link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maandag 8 april - Hoogfeest
Normaal ge­spro­ken vieren we het hoog­feest van Maria Bood­schap op 25 maart. Omdat 25 maart dit jaar in de Goede Week valt, is het echter verschoven naar 8 april, de maan­dag na Beloken Pasen.

Vieringen deze week

zaterdag, 13 april
10.30Asten - Eucharistie
13.30Asten - Eucharistie
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 14 april
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
13.00Someren-Dorp - Doop
14.00Someren-Dorp - Doop

Overzicht van alle vieringen

zaterdag, 13 april 2024
Zaterdag in de tweede week van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand. 6, 1-7
Psalm:Ps. 33 (32), 1-2, 4-5, 18-19
Evangelie:Joh. 6, 16-21

Activiteiten in de parochie

zo, 14 apr 2024, 12.30 uur
‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek

wo, 17 apr 2024
Gebeds- en bijbelstudiegroep

zo, 28 apr 2024, 12.00 uur
Gezinsmiddag rond H. Bernadette

wo, 1 mei 2024
Meimaand Mariamaand

zo, 12 mei 2024, 12.30 uur
‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek

Alle activiteitenNieuwste Parochieblad
Parochieblad Maart 2024
Maart 2024

eerdere edities
Gebeds- en bijbelstudiegroep
Woensdag 17 april
gepubliceerd: donderdag, 11 april 2024
Minimaal eenmaal per maand komt een groep pa­ro­chi­anen samen. We bid­den samen en bespreken de Bijbel­le­zingen van de zon­dag erop. We spreken over wat de lezingen, en in het bij­zon­der het evan­ge­lie, met ons per­soon­lijk doen.
‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
Zondag 14 april - 12.30 uur - kerkstraat 4, Asten
gepubliceerd: donderdag, 11 april 2024
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Elke tweede zon­dag van de maand komt een groepje twinti­gers bij elkaar voor ont­moe­ting, geloofsver­die­ping en gezellig­heid. Ze doen dat ‘Om de tafel’.
Dag over Missionarie Parochie Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2024
Onze pa­ro­chie is zater­dag 6 april met maar liefst 18 mensen naar de ‘Missio­naire Pa­ro­chie’-dag in Veenendaal geweest. ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ is een organi­sa­tie die zich inzet voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing, gebaseerd op een boek van de Canadese pries­ter James Mallon: “Als God renoveert”.
Pastorale brief over Mariaoord Ommel
gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2024
Het pas­to­rale team van de pa­ro­chie heeft van­wege Pasen en de aan­ko­mende mei­maand een pas­to­rale brief opge­steld voor allen die zich betrokken weten bij Mariaoord Ommel.
Bijeenkomst christelijke filosofie
gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2024
In het chris­ten­dom is een sterke traditie om het geloof niet alleen te beleven, te vieren en uit te dragen. Maar ook om fun­da­men­teel na te denken en vragen te stellen over de wereld waarin we leven en diverse aspecten van ons geloof.
Ontdek inspiratie en dialoog bij het ‘Inspiratiecafé’
Dinsdag 2 april - 20.00 uur - Zijzaal Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024
Als ver­volg op de pa­ro­chie­avond van 5 maart nodigen wij ie­der­een van harte uit om deel te nemen aan een in­spi­re­rende ver­die­pings­avond op dins­dag 2 april, aan­vang 20.00 uur. Deze bij­zon­dere avond vindt plaats in het zij­zaaltje van de kerk in Asten en biedt een unieke gelegen­heid om samen diep­gaande gesprekken te voeren over thema's die ons allen raken.
De Wijding van de Heilige Oliën Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 27 maart 2024
Woens­dag 27 maart had ik het voor­recht om de Chrisma-Mis in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch mee te mogen vieren. Dat was een bij­zon­dere vie­ring, waar ik nog nooit bij aanwe­zig was geweest.
Meimaand Mariamaand
Ommel in mei
gepubliceerd: maandag, 25 maart 2024
Met de komst van de mei­maand begint een sterke traditie in onze streek. Het is de maand waarin Maria extra aan­dacht krijgt en waarin bede­vaarten plaats­vin­den. Een van de meest populaire bede­vaarts­oor­den in onze streek is Mariaoord Ommel, waar jaar­lijks duizen­den mensen naartoe komen om hun geloof te beleven, te vieren of gewoon een kaarsje op te steken.
Een kleurrijke Palmzondag
gepubliceerd: zondag, 24 maart 2024
Zondag 24 maart was een een bij­zon­dere Palm­pasen­vie­ring in de kerk van Asten. Daar hebben de com­mu­ni­can­ten een mooie bijdrage aan geleverd. De vie­ring begon met een korte palm­pro­ces­sie, waarbij de com­mu­ni­can­ten met hun palmpasstokken door het mid­denpad naar voren kwamen.
MOV-actie in de Veertigdagentijd
Het MOV van de Franciscusparochie vraagt uw steun
gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2024
In de vas­ten­tijd vraagt het MOV (Missie-Ont­wik­ke­ling-Vrede), mis­schien beter bekend als het Missie Thuisfront, opnieuw uw finan­ciële steun om ont­wik­ke­lings­pro­jecten moge­lijk te maken in lan­den die onze hulp zo hard nodig hebben.


do, 21 mrt 2024 Paaseditie parochieblad Franciscus
di, 19 mrt 2024 Moment van VerLichting
ma, 18 mrt 2024 Palmzondag voor gezinnen
ma, 18 mrt 2024 Vier de Goede Week mee
za, 16 mrt 2024 Overlijden pastoor Jan Bakker Fotoreportage
za, 16 mrt 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
do, 7 mrt 2024 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
zo, 3 mrt 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
ma, 26 feb 2024 Alternatief project bij Week van de Lentekriebels
za, 24 feb 2024 Ontdek inspiratie en dialoog bij het ‘Inspiratiecafé’
vr, 23 feb 2024 MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
ma, 19 feb 2024 De parochie gaat naar inspiratiedag Parochievernieuwing
do, 15 feb 2024 Pausboodschap Veertigdagentijd
di, 13 feb 2024 Een vrolijk nieuw parochieblad!
zo, 11 feb 2024 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
za, 10 feb 2024 Filmavond in de Veertigdagentijd - Capharnaum Video
ma, 5 feb 2024 Vier Carnaval en Aswoensdag!
do, 1 feb 2024 Nieuw lid parochiebestuur: Mattheus Shamoun
wo, 31 jan 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
di, 30 jan 2024 Maria Lichtmis en Blasiuszegen
zo, 28 jan 2024 De Verdieping - Dynamische geloofsgemeenschap
do, 25 jan 2024 Overlijden pater Jan van As SVD Fotoreportage
do, 18 jan 2024 Zummerse mens 2023: Toon van der Ven
za, 13 jan 2024 Uitzenden van vieringen via internet
zo, 7 jan 2024 ‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
vr, 5 jan 2024 Video H. Maria Presentatiekerk Asten Video
wo, 3 jan 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
zo, 31 dec 2023 Huiszegen 2024
wo, 27 dec 2023 Het Inspiratiecafé - Sta je voor een uitdagend kruispunt?
zo, 24 dec 2023 Kerstwens Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose