link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscus van Assisi

Feestdag 4 oktober - Dierendag

dinsdag, 16 augustus 2022
Franciscus van Assisi

Fran­cis­cus van Assisi is een van de grootste heiligen van de Katho­lie­ke Kerk. Zijn radicale liefde voor God en zijn Schep­ping maakte van hem een ‘alter Christus’ (“een andere Christus”).

Jeugd

Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182 geboren in Assisi in de Ita­li­aanse streek Umbrië. Zijn vader was een rijke textielkoopman. Francesco groeide op in weelde en droomde van een toe­komst als rid­der. In 1201 nam hij deel aan een oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd krijgsge­vangene en verbleef een jaar lang onder erbarme­lijke omstan­dig­he­den in een kerker. Zijn vader kocht hem vrij en Francesco keerde ziek en depressief naar Assisi terug.

San Damiano

Rond 1205 had Francesco zijn eerste mys­tieke erva­ring. In 1206 kreeg hij in het ver­val­len kerkje van San Damiano zijn beslissende visioen. Daarin hoorde Francesco dat Christus vanaf een kruis­beeld tot hem sprak: “Herstel mijn kerk”. Francesco vatte dit let­ter­lijk op en begon het kerkje te restaureren, niet wetende dat hij de grondleg­ger zou wor­den van een van de be­lang­rijk­ste vernieu­wings­be­we­gingen die de Kerk ooit gekend heeft.

Beke­ring

Na zijn erva­ring in San Damiano werd hij overwel­digd door zowel vreugde als verdriet. Vreugde omdat Christus hem had ge­roe­pen, verdriet omdat hij zo lang als zon­daar door het leven was gegaan. Francesco besloot zich daarom van zijn erf­recht te ontdoen, wat inhield dat hij van zijn vader verwij­derd raakte. Hij begon een leven van radicale armoede, extreme boet­vaar­dig­heid en zelfopofferende naasten­liefde.

Drie ordes

Fran­cis­cus verkon­digde naar het woord van de apostel Paulus de Blijde Bood­schap 'te pas en te onpas'. In Assisi leidde dit aan­vanke­lijk tot hoongelach, spot en agressie. Daar kende men hem immers als een brassend rijkeluis­zoontje. Toch kreeg hij al snel volgelingen. Fran­cis­cus van Assisi stichtte de Orde der Minder­broe­ders (O.F.M.) en schreef daartoe een nieuwe reli­gi­euze regel. Met zijn stads­ge­noot Clara stichtte hij ook een orde van slotzusters, de Clarissen (O.S.C.). Ook stichtte hij de Derde Orde, een ge­meen­schap van leken­ge­lo­vigen die het armoede-ideaal in de wereld nastreef­den (O.F.S.). Tot de bekendste heilige volgelingen van Fran­cis­cus horen: Antonius van Padua en Bonaventura.

Stigmata

Tot aan zijn dood bleef Fran­cis­cus voor zijn idealen strij­den. Hij ondervond daarbij veel weerstand, ook binnen zijn eigen orde. Tijdens een gees­te­lij­ke crisis ont­ving hij in La Verna op won­der­baar­lijke wijze de stigmata, de vijf won­den­te­ke­nen van Christus. Fran­cis­cus stierf in 1226 in Portiuncula, omringd door zijn mede­broe­ders. Reeds twee jaar later werd Fran­cis­cus heilig verklaard. Het lichaam van de heilige wordt vereerd in de naar hem genoemde basiliek in Assisi.

Assisi

Assisi is een van de meest bezochte bede­vaarts­oor­den ter wereld. Het is een plaats die van­wege het fran­cis­caanse motto Pax et Bonum ('Vrede en goeds') in het teken staat van de wereld­vre­de. Op 12 ok­to­ber 1986 orga­ni­seer­de paus Johannes Paulus II er de his­to­rische ont­moe­ting van ver­te­gen­woor­digers van alle religies ter wereld. Als ant­woord op de terreuraan­slagen van '11 sep­tem­ber' orga­ni­seer­de Johannes Paulus opnieuw een interreli­gi­euze ont­moe­ting in Assisi. Die vond plaats op 24 januari 2002. De bood­schap van de toen aanwe­zige gees­te­lij­ke lei­ders was dat religie nooit oor­zaak van oorlog mag zijn.

Paus Fran­cis­cus

Op 13 maart 2013 werd kar­di­naal Jorge Bergoglio tot paus gekozen. Deze Argen­tijnse jezuïet nam tot veler verras­sing de naam Fran­cis­cus aan. De nieuwe paus zei te verlangen naar 'een arme kerk voor de armen', van­daar dat hij zich had vernoemd naar Fran­cis­cus van Assisi. Op 4 ok­to­ber 2013 ging de paus samen met zijn Raad van Kar­di­na­len op bede­vaart naar Assisi.

Feest­dag

Op 4 ok­to­ber viert de Katho­liek Kerk de feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi. Bovendien vertroe­telen we op 4 ok­to­ber in het kader van Dieren­dag onze huisdieren!

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose