link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het was Aswoens­dag, bijna vijf­tig jaar gele­den, ongeveer half zeven in de avond. Het werd tijd om de olie­lamp aan te steken, want rond die tijd valt in de tropen de duisternis vrij snel in. Maar waar was mijn aansteker???

Vieringen deze week

zaterdag, 27 februari
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 28 februari
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

vrijdag, 26 februari 2021
Vrijdag in de eerste week van de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:Ez. 18, 21-28
Psalm:Ps. 130 (129), 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8
Evangelie:Mt. 5, 20-26


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Februari 2021
Februari 2021

eerdere edities
Afscheid zusters Huize Witven Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 26 februari 2021
Op vrij­dag 22 februari heb ik namens de pa­ro­chie afscheid mogen nemen van de zusters Augusti-nessen van de heilige Monica vanwege hun verhui­zing. Zij waren de laatste bewoners van het kloosterbe­jaar­denoord en verpleegtehuis ‘huize Witven’.
Mariaoord Ommel - Park van Vrede
Stand van zaken
gepubliceerd: donderdag, 25 februari 2021
Nadat in het najaar van 2015 op aan­ge­ven van Wim Lover­bosch een project­groep is gestart om het Mariaoord te restaureren zijn er door kape­laan Van Overbeek, de loca­tieraad Ommel, de project-groep, het bestuur van de Stich­ting en vele vrij­wil­li­gers hon­der­den uren besteed aan de uit­wer­king van de ont­wik­kelde plannen. Vanuit het kerk­bestuur hebben we fi­nan­ciële onder­steu­ning gekregen voor het des­kun­dig laten uit­werken van het master­plan en voor de verplichte inspectie door Monu­mentenwacht.
Aanpassing vieringen en pastorale verdeling
gepubliceerd: woensdag, 24 februari 2021
Al enige jaren is er een bepaalde indeling van de vie­rin­gen en de pas­to­rale contact­personen. Maar ook zijn er ver­an­de­ringen geweest. De Sint Paulus­kerk in Someren en en de Sint Jozef­kerk in Someren-Heide zijn aan de ere­dienst ont­trok­ken, pastoor Scheepers is verhuisd, Jack Swaanen is diaken gewijd en er is een nieuwe pastoor.
Vaccinatie in Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: maandag, 22 februari 2021
Op vrij­dag 26 februari start om 13.00 uur het vaccinatie­pro­gramma voor inwoners die geboren zijn in 1956 en 1957 in de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten.
Plaatsen van genezing
Woord van bemoediging Mgr. De Korte
gepubliceerd: maandag, 22 februari 2021
Aan het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd heeft onze bis­schop, Mgr. Gerard de Korte, weer een woord van bemoe­diging ge­schre­ven.
Website Vier Pasen!
Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
gepubliceerd: woensdag, 17 februari 2021
Pasen valt dit jaar op zon­dag 4 en maan­dag 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maat­regelen gel­den in ver­band met de corona­pan­de­mie, roepen de Neder­landse bis­schop­pen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk.
Op weg naar nieuw leven
Woord van bemoediging van Mgr. Gerard de Korte
gepubliceerd: vrijdag, 12 februari 2021
Net voor het Carnavals­week­end en de daarop volgende Veer­tig­da­gen­tijd komt Mgr. De Korte weer met een woord van bemoe­diging. Met deze bijdragen steekt de bis­schop ons keer op keer een hart onder de riem.
Video restauratie muurschilderingen Video
Prachtig resultaat professioneel vastgelegd door SIRIS
gepubliceerd: donderdag, 11 februari 2021
Lokale omroep SIRIS heeft een prach­tig video-ver­slag gemaakt van de res­tau­ra­tie van de muur­schil­deringen in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk te Asten. Koster Jan Coolen ver­telt de ge­schie­de­nis van de beeltenissen en het ontstaan van het project om alles weer bloot te leggen en restaurateurs Els Haasen en Marco Kleuskens ver­tellen over de werk­zaam­he­den.
Aswoensdag
Begin van de Veertigdagentijd
gepubliceerd: maandag, 8 februari 2021
Het is een goede katho­lie­ke gewoonte om de Veer­tig­da­gen­tijd in te gaan met het vieren van Carnaval. Dit jaar kunnen we geen Carnaval vieren zoals we dat gewend zijn. Dat is jammer.
Installatieplechtigheid pastoor Steijaert geannuleerd
gepubliceerd: zondag, 7 februari 2021
Vanwege de toe­ne­mende waar­schu­wingen over de weer­si­tua­tie op zon­dag heeft de pa­ro­chie besloten de in­stal­la­tie­plech­tig­heid van pastoor Steijaert te annuleren.


vr, 5 feb 2021 Sint-Janscentrum houdt online Open Dag
do, 4 feb 2021 Parochiesecretariaat Asten blijft gesloten
di, 2 feb 2021 Restauratie muurschilderingen voltooid Fotoreportage
ma, 1 feb 2021 Geënt op de edele olijf
za, 30 jan 2021 Veranderingen liturgisch rooster
wo, 27 jan 2021 ‘Vandaag met Jezus’
ma, 25 jan 2021 De bijbel als bron van hoop
ma, 18 jan 2021 Installatie pastoor Steijaert
wo, 13 jan 2021 Corona-maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
ma, 11 jan 2021 Ons doopsel en verantwoordelijkheid
di, 5 jan 2021 Afscheidsviering pastoor Scheepers Fotoreportage
di, 5 jan 2021 Een huis-Paaskaars
do, 31 dec 2020 Verhuisbericht
wo, 30 dec 2020 Muzikaal dankjewel voor pastoor Scheepers Video
di, 29 dec 2020 Gerarduskalender 2021
di, 29 dec 2020 Huiszegen 2021
ma, 28 dec 2020 Kerstboodschap paus Franciscus
ma, 28 dec 2020 Bericht van onze nieuwe pastoor
di, 22 dec 2020 Pontificale Nachtmis Sint-Jan op Omroep Brabant
di, 22 dec 2020 Aanpassingen kerstvieringen Heusden
ma, 21 dec 2020 Groot bedrag voor Park van Vrede
vr, 18 dec 2020 Videoboodschap Nederlandse bisschoppen Video
wo, 16 dec 2020 Geen Nachtmissen deze Kerstmis
wo, 16 dec 2020 Kerstkaart Fotoreportage
di, 15 dec 2020 Uitnodiging vormelingen
di, 15 dec 2020 Paus Franciscus kondigt Jozefjaar af
do, 10 dec 2020 Pandemie-advies van kerkhervormer Luther
di, 1 dec 2020 50-jarig jubileum Ceciliakoor
ma, 30 nov 2020 Decemberactie voor de minima
ma, 30 nov 2020 Geef vandaag voor de Kerk van morgen

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose