link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestmaand juni

vrijdag, 27 mei 2022
Feestmaand juni

Na de Veer­tig­da­gen­tijd, de Goede Week, Pasen en de mei­maand-Maria­maand is de maand juni allesbehalve een rus­tige periode in het katho­lie­ke li­tur­gie.

Zondag 5 juni - Hoog­feest van Pink­ste­ren

Pink­ste­ren (Pentèkostè, ‘de vijf­tigste dag’) is het hoog­feest waar­mee de uitstor­ting van de Heilige Geest wordt her­dacht. Pink­ste­ren wordt gevierd op de zevende zon­dag na Pasen, tien dagen na Hemel­vaarts­dag. Het is daar­mee de 49e (of 50e als de eerste dag wordt meege­teld) dag na Pasen en de laatste dag van de paas­cy­clus. Na Pink­ste­ren begint de ‘grote groene tijd door het jaar’ die duurt tot de Advent.

Maan­dag 6 juni - Ge­dach­te­nis - Maria, Moeder van de Kerk

Maria, Moeder van de Kerk‘Moeder van de Kerk’ is een rooms-katho­lie­ke ereti­tel voor de Maagd Maria, de moe­der van Jezus en tevens de naam van een ker­ke­lijke feest­dag. De verplichte ge­dach­te­nis van Maria, Moeder van de Kerk, in 2018 inge­voerd door paus Fran­cis­cus, wordt gevierd op de maan­dag na Pink­ste­ren.

Zondag 12 juni - Hoog­feest van de Heilige Drie-een­heid

De Heilige Drie-een­heid, Drie­vul­dig­heid of Trini­teit (van het Latijnse: trinitas) is de theo­lo­gische opvat­ting van de Kerk dat er één God bestaat in drie god­de­lijke enti­teiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. In deze bete­ke­nis krijgt het woord een hoofd­let­ter.

Dins­dag 14 juni - Feest van de H. Lidwina van Schie­dam

H. Lidwina van SchiedamLidwina van Schie­dam is patrones van de chro­nisch zieken en een van de bekendste Neder­landse heiligen. Lidwina werd geboren op 18 maart 1380 in Schie­dam en groeide op in een gezin met acht broers. Op 12-jarige leef­tijd werd ze ten huwe­lijk gevraagd maar ze wees dit aanbod resoluut af omdat ze haar leven aan God wilde wij­den. Op 15-jarige leef­tijd ging ze samen met vrien­din­nen schaatsen op de dichtgevroren Maas. Ze viel en brak daarbij een rib, waarna ze koudvuur opliep. Ze bleef hierdoor de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Toen ze een paar jaar later weer eens opstan­dig was over haar lij­den, beval haar biecht­va­der, Jan Pot, haar aan de passie van Jezus te over­we­gen. Ze kreeg daardoor zoveel voldoe­ning, dat ze uit­ein­delijk haar ziekte ‘nog niet wilde ruilen voor een Wees­ge­groet’. Zij stierf uit­ein­delijk op 14 april 1433 in Schie­dam. Vanaf Vaticanum II geldt als haar feest­dag 14 juni.

Zondag 19 juni - Sacra­ments­dag

Sacra­ments­dag (in het Latijn Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas), ook wel het Hoog­feest van het Aller­hei­ligst Sacra­ment genoemd, is een hoog­feest binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk. Het feest valt oor­spron­ke­lijk op de tweede don­der­dag na Pink­ste­ren, maar wordt vandaag de dag in Neder­landse, Belgische en Ita­li­aanse kerken meestal gevierd op de zon­dag erna. In vele katho­lie­ke kerken wordt op Sacra­ments­dag het Aller­hei­ligst Sacra­ment, een Hostie in een Monstrans, door het centrum van stad of dorp gedragen in een pro­ces­sie.

Vrij­dag 24 juni - Hoog­feest van het H. Hart van Jezus

H. Hart van JezusHet Hoog­feest van het Heilig Hart is een hoog­feest in de li­tur­gische kalen­der van de Katho­lie­ke Kerk. Het wordt op de derde vrij­dag na Pink­ste­ren gevierd en valt meestal in de maand juni. Daarom wordt de maand juni soms wel de ‘Maand van het Heilig Hart’ genoemd. Het Heilig-Hart­feest ontstond in Frank­rijk: in 1672 gaf de bis­schop van Rennes aan de reli­gi­euze con­gre­ga­ties van de H. Johannes Eudes (1601-1680) voor het eerst verlof om een feest ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren. In 1765 erkende Paus Clemens XIII deze dag offi­cieel als een plaat­se­lijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor heel de Kerk voor.

Zater­dag 25 juni - Hoog­feest van de geboorte van Johannes de Doper

Op deze dag viert de Kerk het hoog­feest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper, de voorloper van de Heer, die reeds van vreugde opsprong in de schoot van zijn moe­der, die vervuld was van de Heilige Geest, om de komst van het heil van de mensen. Hij kon­digde ook door zijn geboorte zelf Christus de Heer aan. Er scheen zoveel genade in hem dat de Heer zelf over hem zei dat er niemand die uit vrouwen geboren werd, groter was dan Johannes de Doper. Het hoog­feest wordt normaal ge­spro­ken gevierd op 24 juni, maar wordt dit jaar naar een dag later geschoven van­wege het Hoog­feest van het Heilig Hart van Jezus.

Zondag 26 juni - Voor Opus Dei: Hoog­feest van H. Jozef-Maria Escrivá

H. Jozef-Maria EscriváJosef-Maria Escrivá de Balaguer y Albas ( * 9 januari 1902 - † 26 juni 1975) is een in 2002 heiligverklaarde Spaanse pries­ter. Op 2 ok­to­ber 1928 stichtte hij het Opus Dei (Werk van God). Doel van het Opus Dei is gelo­vi­gen eraan te her­in­ne­ren dat zij ge­roe­pen zijn om in hun dage­lijks leven heilig te wor­den. Vanaf 1928 wijdde Escrivá zich geheel aan de ont­wik­ke­ling van het Opus Dei.

Woens­dag 29 juni - Hoog­feest HH. apos­te­len Petrus en Paulus

HH. apostelen Petrus en PaulusHet Hoog­feest van de Heilige apos­te­len Petrus en Paulus is een hoog­feest in zowel de Katho­lie­ke als de Oosters-orthodoxe Kerk ter nage­dach­te­nis aan de mar­tel­dood van de heilige apos­te­len Petrus en Paulus. Het feest wordt gevierd op 29 juni. Wanneer dit samenvalt met een zon­dag, heeft dit hoog­feest altijd voorrang op de zon­dagsli­tur­gie.

(bron: Rkli­tur­gie.nl, Rkkerk.nl, Wikipedia)

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018DankbaarheidParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose