link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten in de parochie

Overzicht van nieuwsberichten waarin een activiteit wordt aangekondigd.


zondag 09
mei
11.30 uur
Eerste H. Communie voor kinderen uit Ommel
Zondag 9 mei - 11.30 uur - Ommel
Vanwege de corona is vorig jaar de Eerste Heilige Communie in Ommel niet door­ge­gaan. Dit jaar zal de heilige Communie wél plaats­vin­den, reke­ning hou­dend met de moge­lijk­he­den die er zijn. De Eerste Heilige Communie zal in Ommel plaats­vin­den op zon­dag 9 mei 2021 om 11.30 uur. Bij goed weer zal de plech­tig­heid buiten plaats­vin­den.
vrijdag 28
mei
Vormsel voor kinderen uit Ommel
Vrijdag 28 mei - Maria Presentatiekerk Asten
Op vrij­dag 28 mei 2021 zal het vormsel wor­den toege­diend aan de kin­de­ren uit groep 7 en 8 en zij die reeds in de eerste klas van de middel­ba­re school zitten. Dit zal plaats­vin­den in de ver­schil­lende groepen. De eerste vie­ring begint om 18.30 uur en de tweede om 19.30 uur.
zondag 30
mei
Verjaardag pastoor Steijaert
Pastoor Steijaert is geboren op 30 mei 1974 en wordt Deo Volente op zon­dag 30 mei 2021 47 jaar oud.
maandag 27
sep
Verjaardag kapelaan Van Overbeek
Kape­laan Harold van Overbeek is geboren op 27 sep­tem­ber 1976 en wordt Deo Volente op 27 sep­tem­ber 2021 45 jaar oud.
woensdag 15
dec
Verjaardag pater Zwirs
Pater Jan Zwirs is geboren op 15 de­cem­ber 1940 en wordt Deo Volente op 15 de­cem­ber 2021 81 jaar oud.
vrijdag 24
dec
Verjaardag diaken Swaanen
Diaken Jack Swaanen is geboren op 24 de­cem­ber 1958 en wordt Deo Volente op 24 de­cem­ber 2021 63 jaar oud.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose