link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Er bestaat een heel oud gebed tot Onze Lieve Vrouw van Ommel, Troos­te­res in elke nood.

Vieringen deze week

dinsdag, 21 mei
16.00Asten De Lisse - Eucharistie
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 22 mei
8.00Ommel - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 23 mei
8.00Ommel - Eucharistie
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 24 mei
8.00Ommel - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 25 mei
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 26 mei
7.00Ommel - Eucharistie
9.00Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
11.00Ommel - Eucharistie
15.00Ommel - Lof en uitvoering

Overzicht van alle vieringen

dinsdag, 21 mei 2024
Dinsdag in de 7e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jak. 4, 1-10
Psalm:Ps. 55 (54), 7-8, 9-10a, 10b-11a, 23
Evangelie:Mc. 9, 30-37

Activiteiten in de parochie

wo, 29 mei 2024, 20.00 uur
Tweede oecumenische gespreksavond

do, 30 mei 2024
Verjaardag pastoor Steijaert

zo, 9 jun 2024
Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal?

zo, 9 jun 2024, 12.30 uur
Om de tafel - Lunch en een goed gesprek

zo, 23 jun 2024, 11.00 uur
Jong Bisdom Den Bosch viert in Asten

Alle activiteitenNieuwste Parochieblad
Parochieblad Maart 2024
Maart 2024

eerdere edities
Tweede oecumenische gespreksavond
Woensdag 29 mei - 20.00 uur - Protestantse kerk Someren
gepubliceerd: maandag, 20 mei 2024
De katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofs­as­pecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.
Wijding buitenaltaar Mariaoord Ommel Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 13 mei 2024
Op zon­dag 12 mei, een zonnige moe­der­dag, vond in Ommel een fees­te­lij­ke plech­tig­heid plaats. In aanwe­zig­heid van meer dan 300 pa­ro­chi­anen wijdde emeritus-bis­schop Antoon Hurkmans het nieuwe altaar in van de buiten­kerk.
Oecumenische gespreksavond
Woensdag 15 mei - 20.00 uur - Protestantse kerk Someren
gepubliceerd: zondag, 12 mei 2024
Op 15 mei vindt de eerste van de vier oecu­me­nische gespreks­avon­den plaats. Deze zullen gehou­den wor­den in het ge­meen­te­cen­trum van de pro­tes­tantse kerk, gelegen aan Speelheuvel­plein 6 in Someren. De avond begint om 20.00 uur.
Update activiteiten meimaand Ommel
gepubliceerd: zaterdag, 11 mei 2024
De mei­maand is bij uitstek een feest­maand waarin we Maria -vaak let­ter­lijk- in het zonnetje te zetten! Met name in Ommel zijn er veel ac­ti­vi­teiten rondom Maria van Ommel.
Bijeenkomst christelijke filosofie
gepubliceerd: vrijdag, 10 mei 2024
In het chris­ten­dom is een sterke traditie om het geloof niet alleen te beleven, te vieren en uit te dragen. Maar ook om fun­da­men­teel na te denken en vragen te stellen over de wereld waarin we leven en diverse aspecten van ons geloof.
Om de tafel - Lunch en een goed gesprek
Zondag 12 mei - 12.30 uur - kerkstraat 4, Asten
gepubliceerd: maandag, 6 mei 2024
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Elke tweede zon­dag van de maand komt een groepje twinti­gers bij elkaar voor ont­moe­ting, geloofsver­die­ping en gezellig­heid. Ze doen dat ‘Om de tafel’.
Meimaand - Mariamaand in Ommel
gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2024
We zien uit naar de mei­maand in Ommel met -als het weer meezit- op zater­dag­avond om 18.00 en zon­dag­och­tend om 11.00 uur een H.Mis. Als het weer het toelaat, zal dat in de openlucht zijn vanuit het nieuwe altaar!
Verandering bereikbaarheid parochiesecretariaat
Per 6 mei 2024
gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2024
Het se­cre­ta­riaat van onze pa­ro­chie wordt bemand door vrij­wil­li­gers en ook door parttime mede­wer­kers. Een van onze mede­wer­kers heeft elders nog een extra baan kunnen aan­ne­men. Daarom veran­dert de bereik­baar­heid van het pa­ro­chie­secre­ta­riaat en de moge­lijk­heid tot bezoekuren.
Kerk Lierop geopend in de zomer
Van 15 mei t/m 7 september, zaterdag- en woensdagmiddag
gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2024
Gedurende de zomermaan­den is de H. Naam van Jezus­kerk in Lierop zater­dag- woens­dag­mid­dag geopend voor bezoek en bezichti­ging. Er is dan een vrij­wil­li­ger aanwe­zig die mensen verwel­komt en op verzoek ook uitleg kan geven over het gebouw en haar interieur.
Mgr. Mutsaerts over Week van het Gezin
Zaterdag 11 t/m vrijdag 17 mei
gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2024
In de week van zater­dag 11 mei tot en met vrij­dag 17 mei vindt in Neder­land voor de tweede keer de Week van het Gezin plaats. Een gezins­dag in Maduro­dam op zater­dag 11 mei vormt de fees­te­lij­ke aftrap van deze Week van het Gezin, die als thema heeft mee­ge­kre­gen Goed Gezi(e)n. Mgr. Mutsaerts, voor de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie contact­persoon voor Huwe­lijk en Gezin, beveelt aan­dacht voor het gezin van harte aan.


di, 30 apr 2024 Ontdek inspiratie en dialoog bij het Inspiratiecafe
ma, 22 apr 2024 Dank-je-welmiddag Someren-Heide Fotoreportage
zo, 21 apr 2024 Met vliegend vaandel door de kerk Fotoreportage
vr, 19 apr 2024 Roepingenzondag
ma, 15 apr 2024 Gezinsmiddag rond H. Bernadette
do, 11 apr 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
do, 11 apr 2024 Om de tafel - Lunch en een goed gesprek
di, 9 apr 2024 Dag over Missionarie Parochie Fotoreportage
di, 2 apr 2024 Pastorale brief over Mariaoord Ommel
di, 2 apr 2024 Bijeenkomst christelijke filosofie
vr, 29 mrt 2024 Ontdek inspiratie en dialoog bij het Inspiratiecafe
wo, 27 mrt 2024 De Wijding van de Heilige Oliën Fotoreportage
ma, 25 mrt 2024 Meimaand Mariamaand
zo, 24 mrt 2024 Een kleurrijke Palmzondag
za, 23 mrt 2024 MOV-actie in de Veertigdagentijd
do, 21 mrt 2024 Paaseditie parochieblad Franciscus
di, 19 mrt 2024 Moment van VerLichting
ma, 18 mrt 2024 Palmzondag voor gezinnen
ma, 18 mrt 2024 Vier de Goede Week mee
za, 16 mrt 2024 Overlijden pastoor Jan Bakker Fotoreportage
za, 16 mrt 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
do, 7 mrt 2024 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
zo, 3 mrt 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
ma, 26 feb 2024 Alternatief project bij Week van de Lentekriebels
za, 24 feb 2024 Ontdek inspiratie en dialoog bij het ‘Inspiratiecafé’
vr, 23 feb 2024 MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
ma, 19 feb 2024 De parochie gaat naar inspiratiedag Parochievernieuwing
do, 15 feb 2024 Pausboodschap Veertigdagentijd
di, 13 feb 2024 Een vrolijk nieuw parochieblad!
zo, 11 feb 2024 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose