link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tijd voor een reset
Soms moeten we een patroon door­bre­ken. Wie vast zit in een patroon van te veel werk kan beter tij­dig afstand nemen, dan kan een vakantie won­de­ren doen; wie altijd met een bepaalde negatieve blik een andere persoon bekijkt, moet mis­schien die persoon eens op een andere manier ont­moe­ten...

Vieringen deze week

dinsdag, 5 maart
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 6 maart
8.30Ommel - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 7 maart
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 8 maart
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 9 maart
18.00Ommel - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 10 maart
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

maandag, 4 maart 2024
Maandag in de derde week van de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:2 Kon. 5, 1-15a
Psalm:Ps. 42 (41), 1, 3; 43 (42), 3, 4
Evangelie:Lc. 4, 24-30Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Februari 2024
Februari 2024

eerdere edities
‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
Zondag 10 maart - 12.30 uur - kerkstraat 4, Asten
gepubliceerd: zondag, 3 maart 2024
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Elke tweede zon­dag van de maand komt een groepje twinti­gers bij elkaar voor ont­moe­ting, geloofsver­die­ping en gezellig­heid. Ze doen dat ‘Om de tafel’.
Gebeds- en bijbelstudiegroep
Dinsdag 6 maart
gepubliceerd: woensdag, 28 februari 2024
Minimaal eenmaal per maand komt een groep pa­ro­chi­anen samen. We bid­den samen en bespreken de Bijbel­le­zingen van de zon­dag erop. We spreken over wat de lezingen, en in het bij­zon­der het evan­ge­lie, met ons per­soon­lijk doen.
Alternatief project bij Week van de Lentekriebels
Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam
gepubliceerd: maandag, 26 februari 2024
Het nieuwe project ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is deze week gelan­ceerd als thuis­pro­ject rondom seksuele opvoe­ding. Het bestaat uit een kin­der­deel en een apart ouder­deel. Het geeft ouders hand­vat­ten om op een liefde­volle en respect­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid.
Ontdek inspiratie en dialoog bij het ‘Inspiratiecafé’
Dinsdag 5 maart - 20.00 uur - Gemeenschapshuis ’t Kwartier
gepubliceerd: zaterdag, 24 februari 2024
Op dins­dag 5 maart 2024, van 20.00 en 22.00 uur, bent u van harte uit­ge­no­digd door de Fran­cis­cus­paro­chie voor een boeiende avond vol in­spi­ra­tie en gesprek tij­dens het vierde "In­spi­ra­tie­café". Dit intri­gerende eve­ne­ment biedt een podium voor open­har­tige dialogen en nieuwe inzichten, alles in een gezellige en in­for­mele set­ting.
MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
Dinsdag 5 maart - 18.00 uur - Ons Jantje Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024
De MOV-groep van de pa­ro­chie or­ga­ni­seert in deze Veer­tig­da­gen­heid weer een de Soli­da­ri­teits­maal­tijd. Een goed ini­tia­tief dat verbin­ding en be­trok­ken­heid schept. De opbrengsten gaan naar de projecten die door de MOV-groep wor­den onder­steund.
De parochie gaat naar inspiratiedag Parochievernieuwing
Zaterdag 6 april - Veenendaal
gepubliceerd: maandag, 19 februari 2024
Op 6 april is er in Veenendaal een in­spi­ra­tie­dag voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Paus Fran­cis­cus heeft in een van zijn eerste offi­cië­le do­cu­menten de pa­ro­chies opge­roe­pen om Missio­naire Pa­ro­chies te wor­den. Daar­mee bedoelt de paus pa­ro­chies die bewust zijn van hun chris­te­lijke iden­ti­teit en hun ac­ti­vi­teiten daar ook op afstemmen.
Pausboodschap Veertigdagentijd
gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2024
‘Wanneer onze God zich open­baart, begint de vrij­heid.’ Met deze woor­den opent paus Fran­cis­cus zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd, die op Aswoens­dag, 14 februari begint. De paus maakt een vergelij­king met het volk Israël, dat in het Bijbel­boek Exodus door God als volgt wordt toe­ge­spro­ken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis”.
Een vrolijk nieuw parochieblad!
gepubliceerd: dinsdag, 13 februari 2024
De nieuwe editie van ons pa­ro­chie­blad ‘Fran­cis­cus’ is weer uit! Dit nummer gaat niet alleen in op carnaval en de Veer­tig­da­gen­tijd, maar staat ook vol andere inte­res­sante artikelen.
‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
Zondag 18 februari - 12.30 uur - kerkstraat 4, Asten
gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Elke tweede zon­dag van de maand komt een groepje twinti­gers bij elkaar voor ont­moe­ting, geloofsver­die­ping en gezellig­heid. Ze doen dat ‘Om de tafel’.
Filmavond in de Veertigdagentijd - Capharnaum Video
Woensdag 21 februari - 18.00 uur - Protestantse kerk Someren
gepubliceerd: zaterdag, 10 februari 2024
In de Veer­tig­da­gen­tijd berei­den we ons voor op het feest van Pasen. Het verhaal van Jezus zijn leven, lij­den, sterven en Ver­rij­ze­nis is bij veel mensen bekend en blijft mensen aantrekken. De grote in­te­res­se in de diverse uit­voe­ringen van de Passion op tele­vi­sie en in theaters getuigen hier­van.


ma, 5 feb 2024 Vier Carnaval en Aswoensdag!
do, 1 feb 2024 Nieuw lid parochiebestuur: Mattheus Shamoun
wo, 31 jan 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
di, 30 jan 2024 Maria Lichtmis en Blasiuszegen
zo, 28 jan 2024 De Verdieping - Dynamische geloofsgemeenschap
do, 25 jan 2024 Overlijden pater Jan van As SVD Fotoreportage
do, 18 jan 2024 Zummerse mens 2023: Toon van der Ven
za, 13 jan 2024 Uitzenden van vieringen via internet
zo, 7 jan 2024 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
vr, 5 jan 2024 Video H. Maria Presentatiekerk Asten Video
wo, 3 jan 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
zo, 31 dec 2023 Huiszegen 2024
wo, 27 dec 2023 Het Inspiratiecafé - Sta je voor een uitdagend kruispunt?
zo, 24 dec 2023 Kerstwens Fotoreportage
zo, 24 dec 2023 Sfeervol kerstconcert Fotoreportage
do, 14 dec 2023 Kindervieringen in de parochie
wo, 13 dec 2023 Kersteditie parochieblad
zo, 10 dec 2023 Verjaardag diaken Swaanen
za, 9 dec 2023 Concerten rondom Kerstmis
ma, 4 dec 2023 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
zo, 3 dec 2023 Filmavond in de Advent - La Famille Bélier
za, 2 dec 2023 Plan Park van de Vrede Ommel
do, 30 nov 2023 Koninklijke viering Fotoreportage
wo, 22 nov 2023 In Memoriam - Rector Lingg
do, 16 nov 2023 De Verdieping - Op reis door Godsbeelden
wo, 15 nov 2023 Viering voor koningen en koninginnen
wo, 8 nov 2023 Dag van bezinning
zo, 5 nov 2023 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
wo, 1 nov 2023 Hubertusmis
ma, 30 okt 2023 Het Inspiratiecafé - What if God was one of us…?

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose