link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Rond nieuwe benoe­mingen van pries­ters klinkt in de regel geklaag. Waarom wor­den pries­ters eigen­lijk van tijd tot tijd overge­plaatst? Welke dilemma’s spelen hierbij, en wat kunnen we hierin leren van andere delen van de Wereld­kerk?

Vieringen deze week

dinsdag, 1 december
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Ommel - Aanbidding
 
woensdag, 2 december
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Lierop Henricushof - Eucharistie
19.00Lierop Henricushof - Eucharistie
 
donderdag, 3 december
8.30Ommel - Eucharistie
11.00Lierop - Eucharistie (Uitvaart)
 
vrijdag, 4 december
8.30Ommel - Eucharistie
 
zaterdag, 5 december
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Helmond Jozefkerk - Eucharistie
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Woord en Communie
 
zondag, 6 december
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Asten - Eucharistie
12.30Asten - Doop
13.15Asten - Doop
14.00Asten - Doop

Overzicht van alle vieringen

dinsdag, 1 december 2020
Dinsdag in de eerste week van de advent
kleur:paars
1e Lezing:Jes. 11, 1-10
Psalm:Ps. 72 (71), 2, 7-8, 12-13, 17
Evangelie:Lc. 10, 21-24Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2020
Oktober 2020

eerdere edities
Decemberactie voor de minima
Honderd boodschappenpakketten
gepubliceerd: maandag, 30 november 2020
In een eer­der bericht is sprake geweest van het afblazen van de de­cem­beractie voor de minima dit jaar, terwijl de voor­be­rei­dingen al in sep­tem­ber zijn gestart. De hui­dige omstan­dig­he­den laten gewoon niet toe dat de actie op de gebruike­lijke manier zou kunnen plaats­vin­den - pech voor de minima in Asten!
Geef vandaag voor de Kerk van morgen
Kerkbalans 2021
gepubliceerd: maandag, 30 november 2020
Van zater­dag 16 t/m zon­dag 31 januari 2021 wordt de Actie Kerk­ba­lans gehou­den. In dat kader heeft mon­seig­neur De Korte een brief ge­schre­ven aan alle gelo­vi­gen in het bisdom, waarin hij een dringende oproep aan hen doet om tij­dens de ko­men­de Actie Kerk­ba­lans de pa­ro­chie fi­nan­cieel royaal te steunen. Deze in­spi­re­rende brief plaatsen wij graag hier­on­der.
Bijzondere Vormselviering Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 28 november 2020
Op vrij­dag 27 no­vem­ber ont­vingen 13 jongens en meisjes in twee corona-proof-vie­rin­gen het sacra­ment van het Vormsel uit han­den van Deken Paul Janssen. Simone Slegers ver­zorgde de muziek en Dimphie van Neerven maakte de foto’s.
Veelgestelde vragen over Kerstmis
Antwoorden vanuit het bisdom
gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020
Met Kerst­mis in het vooruit­zicht zijn veel pa­ro­chies volop bezig met de voor­be­rei­dingen om tij­dens de feest­da­gen zo veilig en tege­lijk zo waar­dig moge­lijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. De ant­woor­den wor­den hier­on­der gegeven.
Online kindervieringen
gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020
De afdeling Familie­pas­to­raat van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch heeft een uit­no­di­ging gestuurd aan alle pa­ro­chies om mee te doen met online kin­der­vie­ringen. Warm aan­be­vo­len!
Adventskalender
gepubliceerd: maandag, 23 november 2020
Bisdom Den Bosch heeft een online Adventskalen­der ont­wik­keld. Hij staat klaar, om u en de ge­zin­nen uit uw pa­ro­chie mee te nemen naar het feest van Kerst­mis. Want hoe dan ook, ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus met blijd­schap vieren, Gods liefdesaanbod aan ons.
Koning Christus dienstbaar volgen
Woord van bemoediging Mgr. De Korte
gepubliceerd: maandag, 23 november 2020
Naar aan­lei­ding van de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar heeft Mgr. Gerard de Korte weer een bood­schap ter bemoe­diging ge­schre­ven.
Sacha Steijaert nieuwe pastoor
gepubliceerd: zondag, 22 november 2020
Het kerk­bestuur is verheugd om mede te delen dat het bisdom een nieuwe pastoor heeft gevon­den voor onze pa­ro­chie, als op­vol­ger van pastoor Pieter Scheepers die na vijf jaren onze pa­ro­chie verlaat en naar Helmond verhuist.
Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?
Preek van paus Franciscus op de Werelddag van de Armen
gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
Wat kunnen wij met de kerst­da­gen aan anderen geven? Die vraag stelde paus Fran­cis­cus in zijn preek bij gelegen­heid van de Wereld­dag voor de Armen, zon­dag 15 no­vem­ber. “De kerst­pe­rio­de komt eraan, de feest­da­gen. Hoe vaak horen we mensen zeggen: ‘Wat kan ik kopen? Wat heb ik nog meer nodig? Ik moet gaan winkelen.’ Laten we het anders zeggen: ‘Wat kan ik anderen geven?’, om zo als Jezus te zijn, die zich­zelf gaf en geboren werd in een kribbe.”
Pastoor Scheepers, bedankt!
gepubliceerd: woensdag, 18 november 2020
Ruim 5 jaar gele­den werd hij door bis­schop Mutsaers aan­ge­steld in de nog prille fusie­paro­chie Asten-Someren. Hij werd voor de ‘schone taak’ gesteld om acht kerklo­ca­ties die bij elkaar gevoegd waren, tot één grote pa­ro­chie te sme­den: geen een­vou­dige opdracht.


di, 10 nov 2020 Eerste H. Communie 2021 in Asten
ma, 9 nov 2020 Feest in een donkere tijd
zo, 8 nov 2020 Pastoor Scheepers verruilt Asten-Someren voor Helmond
za, 7 nov 2020 Jack Swaanen tot diaken gewijd Fotoreportage
wo, 4 nov 2020 Gerarduskalender 2021
wo, 4 nov 2020 Maatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
za, 31 okt 2020 Brochure Kerkendijk 97 Fotoreportage
do, 29 okt 2020 Diakenwijding Jack Swaanen
do, 29 okt 2020 Allerzielen bidprentje 2020
ma, 26 okt 2020 Veilig bij God
wo, 21 okt 2020 Paradoxen van Kerk & Corona
di, 20 okt 2020 Reservering nodig voor alle kerkplekken
ma, 19 okt 2020 Inwijding kapel Someren-Eind uitgesteld
wo, 14 okt 2020 Extra campagne Actie Kerkbalans
di, 13 okt 2020 Herfsteditie van parochieblad Angelus
ma, 12 okt 2020 Geen weekendvieringen
ma, 12 okt 2020 De Kerk en de tweede golf
do, 8 okt 2020 Zalige Carlo Acutis
zo, 4 okt 2020 Zusters op bedevaart in Ommel Fotoreportage
zo, 4 okt 2020 Bericht van ‘Stichting Jacana’ Video
di, 29 sep 2020 Inwijding kapel Someren-Eind
vr, 18 sep 2020 Vredesweek
vr, 11 sep 2020 Poolse Missen hervat
vr, 11 sep 2020 Mgr. De Korte komt met Gedenkboek
do, 10 sep 2020 Vacatures Kerkbestuur
ma, 7 sep 2020 Kerkmuseum Fotoreportage
di, 1 sep 2020 Online Middag van Bemoediging
vr, 28 aug 2020 Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch
do, 27 aug 2020 Weekmissen zorgcentra
di, 18 aug 2020 Brabantse prijs voor de schilderkunst 2020

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose