link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het is een won­der­lijk verhaal, dat ieder jaar in de Paas­wake wordt voor­ge­le­zen. Op weg naar het beloofde land trekken de Israëlieten dwars door de zee, over droge grond, tussen muren van water veilig naar de over­kant, terwijl het achter­volgende Egyp­tische leger met man en muis ten onder gaat in het terug­stro­mende water.

Vieringen deze week

zaterdag, 17 april
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Woord en Communie
 
zondag, 18 april
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Asten - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

vrijdag, 16 april 2021
Vrijdag in de tweede week van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand. 5, 34-42
Psalm:Ps. 27 (26), 1, 4, 13-14
Evangelie:Joh. 6, 1-15


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Februari 2021
Februari 2021

eerdere edities
Motorzegening 25 april gaat niet door
gepubliceerd: vrijdag, 16 april 2021
Enige tijd gele­den is het ini­tia­tief geno­men om een motor­ze­gening te or­ga­ni­se­ren met de bedoeling om dit op een veilige manier te doen.
Meivieringen Maria van Ommel
gepubliceerd: donderdag, 15 april 2021
De mei­maand in Ommel is dit jaar anders dan dat u gewend bent. Vanwege de corona­pan­de­mie moeten wij reke­ning hou­den met beper­kingen en de gel­dende voor­schriften. Zo zal er bij­voor­beeld op de zon­dag­mid­da­gen géén plech­tig Lof kunnen plaats­vin­den en de Grote Gilde­pro­ces­sie komt in 2021 te vervallen.
Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online
gepubliceerd: vrijdag, 9 april 2021
Op vrij­dag 23 april zal Paul Graas een webinar hou­den over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij zal ingaan op deze vraag­stukken en han­dige tips geven voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verantwoor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid.
Vacature vrijwilliger website en social media
gepubliceerd: dinsdag, 6 april 2021
Ben je han­dig met het maken van web­si­tecon­tent en facebook­be­richten en doe je graag als vrij­wil­li­ger iets voor je mede­mens? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken!
Paaswens Mgr. Gerard de Korte
Met Christus opstaan tot nieuw leven
gepubliceerd: maandag, 29 maart 2021
Aan het begin van de Goede Week heeft onze bis­schop, Mgr. Gerard de Korte weer een woord van bemoe­diging ge­pu­bli­ceerd waar­mee hij ons een hart onder de riem wil steken nu we voor de tweede maal niet op normale wijze het be­lang­rijk­ste chris­te­lijke feest kunnen vieren.
Geen Passion maar Goede Vrijdagviering
Goede Vrijdag 2 april - 19.00 uur - Koepelkerk Heusden
gepubliceerd: zondag, 28 maart 2021
Jarenlang was de Heus­dense kerk gedurende meer­dere dagen over­vol door de opvoe­ring van Passion. Evenals vorig jaar kan echter ook dit jaar als gevolg van het corona virus de Passion uit­voe­ring niet door­gaan. De werk­groep Li­tur­gie heeft daarom als alterna­tief een Goede Vrij­dag Viering samen­ge­steld.
100 Jaar Heusden - de zusters van de Mariaschool
gepubliceerd: zondag, 28 maart 2021
Als we het over Heus­den 100 hebben kunnen we niet onvermeld laten dat Zusters een be­lang­rijke bijdrage hebben geleverd aan het wel­zijn van de Heus­dense ge­meen­schap.
Paaswake
gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021
De laatste berichten over de tij­den van de avondklok hebben een einde gemaakt aan de hoop dat we vanaf april zon­der avondklok kon­den leven. Dit heeft een con­se­quentie voor de vie­ring van de Paas­wakes.
Geen versoepelingen coronamaatregelen in RK. Kerk
gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmet­tingen en in het licht van de pers­con­fe­ren­tie zien de bis­schop­pen geen ruimte voor versoepeling van de corona­maat­re­ge­len met Pasen.
Sint Jozef, bid voor ons
Vrijdag 19 maart - Hoogfeest H. Jozef - Begin Jozefjaar
gepubliceerd: vrijdag, 19 maart 2021
Paus Fran­cis­cus riep voor 2021 een Jozef­jaar uit voor de Kerk. Het Jozef­jaar duurt van 8 de­cem­ber 2020 t/m 8 de­cem­ber 2021. Op vrij­dag 19 maart vieren we het hoog­feest van de H. Jozef, een feest waarvoor we zelfs het vasten onder­bre­ken.


wo, 17 mrt 2021 Een zorgzaam mens
zo, 14 mrt 2021 En toen stond de tijd stil
vr, 12 mrt 2021 Online Stille Omgang
ma, 8 mrt 2021 Opgelet: criminelen geven zich voor priester uit
vr, 5 mrt 2021 Correctie item parochieblad
wo, 3 mrt 2021 De Goede Week en Pasen!
ma, 1 mrt 2021 Veertig dagen aandacht voor de ander!
zo, 28 feb 2021 Eerste H. Communie voor kinderen uit Ommel
zo, 28 feb 2021 Vormsel voor kinderen uit Ommel
zo, 28 feb 2021 100 jaar Heusden
za, 27 feb 2021 Paaschallenge voor het hele gezin
vr, 26 feb 2021 Afscheid zusters Huize Witven Fotoreportage
do, 25 feb 2021 Mariaoord Ommel - Park van Vrede
wo, 24 feb 2021 Aanpassing vieringen en pastorale verdeling
ma, 22 feb 2021 Vaccinatie in Maria Presentatiekerk Asten
ma, 22 feb 2021 Plaatsen van genezing
wo, 17 feb 2021 Website Vier Pasen!
vr, 12 feb 2021 Op weg naar nieuw leven
do, 11 feb 2021 Video restauratie muurschilderingen Video
ma, 8 feb 2021 Aswoensdag
zo, 7 feb 2021 Installatieplechtigheid pastoor Steijaert geannuleerd
vr, 5 feb 2021 Sint-Janscentrum houdt online Open Dag
do, 4 feb 2021 Parochiesecretariaat Asten blijft gesloten
di, 2 feb 2021 Restauratie muurschilderingen voltooid Fotoreportage
ma, 1 feb 2021 Geënt op de edele olijf
za, 30 jan 2021 Veranderingen liturgisch rooster
wo, 27 jan 2021 ‘Vandaag met Jezus’
ma, 25 jan 2021 De bijbel als bron van hoop
ma, 18 jan 2021 Installatie pastoor Steijaert
wo, 13 jan 2021 Corona-maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose