link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op 8 de­cem­ber viert de katho­lie­ke kerk het feest van Maria On­be­vlekt Ont­van­gen. Wat vieren we nu eigen­lijk met dit be­lang­rijke Hoog­feest?

Vieringen deze week

dinsdag, 6 december
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 7 december
8.30Ommel - Eucharistie
13.30Someren-Dorp - Eucharistie (Uitvaart)
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 8 december
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 9 december
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 10 december
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 11 december
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

maandag, 5 december 2022
Maandag in de tweede week van de advent
kleur:paars
1e Lezing:Jes. 35, 1-10
Psalm:Ps. 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14.
Evangelie:Lc. 5, 17-26


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2022
Oktober 2022

eerdere edities
Thema-avond - Het kerstverhaal
Donderdag 15 december - 20.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: zondag, 4 december 2022
Op deze thema-avond gaan we samen op zoek naar de ach­ter­grond van het kerst­ver­haal met de daarbij behorende kerst­stal. Het is niet meer zo van­zelf­spre­kend dat er in huis een kerst­stal wordt geplaatst. Toch zien we bij kerken en op pleinen vaak nog levensgrote kerst­stallen.
Met iconen van Advent naar Kerst
Een bezinning op Kerstmis met tien iconen
gepubliceerd: zondag, 4 december 2022
Op zater­dag 17 de­cem­ber or­ga­ni­seert de pa­ro­chie van 14.00 tot 16.00 uur een mid­dag waar iconen centraal staan. We zullen met behulp van 10 geschil­derde Bijbelse tafrelen vanuit de Advent naar Kerst­mis kijken.
Kerstconcert Lambertuskerk
Zondag 18 december - 14.30 uur - Lambertuskerk Someren
gepubliceerd: vrijdag, 2 december 2022
Zondag 18 de­cem­ber klinkt weer volop kerst­mu­ziek in de Lambertus­kerk te Someren. Het Somerens Dames­koor, Mannen­koor De Nachtegaal en het Klarinet-ensemble van Somerens Lust brengen een gevarieerd kerst­pro­gramma ten gehore.
Kerstconcert Jong Nederland Asten
Zaterdag 17 december - 20.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: donderdag, 1 december 2022
Op zater­dag­avond 17 de­cem­ber geeft het A-orkest van Muziek­ver­eni­ging Jong Neder­land Asten een sfeer­vol kerst­con­cert. In de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk zal het orkest onder lei­ding van Antoine van Rooij een mooi pro­gram­ma ten gehore brengen met mede­wer­king van solisten Jack Swaanen en Ellen Valken­burg. Het concert zal beginnen om 20.00 uur en de entree is gratis.
Wishful Singing: Comfort and Joy
17 december 2022 - 20.00 uur - Koepelkerk Lierop
gepubliceerd: donderdag, 1 december 2022
Wishful Singing brengt een kerst­pro­gramma met bekende en onbekende meester­werken van Engelse bodem, van mid­del­eeuwse muziek tot bekende tra­di­tio­nele lie­de­ren in bij­zon­dere arrange­menten van onder meer Benjamin Britten. Het publiek wordt ook uit­ge­no­digd om een aantal bekende carols mee te zingen.
Kerstconcert H. Antonius van Paduakerk Heusden
Maandag 26 december - Tweede Kerstdag - 10.30 uur
gepubliceerd: donderdag, 1 december 2022
Op maan­dag 26 de­cem­ber, Tweede Kerst­dag, is er een kerst­con­cert in de H. Antonius van Padua­kerk in Heus­den. Het Antonius­koor, Harmonie Sint Antonius en de koren Amicitia en In Between slaan de han­den ineen.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 6 december - 20.00 uur - Asten
gepubliceerd: maandag, 28 november 2022
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
Filmavond in de Advent - Babette’s Feast
Woensdag 30 november - 18.00 uur - Someren
gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022
In de Advents­tijd berei­den we ons voor op Kerst­mis. Mensen maken het gezellig in deze donkere tijd en verlangen weer naar het licht. Samen wachten op de geboorte van het Kind in de kribbe. Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als hulp­mid­del op weg naar Kerst­mis. Deze avond wordt ge­za­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de Fran­cis­cus-pa­ro­chie en de Pro­tes­tante Ge­meen­te in Someren.
'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
Zondag 27 november - 12.30 uur - kerkstraat 4 Asten
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Op zon­dag 27 no­vem­ber komt een groepje twinti­gers bij elkaar. Ze doen dat 'Om de tafel'.
Energiemaatregelen in de parochie
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
In ver­band met de situatie op de energie­markt en de con­se­quentie voor grote energieverbruikers zoals kerken zijn er de afgelopen tijd ont­moe­tingen geweest tussen het bisdom en pa­ro­chies. Het bisdom van Den Bosch vraagt pa­ro­chies dringend om serieuze maat­regelen te nemen be­tref­fen­de het energieverbruik. Het bisdom heeft daartoe ook voor­stel­len gedaan.


zo, 13 nov 2022 Op avontuur met de Advent
di, 8 nov 2022 Dag van bezinning
ma, 7 nov 2022 Een kruis op WJD-tour-tocht
vr, 4 nov 2022 Gedenkplaat Lambertuskerkhof ingezegend Fotoreportage
wo, 2 nov 2022 Herinneringskaartje Allerzielen 2022
di, 1 nov 2022 Winterconcert Puur Sangh
ma, 31 okt 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
ma, 31 okt 2022 Hubertusmis
za, 29 okt 2022 Inzegening gedenkplaat Lambertuskerkhof Someren
wo, 26 okt 2022 Processiepark houdt 'Open Huis' Fotoreportage
di, 25 okt 2022 Ontvangst WJD-kruis in onze parochie
do, 20 okt 2022 Concert Somerens Lust: Allerseelen
do, 20 okt 2022 Nieuw parochieblad - Nieuwe stijl Fotoreportage
do, 20 okt 2022 Wijzigingen organisatie parochie
wo, 12 okt 2022 MOV viering met het koor Incantare
zo, 9 okt 2022 Feestelijke vrijwilligersdag Asten Fotoreportage
za, 8 okt 2022 Middag van bemoediging
za, 8 okt 2022 Dag van bezinning
zo, 2 okt 2022 Oecumenische viering
za, 1 okt 2022 Eerste H. Communie Asten
wo, 28 sep 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
za, 24 sep 2022 Parochiegids 2022 – 2023 verschenen
vr, 23 sep 2022 Vredesvuur in Ommel
za, 17 sep 2022 Benoeming nieuwe priester voor onze parochie
vr, 16 sep 2022 Alphacursus Asten Video
ma, 12 sep 2022 MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
zo, 11 sep 2022 Franciscuskoor Asten luistert eerste H.Mis op Fotoreportage
za, 20 aug 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
do, 11 aug 2022 Contactloos betalen in Ommel
do, 4 aug 2022 Tienerfestival 4U

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose