waarde heeft.
Daarom durven we hier een oproep te doen aan u.
Vrij­wil­li­gers op alle vlakken zijn nog altijd welkom in onze pa­ro­chie.
Bent een doener of meer een denker?
Er is genoeg te doen, passend bij uw beschik­ba­re tijd en talenten. Kijk maar mee…
Een pa­ro­chie­blad moeten wor­den gedrukt: drukkers.
Een pa­ro­chie­blad moet wor­den verspreid:
verzendklaarmakers en/of rond­bren­gers.
De actie kerk­ba­lans: wijklopers.
Schoon­hou­den van de kerk, sacristie enz.: kerk­wer­kers, kerk­werksters.
Zingt u graag: wordt lid van één van de koren.
Kerk in gereed­heid brengen voor de vie­rin­gen: kosters.
Lezen tij­dens de vie­rin­gen: lector.
Gezins­vie­ringen: u bent welkom om samen een vie­ring voor te berei­den.
Tech­nische klusjes in en om de kerk: de techneut.
De kerktuin en het kerkhof bij­hou­den: tuinmannen en -vrouwen.
Meedenken over wat er in de kerk gebeurt: lid van het kerk­bestuur of de loca­tieraad.
Meehelpen bij het on­der­houd van de kerk: u kunt meteen aan de slag!

overzicht van bijdragen:
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aonParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose