link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goede Week

donderdag, 7 april 2022

In de Goede Week over­we­gen we het lij­den en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeru­za­lem op Palm­zon­dag.

Goede WeekHet lij­dens­ver­haal van Christus staat centraal deze week, maar daar­mee ein­digt het niet. Jezus sterft vrijwillig op het Kruis. Zo zal Hij de weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God voor allen die in Hem geloven.

Palm­zon­dag

Palm­zon­dag, ook wel Palm­pasen genoemd, is de laatste zon­dag van de vasten­pe­rio­de (de zon­dag vóór Pasen) en eerste dag van de Goede Week. Op Palm­zon­dag wordt door chris­te­nen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeru­za­lem gevierd.

Chrisma­mis

Op de voor­avond van Witte Donder­dag wordt in elk Neder­lands bisdom de Chrisma­mis gevierd. Om 19.00 uur begint de Chrisma­mis in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch met Mgr. De Korte als hoofd­cele­brant. Vele pries­ters en diakens van het bisdom zullen deel­ne­men aan deze vie­ring waarin drie olieën wor­den gewijd. Van elke pa­ro­chie gaat een afvaar­diging naar deze vie­ring maar ie­der­een is van harte welkom om er bij aanwe­zig te zijn.

Witte Donder­dag

Het Paas­tri­duüm van het lij­den, de dood en de ver­rij­ze­nis van de Heer begint met de avond­mis van Witte Donder­dag. We vieren de in­stel­ling van de Heilige Eucha­ris­tie.

Goede Vrij­dag

Op Goede Vrij­dag gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus Christus. Er wordt op deze dag geen Eucha­ris­tie gevierd. De Kruis­weg wordt dan gebe­den en er is een Kruis­ver­ering. Deze dag is een vasten- en ont­hou­dings­dag.

Paas­wake

Paas­za­ter­dag (Stille zater­dag) is de rust­dag tussen dood en opstan­ding. Op deze dag blijft het stil in de kerk. ’s Avonds is de Paas­wake en vieren we de opstan­ding van Christus!

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose