link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten in de parochie

Overzicht van nieuwsberichten waarin een activiteit wordt aangekondigd.


zondag 23
jun
11.00 uur
Jong Bisdom Den Bosch viert in Asten
Zondag 23 juni
Jong Bisdom Den Bosch, de jon­ge­ren­af­de­ling van ons bisdom reist iedere maand naar een andere pa­ro­chie in ons bisdom om daar de lokale jon­ge­ren te ont­moe­ten. En op zon­dag 23 juni zijn ze in onze pa­ro­chie in Asten.
zaterdag 03
aug
18.00 uur
Tienerfestival 4U
Van zaterdag 3 t/m vrijdag 9 augustus
Dit jaar keert het katho­lie­ke tiener­kamp 4U! weer terug naar Someren! Na een toffe editie in Gro­nin­gen komt men nu terug in Brabant. Maak je klaar voor een week vol met lofprij­zing, leuke spellen, in­spi­re­rende teachings en na­tuur­lijk heel veel gezellig­heid!
donderdag 15
aug
14.30 uur
KBO-bedevaart naar Ommel
Donderdag 15 augustus - 14.30 uur
De ge­za­men­lijke KBO-kringen van Deurne, Asten en Someren hou­den ter gelegen­heid van Maria Ten­hemel­op­ne­ming op don­der­dag 15 au­gus­tus een bede­vaart naar Ommel. De Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 14.30 uur.
zaterdag 31
aug
9.30 uur
Bedevaart voor gezinnen - Hoor je Mij?
Zaterdag 31 augustus - 9.30 uur - Waalre
Net als voor­gaande jaren or­ga­ni­seert de afdeling Familie­pas­to­raat van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch een dio­ce­sane dag voor ge­zin­nen. Het wordt weer een heuse ‘bede­vaart voor ge­zin­nen voor één dag’! Het bisdom en de pa­ro­chie Heilige Wil­li­brord (Aalst-Waalre-Valkens­waard) nodigen jullie uit om op zater­dag 31 au­gus­tus een dag met de heilige Wil­li­brord mee te trekken. We doen dat in het mooie Waalre, waar Wil­li­brord ooit zelf een kerk stichtte.
dinsdag 17
sep
Leesgroep filosofie/theologie
Het is eigen aan het katho­li­cisme om het geloof niet alleen te beleven, te vieren en uit te dragen. Maar ook om fun­da­men­teel na te denken en vragen te stellen over de wereld waarin we leven en diverse aspecten van ons geloof.
donderdag 28
nov
Verjaardag pastor Stefan Schevers
Pastor Stefan Schevers is geboren op 28 no­vem­ber 1975 en wordt Deo Volente op 28 no­vem­ber 2024 49 jaar oud.
zaterdag 26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose