link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Veer­tig­da­gen­tijd is een bij­zon­dere periode, die ons uitno­digt tot levens­ver­nieu­wing door gebed, vasten en het doen van giften aan de armen (wat met een klassiek woord ‘aalmoezen geven’ wordt genoemd). Dat het be­lang­rijk is om te bid­den, begrijpt iedere gelo­vi­ge wel. Dat je de mensen in nood niet moet vergeten, snapt ieder mens die het hart op de goede plaats heeft. Maar dat vasten, wie doet dat nog? Is dat nog wel van deze tijd?

Vieringen deze week

donderdag, 23 maart
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 24 maart
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 25 maart
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 26 maart
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
13.00Ommel - Doop

Overzicht van alle vieringen

donderdag, 23 maart 2023
Donderdag in de vierde week van de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:Ex. 32, 7-14
Psalm:Ps.106 (105), 19-20, 21-22, 23
Evangelie:Joh. 5, 31-47


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Februari 2023
Februari 2023

eerdere edities
Filmavond Veertigdagentijd: Noah
Woensdag 22 maart - 18.00 uur - Protestante kerk Someren
gepubliceerd: donderdag, 16 maart 2023
In de Veer­tig­da­gen­tijd berei­den we ons voor op het Paas­feest. Een tijd van be­zin­ning en een tijd om uit te zien naar het nieuwe leven in het voor­jaar. Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als be­zin­nings­mo­ment op de weg naar Pasen. Deze avond wordt ge­za­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de Fran­cis­cus­paro­chie en de Pro­tes­tante Ge­meen­te in Asten-Someren.
Thema-avond - Leven, lijden en opnieuw leven
Donderdag 16 maart - 20.00 uur - Kerk Asten
gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023
Carnaval is voorbij en vanaf Aswoens­dag begint de vasten­pe­rio­de. Vasten als voor­be­rei­ding op het paas­feest. De tweede thema-avond in de Veer­tig­da­gen­tijd draagt als titel: “leven, lij­den en opnieuw leven”.
Dag van bezinning
Zaterdag 18 maart - Foyer de Charité Thorn
gepubliceerd: zaterdag, 4 maart 2023
Hoe fijn is het om eens een dagje helemaal los te zijn van al die afspraken en ver­plich­tingen? De tele­foon, tablet, multimedia die ons dage­lijks over­val­len met in­for­ma­tie en indrukken?
Bedevaart naar Maria van Ommel
Overzicht van vieringen
gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2023
Tra­di­tio­neel is de Meimaand Maria­maand. Vanuit de Peel-regio en ook daar­bui­ten trekken vele bede­vaart­gan­gers naar Maria van Ommel.
MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
Dinsdag 14 maart - 18.00 uur - Ons Jantje Ommel
gepubliceerd: woensdag, 1 maart 2023
De MOV-groep van de pa­ro­chie or­ga­ni­seert weer een Vasten­maal­tijd (Soli­da­ri­teits­maal­tijd). Een goed ini­tia­tief dat verbin­ding en be­trok­ken­heid schept. De opbrengsten gaan naar de projecten die door de MOV-groep wor­den onder­steund.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 7 maart 2023 - 20.00 uur - Asten
gepubliceerd: zaterdag, 25 februari 2023
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen
gepubliceerd: zaterdag, 25 februari 2023
Carnaval hebben we achter ons gelaten. De Veer­tig­da­gen­tijd is be­gon­nen. We gaan op naar Pasen. Het hoogte­punt van het ker­ke­lijk leven. Onze pa­ro­chie biedt in de ko­men­de weken een diver­si­teit aan vie­rin­gen en (be­zin­nende) ac­ti­vi­teiten aan om ons voor te berei­den en het feest ook echt te vieren.
Thema-avond - Vasten is Meer dan Minder
Donderdag 2 maart - 20.00 uur - Kerk Asten
gepubliceerd: maandag, 20 februari 2023
Carnaval is voorbij en vanaf Aswoens­dag begint de vasten­pe­rio­de. Vasten als voor­be­rei­ding op het paas­feest.
Vier carnaval en Aswoensdag!
gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
De carnaval staat voor de deur. Het pastores­team wenst ie­der­een een fijne carnaval! Na­tuur­lijk nodigen wij u van harte uit voor de speciale carnavals­vie­ringen.
'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
Zondag 12 februari - 12.30 uur - kerkstraat 4 Asten
gepubliceerd: donderdag, 9 februari 2023
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Op zon­dag 22 januari komt een groepje twinti­gers bij elkaar. Ze doen dat 'Om de tafel'.


ma, 6 feb 2023 Ontmoeting na de Eucharistie
vr, 3 feb 2023 Doordeweekse H. Missen Someren in Mariakapel
di, 31 jan 2023 Maria Lichtmis en Blasiuszegen
ma, 30 jan 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
di, 24 jan 2023 Inschrijving Vormsel 2023 weer geopend
di, 24 jan 2023 Huiszegen 2023
di, 24 jan 2023 Bedevaart Beauraing
ma, 23 jan 2023 Thema-avond - Eindelijk thuis
vr, 20 jan 2023 Nieuw grafmonument Paters ingewijd Fotoreportage
do, 12 jan 2023 Week van gebed voor eenheid
di, 3 jan 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
za, 31 dec 2022 Emeritus paus Benedictus overleden
vr, 30 dec 2022 Terugblik H.Mis Tweede Kerstdag
zo, 18 dec 2022 Kindervieringen in Asten
vr, 16 dec 2022 Concerten rondom Kerstmis
di, 6 dec 2022 Verandering opgeven misintenties in Ommel
di, 6 dec 2022 Dag van bezinning
zo, 4 dec 2022 Thema-avond - Het kerstverhaal
zo, 4 dec 2022 Met iconen van Advent naar Kerst
ma, 28 nov 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
vr, 25 nov 2022 Filmavond in de Advent - Babette’s Feast
ma, 14 nov 2022 'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
ma, 14 nov 2022 Energiemaatregelen in de parochie
zo, 13 nov 2022 Op avontuur met de Advent
di, 8 nov 2022 Dag van bezinning
ma, 7 nov 2022 Een kruis op WJD-tour-tocht
vr, 4 nov 2022 Gedenkplaat Lambertuskerkhof ingezegend Fotoreportage
wo, 2 nov 2022 Herinneringskaartje Allerzielen 2022
di, 1 nov 2022 Winterconcert Puur Sangh
ma, 31 okt 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose