link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Woensdag 2 februari
Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, 39 dagen na Kerst­mis. Aan het begin van de eucha­ris­tie­vie­ring van deze feest­dag vindt een pro­ces­sie met gezegende kaarsen plaats.

Vieringen deze week

vrijdag, 21 januari
8.30Ommel - Eucharistie
16.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 22 januari
16.00Ommel - Eucharistie
16.00Someren-Eind - Eucharistie
16.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 23 januari
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie
12.30Asten - Doop

Overzicht van alle vieringen

donderdag, 20 januari 2022
Donderdag in de 2e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:I Sam.18, 6-9 ; 19, 1-7
Psalm:Ps. 56 (55), 2-3, 9-10, 12-13
Evangelie:Mc. 3, 7-12


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad December 2021
December 2021

eerdere edities
Geen verandering Coronamaatregelen in de Kerk
gepubliceerd: woensdag, 19 januari 2022
Afgelopen vrij­dag was er weer een pers­con­fe­ren­tie over de Corona-maat­regelen in ons land.
Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
Week van 16 t/m 23 januari
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
Niet alleen de her­ders bezochten het Kind van Beth­le­hem ook Wijzen uit het Oosten bezochten het Kind en zijn Moeder. Het licht van een ster had hen aange­moe­digd: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn geko­men om Hem te aanbid­den”.
Nationaal gebed voor vrede en verbinding
Week van gebed voor eenheid - 16 t/m 23 januari
gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022
Aan de voor­avond van de Week van gebed voor een­heid vindt op zater­dag 15 januari een Natio­naal Gebed plaats. De ini­tia­tiefnemers zijn getroffen door de ver­deeld­heid tussen mensen, in geloofs­ge­meen­schappen en de samen­le­ving naar aan­lei­ding van de aan­hou­dende corona­cri­sis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbin­ding, mild­heid en een­heid.
Wie verzint een mooie naam?
Voor het vernieuwde parochieblad
gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022
We zijn we op dit moment druk bezig met de opzet van een nieuw pa­ro­chie­blad. Het moet een moderner blad wor­den, inte­res­sant voor pa­ro­chi­anen uit al onze pa­ro­chielo­ca­ties. En een nieuw blad verdient een nieuwe naam. “Angelus” is immers de naam van het blad van de voor­ma­lige fusie­paro­chie groot-Asten.
Nieuwe benoeming kapelaan van Overbeek
gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022
Er is nieuws over de samen­stel­ling van het pas­to­rale team binnen de Heilige Fran­cis­cus­paro­chie. Kape­laan Harold van Overbeek is door de bis­schop van Den Bosch, mon­seig­neur De Korte, gevraagd om een nieuwe benoe­ming te aan­vaar­den per 1 juli 2022.
Jubileum paus Adrianus VI
Vijfhonderste verjaardag pauskeuze
gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022
Zondag 9 januari 2022 is het precies 500 jaar gele­den dat Adriaan Floris­zoon Boeyens werd verkozen tot paus. Om dit jubileum te vieren is de Project­groep Adrianus­jaar opgericht met een web­si­te en diverse ac­ti­vi­teiten.
Vacature dirigent Lambertuskoor Someren
gepubliceerd: donderdag, 6 januari 2022
Het Lambertus Kerk­koor uit Someren is op zoek naar een nieuwe dirigent. Het koor assis­teert tij­dens zon­da­gen en feesten in de Sint Lambertus­kerk in Someren. Momenteel bestaat het koor uit 30 personen waar­van 18 dames en 12 heren. Het koor repe­teert eenmaal per week. Naast de liefde voor muziek staat ook gezellig­heid hoog in het vaandel.
Lierop: zondagse H.Mis naar 11.00 uur
gepubliceerd: maandag, 3 januari 2022
Een paar weken gele­den plaatsten we een bericht over de manier waarop we als pa­ro­chie na het vertrek van pastoor Jan ver­der willen gaan met wat is opge­bouwd in de Lieropse geloofs­ge­meen­schap.
Een Gezegend en Voorspoedig 2022!!!
gepubliceerd: vrijdag, 31 december 2021
Een nieuw jaar! Er is veel gebeurd in 2021. Veel mooie dingen maar ook tegen­slagen. We gingen vorig jaar 2021 in met een lockdown en nu gaan we 2022 ook in met een lockdown.
Brief van paus Franciscus voor gezinnen
gepubliceerd: maandag, 27 december 2021
Bij gelegen­heid van het feest van de Heilige Familie op 26 de­cem­ber en in het bij­zon­der in het af­ge­kon­digde Jaar van het Amoris Laetitia Gezin, heeft paus Fran­cis­cus een brief ge­schre­ven aan ge­zin­nen.


ma, 27 dec 2021 Nieuw Rozenhoedje opgenomen
di, 21 dec 2021 Nachtmis in alle vroegte
di, 21 dec 2021 Aangescherpte maatregelen Nederlandse bisschoppen
za, 18 dec 2021 Wijziging pastoraal verantwoordelijken Heusden en Lierop
za, 18 dec 2021 Verwondering in een donkere tijd Video
zo, 12 dec 2021 Reservering nodig voor Kerstvieringen
vr, 3 dec 2021 Huiszegen 2022
do, 2 dec 2021 Veranderingen vieringenrooster
do, 2 dec 2021 Dank voor decemberactie!
wo, 1 dec 2021 Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
di, 30 nov 2021 Pater Harrie te Plate overleden
ma, 29 nov 2021 Inzegening Mariakapel Someren
za, 27 nov 2021 Adventsactie 2021 Fotoreportage
do, 25 nov 2021 Pastoor-deken Paul Janssen verlaat de Peel
ma, 22 nov 2021 ‘Geboeide vleugels’
do, 18 nov 2021 Sinterklaasviering geannuleerd
wo, 17 nov 2021 Boekpresentatie geannuleerd
zo, 14 nov 2021 Afscheid van pater Jan Zwirs Fotoreportage
vr, 12 nov 2021 Aanscherping Corona-maatregelen in de Kerk
ma, 8 nov 2021 Coronamaatregen in de Kerk
wo, 3 nov 2021 Informatieavonden Eerste H. Communie
di, 2 nov 2021 Uitzending Omroep Brabant: herbegraving paters SCJ
ma, 1 nov 2021 Hubertusmissen
za, 30 okt 2021 Allerzielen 2021
di, 26 okt 2021 Meimaand Ommel 2022
do, 21 okt 2021 Koepelkerkconcert geannuleerd
do, 21 okt 2021 Vormselviering Heusden 2022
ma, 18 okt 2021 Diocesane fase synode van start Fotoreportage
zo, 17 okt 2021 Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans
za, 16 okt 2021 Bezoekgroep Asten

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose