link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Begin no­vem­ber hoorde ik op de radio de Kerst-hit van de zan­geres Mariah Carey: “all I want for Christmas is you”. “Dat is op tijd”, dacht ik. En de radiozen­der Sky radio is al weken the Christmas-station.

Vieringen deze week

zaterdag, 4 december
16.00Ommel - Eucharistie
16.00Someren-Eind - Eucharistie
16.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 5 december
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Asten - Eucharistie
13.00Someren-Dorp - Doop

Overzicht van alle vieringen

zaterdag, 4 december 2021
Zaterdag in de eerste week van de advent
kleur:paars
1e Lezing:Jes. 30, 19-21.23-26
Psalm:Ps. 147 (146), 1-2, 3-4, 5-6
Evangelie:Mt. 9, 35-10.1.5-8


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2021
Oktober 2021

eerdere edities
Huiszegen 2022
gepubliceerd: vrijdag, 3 december 2021
Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een pries­ter of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk, maar u kunt wel de huis­ze­gen down­loa­den, printen en laten zegenen.
Veranderingen vieringenrooster
gepubliceerd: donderdag, 2 december 2021
In ver­band met de verscherpte Corona-maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen zijn er voor onze pa­ro­chie wat ver­an­de­ringen voor de reguliere vie­rin­gen op zater­dag­avond en door de week. Dit schema geldt vooralsnog voor de maand de­cem­ber.
Dank voor decemberactie!
gepubliceerd: donderdag, 2 december 2021
Een welge­meend ‘Harte­lijk dank’ aan het winkelend publiek dat zo royaal heeft bij­ge­dragen aan het slagen van de de­cem­beractie. Niet alleen het winkelend publiek heeft de actie doen slagen maar ook alle betrok­ke­nen die de actie mede hebben geor­ga­ni­seerd.
Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
Verscherpte maatregelen van de Nederlandse Bisschoppen
gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021
Vandaag werd bekend dat de Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de Corona-maat­regelen uit te brei­den voor onbe­paalde tijd. Het komt er op neer dat alle vie­rin­gen na 17.00 uur, inclusief Kerst­mis, komen te vervallen.
Pater Harrie te Plate overleden
gepubliceerd: dinsdag, 30 november 2021
Gisteren ont­ving de pa­ro­chie het bericht dat op 25 no­vem­ber 2021 pater Harrie te Plate is overle­den. Pater Te Plate was pries­ter van de Con­gre­ga­tie Mis­sio­na­rissen Oblaten van de On­be­vlekte Maagd Maria. Hij is een bekende in Asten want hij is jarenlang pastoor geweest van de voor­ma­lige Sint Jozef­paro­chie (van 1979 tot 1987).
Inzegening Mariakapel Someren
gepubliceerd: maandag, 29 november 2021
Gisteren, zon­dag 28 no­vem­ber, is na de H. Mis van 09.30 uur de Maria­ka­pel in de Sint Lambertus­kerk inge­ze­gend.
Adventsactie 2021 Fotoreportage
Projecten voor moeders en kinderen
gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021
Zondag 28 no­vem­ber begint de Advent, de periode van vier weken voor­af­gaand aan Kerst­mis. In deze weken vraagt de Ad­vents­ac­tie aan­dacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat ie­der­een kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waar­dig leven kunnen lei­den. De Ad­vents­ac­tie steunt hoop­volle projecten voor moe­ders en kin­de­ren.
Pastoor-deken Paul Janssen verlaat de Peel
Pastoor Eric Seidel nieuwe deken per 1 januari 2022
gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021
Afgelopen weekend werd het nieuws bekend gemaakt dat pastoor-deken Paul Janssen van Deurne een nieuwe benoe­ming heeft aanvaard.
‘Geboeide vleugels’
Brieven ter bemoediging
gepubliceerd: maandag, 22 november 2021
Onze bis­schop, Mgr. De Korte heeft een serie brieven ge­schre­ven ter bemoe­diging ten tijde van de corona­cri­sis. Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft ze samen­ge­voegd en er een mooi boekje van gemaakt.
Sinterklaasviering geannuleerd
gepubliceerd: donderdag, 18 november 2021
Voor aanstaande zater­dag 27 no­vem­ber staat de tra­di­tio­nele Sin­ter­klaas­vie­ring gepland in de kerk van Asten. Na overleg hebben het Sin­ter­klaas-comité, de pa­ro­chie en Sin­ter­klaas zelf besloten om deze vie­ring te annuleren.


wo, 17 nov 2021 Boekpresentatie geannuleerd
zo, 14 nov 2021 Afscheid van pater Jan Zwirs Fotoreportage
vr, 12 nov 2021 Aanscherping Corona-maatregelen in de Kerk
ma, 8 nov 2021 Coronamaatregen in de Kerk
wo, 3 nov 2021 Informatieavonden Eerste H. Communie
di, 2 nov 2021 Uitzending Omroep Brabant: herbegraving paters SCJ
ma, 1 nov 2021 Hubertusmissen
za, 30 okt 2021 Allerzielen 2021
di, 26 okt 2021 Meimaand Ommel 2022
do, 21 okt 2021 Koepelkerkconcert geannuleerd
do, 21 okt 2021 Vormselviering Heusden 2022
ma, 18 okt 2021 Diocesane fase synode van start Fotoreportage
zo, 17 okt 2021 Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans
za, 16 okt 2021 Bezoekgroep Asten
za, 16 okt 2021 Enquête parochieblad
za, 16 okt 2021 Eeuwfeest Heusdense kerk
di, 12 okt 2021 Laatste rustplaats ‘Paters van Asten’
ma, 11 okt 2021 Presentatie dichtbundel ‘Vrouw in meervoud’
do, 7 okt 2021 Vrijwilligersdag Asten Fotoreportage
di, 5 okt 2021 Missaal-app gepresenteerd
za, 2 okt 2021 Middag van bemoediging op SIRIS-tv
di, 28 sep 2021 Oktober Rozenkransmaand
di, 28 sep 2021 Boekje met brieven van bemoediging Fotoreportage
za, 25 sep 2021 Einde anderhalve meter-regel per 25 september
vr, 24 sep 2021 Oor/sprong - polyfonie en dans
di, 21 sep 2021 Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad
ma, 20 sep 2021 Altaar verplaatst Antoniuskerk Heusden Fotoreportage
za, 18 sep 2021 Tentoonstellingsruimte Asten geopend Fotoreportage
do, 16 sep 2021 Corona-maatregelen in de Kerk
wo, 15 sep 2021 Wishful Singing - Der müde Tod Video

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose