link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een Herinnering aan een Grote Ziel
Op 13 ok­to­ber 2023 vieren we de 150e geboorte­dag van een opmer­ke­lijke man: Mgr. Frans Schraven. Deze Neder­landse pries­ter staat bekend om zijn moe­dige daden en toe­wij­ding aan de mede­mens. Zijn leven is een in­spi­ra­tie­bron voor velen, en zijn nalaten­schap leeft voort.

Vieringen deze week

donderdag, 5 oktober
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 6 oktober
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 7 oktober
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 8 oktober
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

woensdag, 4 oktober 2023
H. Franciscus van Assisi (gedachtenis)
kleur:wit
1e Lezing:Neh. 2, 1-8
Psalm:Ps. 137 (136), 1-2, 3, 4-5, 6
Evangelie:Lc. 9, 57-62


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Juni 2023
Juni 2023

eerdere edities
‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
Zondag 8 oktober - 12.30 uur - kerkstraat 4, Asten
gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2023
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Elke tweede zon­dag van de maand komt een groepje twinti­gers bij elkaar voor ont­moe­ting, geloofsver­die­ping en gezellig­heid. Ze doen dat ‘Om de tafel’.
Informatieavond trajecten Eerste H. Communie
Traject 2023/2024
gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2023
Dit werk­jaar zijn er Eerste Communie-trajecten in Asten, Heus­den en Someren voor kin­de­ren vanaf groep 4 van de basis­school. Vanaf dit jaar bestaat het traject in Asten en Someren niet enkel meer uit lessen op een door­de­weekse dag.
Middag van bemoediging
Dinsdag 10 oktober - 14.00 uur - OLV Praesentatiekerk Ommel
gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2023
Al voor de zevenen­der­tigste keer wordt in Ommel een Middag van Bemoe­diging gehou­den. Deze speciale mid­dag op dins­dag 10 ok­to­ber 2023 wordt geor­ga­ni­seerd voor zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar bemoe­diging in hun leven.
De Verdieping - Het gevoel van een bewogen leven
Dinsdag 3 oktober - 20.00 uur - Zijzaal kerk Asten
gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2023
Als ver­volg op de pa­ro­chie­avond van 5 sep­tem­ber nodigen wij ie­der­een van harte uit om deel te nemen aan een in­spi­re­rende ver­die­pings­avond op dins­dag 3 ok­to­ber, aan­vang 20.00 uur. Deze bij­zon­dere avond vindt plaats in het zij­zaaltje van de kerk in Asten en biedt een unieke gelegen­heid om samen diep­gaande gesprekken te voeren over thema's die ons allen raken.
Oktober Rozenkransmaand
Bid mee in Ommel, Asten of Someren
gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
Het rozen­krans­ge­bed wordt al hon­der­den jaren gebe­den. Vele pausen hebben het aan­gera­den. Nog be­lang­rijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bid­den. In 1917 tij­dens de oorlog vroeg Maria aan drie her­ders­kin­de­ren in Fatima om dit elke dag te doen. Ook in onze pa­ro­chie wordt speciaal in ok­to­ber de Rozen­krans gebe­den.
Fotoserie van concerten en vrijwilligersdag Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023
Bij gelegen­heid van het 125-jarig bestaan van onze Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten wer­den diverse concerten gehou­den. Met on­der­staan­de foto­se­rie kunt u nog even nagenieten van de fees­te­lijk­he­den.
Alphacursus Asten - Doe je mee?
Vanaf dinsdag 26 september - 19.00 uur - Asten
gepubliceerd: vrijdag, 22 september 2023
Op dins­dag­avond 26 sep­tem­ber is er weer een in­for­ma­tie­avond bedoeld om nader kennis te maken met de Alpha­cur­sus. Daarna volgen nog elf gezellige bij­een­komsten waarin je ontdekt wat je chris­te­lijke geloof inhoudt: ‘Is er meer?’, ‘Wat is bid­den?’, ‘Hoe bid je?’.
Parochiegids 2023 - 2024 verschenen
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
Deze week is de nieuwe pa­ro­chiegids voor het werk­jaar 2023-2024 ver­sche­nen. De pa­ro­chiegids verschijn één keer per jaar – in sep­tem­ber. Een gids verge­lijk­baar met de ge­meen­tegids, maar dan met vaste in­for­ma­tie over de pa­ro­chie. Het is een blad om te bewaren en na te slaan als u iets wilt weten over de pa­ro­chie.
Feestelijke jubileumviering Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 18 september 2023
Op 19 sep­tem­ber is het precies 125 jaar gele­den dat de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten plech­tig is inge­ze­gend en in gebruik geno­men. Dit jubileum werd op zon­dag 17 sep­tem­ber gevierd.
Jubileumviering 125 jaar Maria Presentatiekerk Asten
Zondag 17 september - 11.00 uur
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Op 19 sep­tem­ber 2023 is het precies 125 jaar gele­den dat de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten plech­tig is inge­ze­gend en in gebruik geno­men. Dit jubileum wordt op zon­dag 17 sep­tem­ber 2023 gevierd. U bent van harte uit­ge­no­digd om bij deze fees­te­lij­ke her­den­king aanwe­zig te zijn.


ma, 4 sep 2023 Jaarplan 2023-2024
ma, 4 sep 2023 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
zo, 3 sep 2023 ‘Inspiratiecafé’ en ‘De Verdieping’
zo, 3 sep 2023 Roosterwijziging Ommel op zaterdagavond
ma, 21 aug 2023 4U! - Touch of Heaven Fotoreportage
do, 17 aug 2023 Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans
wo, 16 aug 2023 Beeld ingezegend en Van den Heuvelpad onthuld Fotoreportage
di, 15 aug 2023 'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
di, 8 aug 2023 Inzegening Heilig Hartbeeld
vr, 4 aug 2023 Parochiaan Luuk van den Einden op WJD Fotoreportage
zo, 30 jul 2023 Inspiratietocht en zomerwandeling
wo, 26 jul 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
ma, 24 jul 2023 Van generatie op generatie
zo, 23 jul 2023 Tienerfestival 4U! - Touch of Heaven
do, 20 jul 2023 Nieuw lid parochiebestuur: Maarten van Vroonhoven
wo, 19 jul 2023 Bereikbaarheid secretariaat tijdens vakantie
di, 18 jul 2023 Pastor Van Overbeek wordt kapelaan Sint-Oedenrode
di, 11 jul 2023 Zonnige Gildefeesten Fotoreportage
vr, 30 jun 2023 Fotoserie van de Grote Processie in Ommel Fotoreportage
ma, 26 jun 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
do, 15 jun 2023 Oecumenische gespreksavond
di, 13 jun 2023 MOV-viering
zo, 11 jun 2023 Escape room met vormelingen Fotoreportage
vr, 9 jun 2023 Doordeweekse H.Missen Ommel en Someren
wo, 31 mei 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
wo, 31 mei 2023 Oecumenische gespreksavonden
di, 30 mei 2023 Verjaardag pastoor Steijaert
do, 25 mei 2023 Lof in Ommel met Lya de Haas
di, 23 mei 2023 Processiepark ingezegend Fotoreportage
di, 23 mei 2023 Kunst in de kerk van Heusden

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose