link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten in de parochie

Overzicht van nieuwsberichten waarin een activiteit wordt aangekondigd.


dinsdag 04
okt
18.00 uur
MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
Dinsdag 4 oktober - 18.00 uur - De Pelgrim Ommel
De MOV-groep van de pa­ro­chie or­ga­ni­seert na twee jaar weer een Vasten­maal­tijd (Soli­da­ri­teits­maal­tijd). Een goed ini­tia­tief dat verbin­ding en be­trok­ken­heid schept. De opbrengsten gaan naar de projecten die door de MOV-groep wor­den onder­steund.
dinsdag 11
okt
14.00 uur
Middag van bemoediging
Dinsdag 11 oktober - 14.00 uur - OLV Praesentatiekerk Ommel
Al voor de zesen­der­tigste keer wordt in Ommel een Middag van Bemoe­diging gehou­den. Deze speciale mid­dag op dins­dag 11 ok­to­ber 2022 wordt geor­ga­ni­seerd voor zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar bemoe­diging in hun leven.
zaterdag 17
dec
Kerstconcert Jong Nederland Asten
Zaterdag 17 december - H. Maria Presentatiekerk Asten
Op zater­dag­avond 17 de­cem­ber 2022 zal het A-orkest in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk haar klanken ten gehore brengen. Verdere details wor­den later bekend gemaakt. Zorg dat je dit fees­te­lij­ke concert niet mist en zet 17 de­cem­ber vast in je agenda!
zaterdag 24
dec
Verjaardag diaken Swaanen
Diaken Jack Swaanen is geboren op 24 de­cem­ber 1958 en wordt Deo Volente op 24 de­cem­ber 2022 64 jaar oud.
dinsdag 30
mei
Verjaardag pastoor Steijaert
Pastoor Steijaert is geboren op 30 mei 1974 en wordt Deo Volente op zon­dag 30 mei 2023 49 jaar oud.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose