link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veel mensen zijn de corona beu! Ruim een jaar leven wij nu al met allerlei maat­regelen die onze bewe­gings­ruim­te beperken. Vooral voor ouderen en ge­han­di­capten die aan huis gekluisterd waren, was het een zware tijd. Ondanks dat er zachtjes aan weer versoepelingen komen, zal het toch nog wel een tijdje duren alvorens alles weer ‘normaal’ kan func­tio­ne­ren.

Vieringen deze week

zondag, 9 mei
11.30Ommel - Eucharistie
 
maandag, 10 mei
8.00Ommel - Eucharistie
 
dinsdag, 11 mei
8.00Ommel - Eucharistie
19.00Ommel - Aanbidding
 
woensdag, 12 mei
8.00Ommel - Eucharistie
19.00Lierop Henricushof - Eucharistie
19.30Ommel - Eucharistie
 
donderdag, 13 mei
7.30Ommel - Eucharistie
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie
11.30Ommel - Eucharistie
13.00Someren-Eind - Eucharistie
 
vrijdag, 14 mei
8.00Ommel - Eucharistie
 
zaterdag, 15 mei
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Woord en Communie
19.30Ommel - Eucharistie
 
zondag, 16 mei
7.30Ommel - Eucharistie
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie
11.30Ommel - Eucharistie
13.00Someren-Eind - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

zondag, 9 mei 2021
Zesde zondag van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand., 10, 25-26. 34-35. 44-48
Psalm:Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4
2e Lezing:1 Joh. 4, 7-10
Evangelie:Joh., 15, 9-17


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad April 2021
April 2021

eerdere edities
Theo van Heugten in het zonnetje Fotoreportage
Koninklijke onderscheiding
gepubliceerd: vrijdag, 7 mei 2021
Afgelopen dagen bereikte ons het bericht dat pa­ro­chi­aan, dirigent en vrij­wil­li­ger Theo van Heugten op maan­dag 26 april een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding heeft ont­van­gen.
Online open huis Sint-Janscentrum
Zaterdag 22 mei - 10.00 uur - Online via Teams
gepubliceerd: donderdag, 6 mei 2021
Maan­denlang waren de deuren van het Sint-Jans­cen­trum gesloten voor stu­den­ten en groepen van buiten. Het onder­wijs van het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut ging welis­waar online door, maar het was stil met alleen de semi­na­rie­ge­meen­schap in huis. Ik ben als rector dan ook verheugd dat de deuren van het Sint-Jans­cen­trum voorzich­tig weer open kunnen voor onder­wijs­acti­vi­teiten en andere bij­een­komsten.
Herkansing: Installatie pastoor Steijaert
Zondag 11 juli - 11.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: woensdag, 5 mei 2021
Oor­spron­ke­lijk stond de in­stal­la­tie van pastoor Sacha Steijaert gepland op zon­dag 7 februari 2021, maar plot­se­linge sneeuwval en vorst gooi­den roet in het eten en de plech­tig­heid moest wor­den geannuleerd. Ondertussen is er een nieuwe datum bekend, name­lijk zon­dag 11 juli om 11.00 uur.
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021
De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn.
Jos Knapen ontvangt koninklijke onderscheiding
gepubliceerd: vrijdag, 30 april 2021
Afgelopen maan­dag 26 april ont­ving Heus­denaar, pa­ro­chi­aan en vrij­wil­li­ger Jos Knapen een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding in de orde van Oranje Nassau.
Meivieringen Maria van Ommel
gepubliceerd: woensdag, 28 april 2021
De mei­maand in Ommel is dit jaar anders dan dat u gewend bent. Vanwege de corona­pan­de­mie moeten wij reke­ning hou­den met beper­kingen en de gel­dende voor­schriften. Zo zal er bij­voor­beeld op de zon­dag­mid­da­gen géén plech­tig Lof kunnen plaats­vin­den en de Grote Gilde­pro­ces­sie komt in 2021 te vervallen.
De rode paus en onze missionaire opdracht
Woord van de bisschop
gepubliceerd: maandag, 26 april 2021
De bis­schop van Bisdom ’s-Hertogen­bosch heeft weer een Woord ter bemoe­diging ge­schre­ven. On­der­werp is deze keer een biografie van kar­di­naal Willem van Rossum.
Koepelkerk Lierop prooi van koperdieven Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 23 april 2021
Op de web­si­te Slaponline.nl von­den we het bericht dat dieven in de nacht van 22 op 23 april bij de kerk behoor­lijk had­den huisge­hou­den bij het vergaren van koper. Aan de west­kant, dus buiten zicht van de Somerenseweg, hebben ze alle koperen (regen)pijpen mee­ge­no­men en de daarvoor nodige vernielingen aan­ge­richt.
De Kerk kleurt langzaam groen
gepubliceerd: donderdag, 22 april 2021
Op de web­si­te van Katho­liek Nieuws­blad verscheen vandaag onderstaand een artikel van onze jonge pa­ro­chi­aan Luuk van den Einden. Luuk volgt een oplei­ding tot jour­na­list en loopt op dit moment stage bij Katho­liek Nieuws­blad.
Wijziging coronamaatregelen per 28 april
Aantal aanwezigen bij uitvaarten verruimd
gepubliceerd: woensdag, 21 april 2021
Het kabinet heeft op dins­dag 20 april een aantal versoepelingen aan­ge­kon­digd op het gebied van corona­maat­re­ge­len vanaf woens­dag 28 april. Wat veran­dert voor de pa­ro­chies is het aantal mensen dat een ker­ke­lijke uit­vaart mag bijwonen.


di, 20 apr 2021 Roepingenbijeenkomst Bisdom Den Bosch Video
vr, 16 apr 2021 Motorzegening 25 april gaat niet door
vr, 9 apr 2021 Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
di, 6 apr 2021 Vacature vrijwilliger website en social media
ma, 29 mrt 2021 Paaswens Mgr. Gerard de Korte
zo, 28 mrt 2021 Geen Passion maar Goede Vrijdagviering
zo, 28 mrt 2021 100 Jaar Heusden - de zusters van de Mariaschool
do, 25 mrt 2021 Paaswake
wo, 24 mrt 2021 Geen versoepelingen coronamaatregelen in RK. Kerk
vr, 19 mrt 2021 Sint Jozef, bid voor ons
wo, 17 mrt 2021 Een zorgzaam mens
zo, 14 mrt 2021 En toen stond de tijd stil
vr, 12 mrt 2021 Online Stille Omgang
ma, 8 mrt 2021 Opgelet: criminelen geven zich voor priester uit
vr, 5 mrt 2021 Correctie item parochieblad
wo, 3 mrt 2021 De Goede Week en Pasen!
ma, 1 mrt 2021 Veertig dagen aandacht voor de ander!
zo, 28 feb 2021 Eerste H. Communie voor kinderen uit Ommel
zo, 28 feb 2021 Vormsel voor kinderen uit Ommel
zo, 28 feb 2021 100 jaar Heusden
za, 27 feb 2021 Paaschallenge voor het hele gezin
vr, 26 feb 2021 Afscheid zusters Huize Witven Fotoreportage
do, 25 feb 2021 Mariaoord Ommel - Park van Vrede
wo, 24 feb 2021 Aanpassing vieringen en pastorale verdeling
ma, 22 feb 2021 Vaccinatie in Maria Presentatiekerk Asten
ma, 22 feb 2021 Plaatsen van genezing
wo, 17 feb 2021 Website Vier Pasen!
vr, 12 feb 2021 Op weg naar nieuw leven
do, 11 feb 2021 Video restauratie muurschilderingen Video
ma, 8 feb 2021 Aswoensdag

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose