link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vijf jaar paus Franciscus

zaterdag, 10 maart 2018
Vijf jaar paus Franciscus

Ik zal niet de enige zijn geweest die woens­dag­avond 13 maart 2013 aan de tele­vi­sie gekluisterd zat. In de auto op weg naar huis had ik de en­thou­siaste stem van de ver­slag­gever al gehoord: zo dade­lijk komt de nieuwe paus naar buiten. En thuis kon ik het zien, samen met ontel­baar vele mensen: een nieuwe paus, een Argen­tijn, een gulle lach. Het nieuwe gezicht van de op­vol­ger van Petrus!

Ver­schil­lende dingen ontroer­den mij. Hij begon met een een­vou­dig ‘goe­den­avond’. En het meest bij­zon­dere was dat hij de zegen van de mensen vroeg. Hij boog voor ze; liet voelen dat hij de mensen nodig heeft. Zonder jullie kan ik geen paus zijn.

Wij zijn de ge­meen­schap van Christus. Ik denk dat heel veel mensen aan hebben moeten wennen: deze paus zet de zaken op zijn kop. En meteen wor­den we wan­trouwend: meent hij het wel? Kan hij de curie wel aan? Is hij niet gewoon een con­ser­va­tieve wolf in schaapskleren? Zal hij het allemaal waarmaken?

Voor ie­der­een is de bood­schap van paus Fran­cis­cus inmiddels wel dui­de­lijk gewor­den, denk ik. Hij wil terug naar de kern. En die kern is Jezus. De kern is een een­vou­dige kerk, armoe­dig, kwets­baar, open, gemeen­schap­pe­lijk. Samen levend vanuit een God die alles en ie­der­een overstijgt en tege­lijker­tijd in ie­der­een aanwe­zig is.

De kern is barm­har­tig­heid, waar­dig­heid, men­se­lijk­heid, duur­zaam­heid. Dát is de kerk die de wereld nodig heeft. Een kerk die de mens op de eerste plaats zet. Maar dan iedere mens: de gezonde en de zieke, de levende en de dode. Iedere mens is be­lang­rijk voor God en dus ook voor de kerk. Daar is geloof voor nodig. De mens heeft geloof nodig.

Ik denk, dat paus Fran­cis­cus zich ervan bewust is dat de wereld deze kerk en dit geloof nodig heeft. Geen oor­de­lende, kniezende of bekrompen kerk, maar een blijde, vrolijke, opti­mis­tische kerk, waarin iedere mens een plaats heeft omdat God dat zo heeft gewild. Waarin iedere mens volle­dig en opgelucht kan ademhalen, genietend van de schep­ping en van elkaar, van ieder moment van samen­zijn en ge­meen­schap.

Paus Fran­cis­cus heeft door deze hou­ding de harten van velen gestolen. Zijn directe men­se­lijke nabij­heid oefent een grote aantrek­kings­kracht uit, binnen en buiten de kerk. In zijn ver­kon­di­ging staat de mild­heid en barm­har­tig­heid van God centraal en in de span­ning die er altijd al geweest is tussen de leer en het leven, heeft hij veel oog voor de gang van het léven, vooral op momenten waarop we het moei­lijk hebben.

Hiermee raakt hij het hart van Jezus’ Blijde Bood­schap. Daar waar mensen, en dat zijn er helaas niet weinig, de kerk ervaren als een onbarm­har­tig en rigide instituut, wereldvreemd, zelf­ge­noeg­zaam en op­ge­slo­ten in eigen gelijk, geeft onze paus een teken van elan en nieuwe hoop.

De kerk, zo zegt de paus, moet een veldhospi­taal zijn, waar mensen in de strijd van hun leven heling vin­den van hun kwetsuren. Hij laat het daarbij niet bij woor­den alleen. Hij heeft een einde gemaakt aan de barokke hof­cul­tuur in het Vati­caan. Hij koestert de mens in nood, de arme en stelt daad­wer­ke­lijk tekens. Op het eiland Lampedusa, dicht bij wanhopige boot­vluch­te­lingen, op witte don­der­dag in de jeugdge­van­ge­nis, op zijn ver­jaar­dag aan tafel met dak­lo­zen, verbon­den met werke­lozen in Sardinië, met velen bid­dend en vastend verbon­den voor vrede in Syrië, een per­soon­lijke brief aan een groep Toscaanse homo en les­bische katho­lie­ken, of zomaar opeens aan de tele­foon met een gevangene in Argentinië, een ongewenst zwan­gere of een ziek kind, ergens in Italië.

Dat allemaal om mensen een hart onder de riem te steken. Zo geeft hij in onze tijd een krach­tig en in­spi­re­rend ge­tui­ge­nis van Gods mensen­liefde in het voetspoor van Jezus van Nazareth.

Ik bid dat paus Fran­cis­cus dit nog vele jaren mag blijven doen!

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose