link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoogfeest op 15 augustus
Op 15 au­gus­tus viert de Kerk het Hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming. Ter over­we­ging plaatsen we hier een homilie van Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Vieringen deze week

dinsdag, 9 augustus
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 10 augustus
8.00Ommel - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 13 augustus
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 14 augustus
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

maandag, 8 augustus 2022
H. Dominicus, priester (gedachtenis)
kleur:wit
1e Lezing:Ez. 1, 2-5. 24-28
Psalm:Ps. 148, 1-2, 11-12ab, 12C-14b, 14cd
Evangelie:Mt. 17, 22-27


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Juli/Augustus 2022
Juli/Augustus 2022

eerdere edities
Tienerfestival 4U
Van zaterdag 6 t/m donderdag 11 augustus
gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022
Net als in 2021 wordt ook dit jaar het Tienerfestival 4U gehou­den van de KCV (Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing). De doel­groep is tieners van twaalf t/m acht­tien jaar. De locatie is weer Groepsaccomodatie De Hoof te Someren, dus bij ons in de pa­ro­chie!
Vakantie secretariaat
gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022
Wegens vakantie is het pa­ro­chie­secre­ta­riaat in Asten van dins­dag 26 juli t/m vrij­dag 19 au­gus­tus gesloten.
Alphacursus Asten - Doe je mee?
Vanaf 27 september - 19.00 uur - Asten
gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022
Op dins­dag­avond 27 sep­tem­ber is er weer een in­for­ma­tie­avond bedoeld om nader kennis te maken met de Alpha­cur­sus. Daarna volgen nog elf gezellig bij­een­komsten waarin je ontdekt wat je chris­te­lijke geloof inhoudt: ‘Is er meer?’, ‘Wat is bid­den?’, ‘Hoe bid je?’.
Feestelijke installatie pastoor Van Overbeek
Zondag 18 september - 10.30 uur - Drunen
gepubliceerd: maandag, 1 augustus 2022
Van het pa­ro­chie­bestuur uit Drunen ont­ving onze pa­ro­chie een uit­no­di­ging voor de fees­te­lij­ke in­stal­la­tie van pastoor van Overbeek. Op zon­dag 18 sep­tem­ber zal hij door de bis­schop van Den Bosch, mgr. de Korte, wor­den geïnstalleerd tij­dens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Lambertus­kerk in Drunen.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
2 augustus: 'een God die spreekt'
gepubliceerd: dinsdag, 26 juli 2022
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
H.Mis Someren op vrijdag 29 juli vervalt
gepubliceerd: maandag, 25 juli 2022
Wegens omstan­dig­he­den kan de vie­ring van de heilige Mis in de Lambertus­kerk te Someren op vrij­dag 29 juli om 19.00 uur niet door­gaan.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
19 juli: 'het bestaan van God'
gepubliceerd: vrijdag, 15 juli 2022
Vanaf juli or­ga­ni­seert de pa­ro­chie elke eerste dins­dag van de maand een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
Asten: Jozefkoor en Mariakoor gaan samen
Per 1 september 202 verder als Franciscuskoor Asten
gepubliceerd: zondag, 3 juli 2022
Met vreugde kunnen we bekendmaken dat in Asten de fusie van het Jozef­koor en het Maria­koor aanstaande is. Na een voorspoe­dig verlopen voor­be­rei­dingsfase en diverse momenten van con­struc­tief overleg tussen de beide kerkkoren is besloten om, per 1 sep­tem­ber 2022, samen op te gaan in een nieuw kerk­koor. Hier hoort van­zelf­spre­kend ook een nieuwe naam bij. De nieuwe naam na de fusie van het Jozef­koor en het Maria­koor zal gaan lui­den: Het Fran­cis­cus­koor Asten.
Afscheid van kapelaan Van Overbeek Fotoreportage
Een waardig afscheid
gepubliceerd: vrijdag, 1 juli 2022
Zondag 26 juni hebben we afscheid geno­men van kape­laan Harold van Overbeek. In de volle kerk van Ommel vier­den we de Eucha­ris­tie, die werd opge­luis­terd door het Ommelse kerk­koor St.Cecilia en muziek­ver­eni­ging Sancta Maria.
Parochie-avond: filmreeks Sycamore
Samen denken over leven en geloof!
gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2022
Vanaf juli or­ga­ni­seert de pa­ro­chie elke eerste dins­dag van de maand een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.


ma, 27 jun 2022 Herinnering - Roosterwijziging
zo, 26 jun 2022 Terugblik cursus lectoraat
ma, 20 jun 2022 Afscheidsviering kapelaan Van Overbeek
di, 14 jun 2022 IJzererts voor Mariagrot Ommel
ma, 13 jun 2022 Bedevaart Martelaren van Gorcum
zo, 12 jun 2022 Afscheidsfeest voor pater Jan Zwirs
zo, 5 jun 2022 Roosterwijziging
zo, 29 mei 2022 Cursus voor lectoren
wo, 25 mei 2022 Actie Kerkbalans van start
di, 24 mei 2022 Vormelingen Heusden en Asten
ma, 16 mei 2022 Vacature medewerker secretariaat (m/v)
ma, 16 mei 2022 Uitnodiging pauselijke gedecoreerden
di, 3 mei 2022 Moment van aanbidding
di, 3 mei 2022 Avé Maria in Brabant en daarbuiten
di, 3 mei 2022 Oecumenische gespreksavonden
za, 30 apr 2022 Heiligverklaring Nederlandse pater Titus Brandsma
vr, 29 apr 2022 Herbegraving paters SCJ in Asten
wo, 27 apr 2022 Oude parochie- en dekenale bladen gezocht
di, 26 apr 2022 Parochianen in het zonnetje gezet
ma, 25 apr 2022 Bedevaart naar Maria van Ommel
di, 19 apr 2022 Sint Jorisdag
ma, 11 apr 2022 Tijdelijke omleiding naar begraafplaats Asten
za, 9 apr 2022 Benoeming kapelaan van Overbeek bekend
di, 5 apr 2022 Puur Sangh - Requiem Mozart
di, 29 mrt 2022 Filmavond in de Veertigdagentijd: Risen Video
ma, 28 mrt 2022 De Goede Week en Pasen!
za, 26 mrt 2022 The Passion in Lierop
vr, 25 mrt 2022 Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
di, 22 mrt 2022 MOV-actie 2022
za, 5 mrt 2022 Stille Omgang Video

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose