link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten

dinsdag 07
apr
19.00 uur
Zonnebloemviering Goede Week
Vrij­wil­li­gers­orga­ni­sa­tie De Zonnebloem - afdeling Someren or­ga­ni­seert op dins­dag 7 april 2020 weer een vie­ring in het kader van de Goede Week. In deze Paas­vie­ring komt de gehele Goed Week voorbij.
donderdag 09
apr
21.00 uur
Passion Heusden *AFGELAST*
Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 april - Antoniuskerk
Ook dit jaar wordt weer in de Goede Week de Passion uitge­voerd in Heus­den. Dat gebeurt op Witte Donder­dag 9, Goede Vrij­dag 10 en Paas­za­ter­dag 11 april in de Antonius­kerk. De aanvangs­tijd is op alle drie dagen 21.00 uur.
maandag 13
apr
11.00 uur
Bedevaart Hakendover
Maandag 13 april - 11.00 uur - Hakendover, BelgiŽ
Broeder­schap De Meierij, geves­tigd te Schijndel, or­ga­ni­seert jaar­lijks op Tweede Paas­dag de bede­vaart naar Hakendover. Indien men zich tij­dig aanmeldt en er voldoende belang­stel­ling is zal ver­voer per tou­ringcar wor­den gere­geld.
vrijdag 24
apr
Gezinsweekend opnieuw in Someren
Weekend 24 t/m 26 april 2020 - Someren
Tijdens het gezins­weekend van 2019 waren we te gast in het Brabantse Someren. Het gezins­weekend in 2020 staat ook alweer gepland, name­lijk het weekend van 24 t/m 26 april en we gaan weer naar Someren, want dat is goed bevallen! Ook het thema is al bekend: “Naar wie zou­den we moeten gaan?”.
zondag 17
mei
11.00 uur
Eerste H. Communie Asten 2020 Nieuwe stijl
Inschrijven kan t/m 21 oktober
De voor­be­rei­ding op de Eerste Communie in Asten gaat er in 2020 totaal anders uitzien! Zet de data alvast in de gezins­agenda!
zaterdag 01
aug
Tienerfestival 4U! - Roadtrip
1 t/m 7 augustus - De Hoof Someren
Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing (KCV) or­ga­ni­seert van zater­dag 1 t/m vrij­dag 7 au­gus­tus 2020 weer het Tienerfestival 4U! in groeps­ac­com­mo­da­tie De Hoof te Someren - in onze pa­ro­chie.
zaterdag 12
sep
15.00 uur
Lambertusgilde Someren-Eind viert 125-jarig bestaan
Op zater­dag 12 sep­tem­ber 2020 viert het Lambertusgilde van Someren-Eind haar 125-jarig jubileum. Het gilde wil dit feest­week­end graag beginnen met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 15.00 uur in de grote feest­tent op het sport­park van Someren-Eind. Onze hulp­bis­schop, Mgr. Mutsaerts is hoofd­cele­brant in deze vie­ring.
zaterdag 17
okt
Jongeren- & gezinsbedevaart Lourdes
Herfstvakantie - 17 t/m 25 oktober
In de herfst­va­kan­tie van 2020, van 17 ok­to­ber tot en met 25 ok­to­ber, gaat bisdom ’s-Hertogen­bosch met onze bis­schop Mgr. Gerard de Korte en met gezinnen & jon­ge­ren uit het bisdom op bede­vaart naar Lourdes.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose