link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!

vrijdag, 23 april 2021
foto: Binti Malu
Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!

Veel mensen zijn de corona beu! Ruim een jaar leven wij nu al met allerlei maat­regelen die onze bewe­gings­ruim­te beperken. Vooral voor ouderen en ge­han­di­capten die aan huis gekluisterd waren, was het een zware tijd. Ondanks dat er zachtjes aan weer versoe­pe­lingen komen, zal het toch nog wel een tijdje duren alvorens alles weer ‘normaal’ kan func­tio­ne­ren.

Ook in de kerken binnen onze Fran­cis­cus­paro­chie hebben wij in het afgelopen corona­jaar met allerlei beper­kingen en maat­regelen van doen gehad. In de eerste maan­den mochten er publieke­lijk geen heilige Missen wor­den opgedragen, daarna waren maximaal hon­derd personen toe­ge­staan, om ver­vol­gens weer terug te schalen naar der­tig.

Meimaand

Omdat er van­wege de corona steeds ver­an­de­ringen op de loer lagen en liggen, is de voor­be­rei­ding op de mei­maand in Ommel dit jaar een hele kluif geweest. In som­mi­ge zaken kon­den wij op voor­hand dui­de­lijke beslis­singen nemen: de Grote Gilde­pro­ces­sie op de derde zon­dag van mei gaat niet door omdat dit teveel mensen op de been brengt. Zo zal ook het Plech­tig Lof op zon­dag­mid­dag komen te vervallen om meer mensen de moge­lijk­heid te bie­den om bij Maria een kaarsje te onts­te­ken. Ondanks deze besluiten waren - en zijn er nog steeds - de nodige puzzel­stukjes: dit kan wel, dat mag niet, en dat weten wij nog niet. Als je niet oppast, krijg je er een punt­hoofd van! Hoe ga je hiermee om?

Po­si­tie­ve kant

Ik ben nu ruim 19 jaar pries­ter en in de loop der jaren heb ik - met vallen en opstaan - geleerd om steeds op zoek te gaan naar de po­si­tie­ve kanten in het leven. Dat is voor mij een be­lang­rijk leer­pro­ces geweest, - en nog steeds, - om vooruit te komen in mijn pas­to­rale werk­zaam­he­den.

Hoe ik als mens in het leven sta: dat mag ik - met de hulp van Gods genade - voor een groot gedeelte zelf bepalen. Wanneer ik teveel focus op negatieve dingen om mij heen, wordt mijn leven grauwer en zwaar­moe­diger. Daar word ik niet gelukkig van en mijn naaste ook niet. Trouwens, Onze Lieve Heer heeft mij niet geschapen om onge­luk­kig te zijn. Steeds probeer ik het ‘po­si­tie­ve’ in ogenschouw te nemen; probeer ik zaken van de po­si­tie­ve kant te bekijken. Dat is niet een goedkope oplos­sing of dood­doe­ner voor problemen, maar een hulp om posi­tief vooruit te komen in het leven.

Wat kan er wél

Bij de voor­be­rei­ding op de mei­maand staat dit jaar voor mij centraal: wat kan er wél ondanks de corona­maat­re­ge­len? Dit jaar mogen wij, - in tegen­stel­ling tot vorig jaar en zij het met beper­kingen, - de mei­maand weer vieren. Dit jaar mag ik wederom pelgrims uit alle windstreken verwel­ko­men bij Maria, Onze Lieve Vrouw van Ommel. Ook dit jaar zijn er weer vele vrij­wil­li­gers die zich willen inzetten om de bede­vaart in goede banen te lei­den, ondanks de nodige aanpas­singen die dat vraagt. Voor alle moge­lijk­he­den en mede­wer­king mag ik dank­baar zijn! Dat is voor mij het po­si­tie­ve uitgangs­punt om de mei­maand aan te vangen. Want, wat heb ik eraan om me blind te staren op dingen die niet mogen; zorgen maak over zaken waarop ik geen invloed heb? Het kost alleen maar onno­dig veel negatieve energie en kop­zorgen.

Pink­ste­ren

De Paas­tijd waarin wij ons bevin­den, duurt nog voort tot en met Pink­ste­ren en valt voor een groot gedeelte in de mei­maand. In deze Paas­tijd mogen wij ons blijven ver­won­deren over de ver­rij­ze­nis van Jezus uit de doden: dat door zijn opstan­ding lij­den, kwaad en dood niet meer het laatste woord hebben. Echter, de Paas­tijd is niet louter een tijd van ver­won­dering. Nee, het Paas­mys­te­rie moet ook han­den en voeten krijgen in ons dage­lijks leven. Het betekent concreet dat de Paas­tijd een ‘leer­school’ mag zijn om het negatieve in deze wereld te overstijgen; dat wij leren opstaan uit de neer­slach­tig­heid, bezorgd­heid en ne­ga­ti­vi­teit die ons leven kan beheersen. Met de hulp van Gods genade en naar het voor­beeld van Maria mogen wij leren om het leven van de po­si­tie­ve kant te bekijken!

kape­laan Harold van Overbeek

overzicht van bijdragen:
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm PasenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose