link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten

zaterdag 07
mrt
20.00 uur
Vespers in Mysterium
Workshop en uitvoering met Wishful Singing
In navol­ging op het succes van de Missa in Mysterium komt Wishful Singing met het ini­tia­tief Vespers in Mysterium, een volledig gezongen Gre­go­ri­aanse vesper­dienst van ongeveer een uur. Op zater­dag 7 maart vindt de première van dit pro­gram­ma plaats in de Koepel­kerk in Lierop.
woensdag 25
mrt
18.00 uur
Vastenmaaltijd
Op woens­dag 25 maart or­ga­ni­seert de M.O.V.-groep van de Fran­cis­cus­paro­chie wederom haar jaar­lijkse Vasten­maal­tijd. Met deze maal­tijd willen wij met elkaar ‘samen­zijn’ en voelen wij ons verbonden met onze mede­mens die het vaak minder goed heeft dan wij.
zondag 29
mrt
11.00 uur
Viering met Afrika-Enga-koor
Het Afrika-enga­koor komt naar de Belevings­kerk (Antonius­kerk) in Heusden! Na een groot succes in 2019 komt op zon­dag 29 maart 2020 opnieuw het Afrika-Enga­koor naar onze Fran­cis­cus­paro­chie.
vrijdag 24
apr
Gezinsweekend opnieuw in Someren
Weekend 24 t/m 26 april 2020 - Someren
Tijdens het gezins­weekend van 2019 waren we te gast in het Brabantse Someren. Het gezins­weekend in 2020 staat ook alweer gepland, name­lijk het weekend van 24 t/m 26 april en we gaan weer naar Someren, want dat is goed bevallen! Ook het thema is al bekend: “Naar wie zouden we moeten gaan?”.
zondag 17
mei
11.00 uur
Eerste H. Communie Asten 2020 Nieuwe stijl
Inschrijven kan t/m 21 oktober
De voor­be­rei­ding op de Eerste Communie in Asten gaat er in 2020 totaal anders uitzien! Zet de data alvast in de gezins­agenda!
zaterdag 01
aug
Tienerfestival 4U! - Roadtrip
1 t/m 7 augustus - De Hoof Someren
Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing (KCV) or­ga­ni­seert van zater­dag 1 t/m vrij­dag 7 augus­tus 2020 weer het Tienerfestival 4U! in groeps­ac­com­mo­da­tie De Hoof te Someren - in onze pa­ro­chie.
zaterdag 12
sep
15.00 uur
Lambertusgilde Someren-Eind viert 125-jarig bestaan
Op zater­dag 12 sep­tem­ber 2020 viert het Lambertusgilde van Someren-Eind haar 125-jarig jubileum. Het gilde wil dit feest­week­end graag beginnen met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 15.00 uur in de grote feest­tent op het sport­park van Someren-Eind. Onze hulp­bis­schop, Mgr. Mutsaerts is hoofd­cele­brant in deze viering.
zaterdag 17
okt
Jongeren- & gezinsbedevaart Lourdes
Herfstvakantie - 17 t/m 25 oktober
In de herfst­va­kan­tie van 2020, van 17 okto­ber tot en met 25 okto­ber, gaat bisdom ’s-Hertogen­bosch met onze bis­schop Mgr. Gerard de Korte en met gezinnen & jon­ge­ren uit het bisdom op bede­vaart naar Lourdes.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose