link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De ok­to­ber­maand wordt ook wel de ‘Rozen­krans­maand’ genoemd. Van alle devoties rond Maria is het bid­den van de rozen­krans wellicht de bekendste. Volgens een legende zou Maria de rozen­krans aan de heilige Dominicus hebben gegeven, maar hoewel de Dominicanen zeker hebben bij­ge­dragen tot de versprei­ding van het rozen­krans­ge­bed, reikt de oorsprong ervan onge­twij­feld veel ver­der.

Vieringen deze week

zondag, 24 oktober
13.30Asten - Doop
14.30Asten - Doop
 
maandag, 25 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
 
dinsdag, 26 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Asten - Eucharistie
19.00Ommel - Aanbidding
 
woensdag, 27 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
18.40Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Lierop Henricushof - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 28 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
18.40Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 29 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 30 oktober
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 31 oktober
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Asten - Eucharistie
12.30Ommel - Doop

Overzicht van alle vieringen

zondag, 24 oktober 2021
30e zondag door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jer. 31, 7-9
Psalm:Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
2e Lezing:Hebr. 5, 1-6
Evangelie:Mc. 10, 46-52


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2021
Oktober 2021

eerdere edities
Koepelkerkconcert geannuleerd
gepubliceerd: donderdag, 21 oktober 2021
Van­wege per­soon­lijke omstan­dig­he­den kan het Koepel­kerk­con­cert dat voor morgen, vrij­dag­avond 22 ok­to­ber, in de Lieropse kerk staat gepland, helaas geen doorgang vin­den. Indien het concert op een latere datum plaats kan vin­den zal hierover in de pers wor­den ge­com­mu­ni­ceerd.
Vormselviering Heusden 2022
Informatieavond op woensdag 17 november
gepubliceerd: donderdag, 21 oktober 2021
Dit school­jaar kunnen leer­lin­gen van groep 7 en groep 8 die in Heus­den wonen deel­ne­men aan het vormsel. Op woens­dag 17 no­vem­ber wordt in het zij­zaaltje van de H. Antonius van Padua­kerk een in­for­ma­tie­avond gehou­den. Het begint om 19.00 uur en zal ongeveer tot 20.00/20.30 uur duren. De in­for­ma­tie­avond is bedoeld voor de geïn­te­res­seerde leer­ling en zijn/haar ouders.
Diocesane fase synode van start Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 18 oktober 2021
Nadat paus Fran­cis­cus op zon­dag 10 ok­to­ber in Rome de dio­ce­sane fase heeft geopend ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode in 2023, is in elk bisdom in de wereld op zon­dag 17 ok­to­ber de dio­ce­sane fase van gebed en gesprek geopend.
Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans
Maandag 18 oktober
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Op 18 ok­to­ber wordt ieder jaar we­reld­wijd de Rozen­krans gebe­den door 1 miljoen kin­de­ren. Thema is ‘Voor een­heid en vrede in de wereld’. In Neder­land steunen onder andere Kerk in Nood, Samuel Advies en Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren dit mooie ini­tia­tief.
Bezoekgroep Asten
gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021
De geloofs­ge­meen­schap in Asten heeft al jaren een bezoek­groep. Pa­ro­chi­anen die samen met het pas­to­rale team ervoor zorgen dat mensen bezoek krijgen als ze daar behoefte aan hebben. Dit kan van­wege diverse redenen zijn. Gewoon om eens een praatje te maken. Maar mis­schien ook na het verlies van een dier­ba­re of in een moei­lijke fase van het leven. De pa­ro­chie wil er voor een ander zijn!
Enquête parochieblad
Wat wilt u eigenlijk lezen?
gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021
Onze pa­ro­chie beschikt al vele jaren over een goed gelezen pa­ro­chie­blad. De reacties van mensen in en buiten de pa­ro­chie laten zien dat het pa­ro­chie­blad wordt ge­waar­deerd. Bij iedere editie is er een grote groep vrij­wil­li­gers die zich inzet om artikelen te schrijven, het blad te maken en ook om het te ver­sprei­den.
Eeuwfeest Heusdense kerk
Saamhorigheid en doorzettingsvermogen bij bouw
gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021
In de herfst van 1911 werd in Heus­den een biljet aangeplakt met de oproep voor een ver­ga­de­ring voor de oprich­ting van een nieuwe pa­ro­chie. De opkomst voor deze ver­ga­de­ring in het café van F. Meulen­dijks was zo groot dat het café te klein bleek. Tijdens deze ver­ga­de­ring werd een comité gevormd van zes personen die de opdracht kreeg om de moge­lijk­he­den voor deze nieuwe pa­ro­chie te onder­zoeken.
Laatste rustplaats ‘Paters van Asten’
gepubliceerd: dinsdag, 12 oktober 2021
Afgelopen week bracht goed nieuws voor de pries­ters van het heilig Hart (scj - de ‘paters van Asten’) en de pa­ro­chie. De gekoesterde wens om de overle­den paters een laatste rust­plaats te geven op het paro­chie­kerkhof is in principe goedge­keurd. De ge­meen­te Asten heeft aange­ge­ven de beno­digde vergun­ning te verlenen.
Presentatie dichtbundel ‘Vrouw in meervoud’
Zondag 17 oktober - 13.30 uur - ’t Huis Vlierden
gepubliceerd: maandag, 11 oktober 2021
Els Coppens, een vaste kerk­be­zoeker van de heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten, heeft samen met anderen een dichtbundel samen­ge­steld die horen bij 50 schil­de­ren die Els in de loop der tijd heeft geschil­derd. Deze bundel wordt op zon­dag­mid­dag 17 ok­to­ber ge­pre­sen­teerd in ge­meen­schapshuis ’t Huis in Vlier­den.
Vrijwilligersdag Asten Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021
Gelukkig, de vrij­wil­li­gers­dag van locatie Asten kon dit jaar weer normaal doorgang vin­den ! We citeren enkele uit­spra­ken uit het wel­komst­woord dat Jan Coolen namens de loca­tieraad uitsprak tij­dens het etentje na de H.Mis waarin de jubila­rissen wer­den gehul­digd.


di, 5 okt 2021 Missaal-app gepresenteerd
za, 2 okt 2021 Middag van bemoediging op SIRIS-tv
di, 28 sep 2021 Oktober Rozenkransmaand
di, 28 sep 2021 Boekje met brieven van bemoediging Fotoreportage
za, 25 sep 2021 Einde anderhalve meter-regel per 25 september
vr, 24 sep 2021 Oor/sprong - polyfonie en dans
di, 21 sep 2021 Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad
ma, 20 sep 2021 Altaar verplaatst Antoniuskerk Heusden Fotoreportage
za, 18 sep 2021 Tentoonstellingsruimte Asten geopend Fotoreportage
do, 16 sep 2021 Corona-maatregelen in de Kerk
wo, 15 sep 2021 Wishful Singing - Der müde Tod Video
di, 14 sep 2021 Gildemis O.L. Vrouw van de Zeven Weeën
za, 11 sep 2021 Uitgeblazen Godslampen
wo, 1 sep 2021 4U! in Someren Fotoreportage
wo, 1 sep 2021 KISI Familiemusical - Ruth Video
do, 26 aug 2021 Inwijding kapel Someren-Eind
ma, 23 aug 2021 Alphacursus Asten - Doe je mee? Video
di, 10 aug 2021 Hoogfeest Maria Tenhemelopneming in Ommel
do, 5 aug 2021 opGROEIsymposium 2021
wo, 4 aug 2021 4U! Tienerfestival
do, 29 jul 2021 Wind mee voor Mariaoord
wo, 28 jul 2021 Nieuwe Alpha-groep start in Asten
vr, 23 jul 2021 Herhaling installatieviering op SIRIS-tv
ma, 19 jul 2021 WJD@Home
za, 17 jul 2021 Rondleiding H. Maria Presentatiekerk Asten
di, 13 jul 2021 Da ge bedankt zèt dè witte war! Fotoreportage
ma, 12 jul 2021 Dan toch nog: de Eerste H. Communie
ma, 12 jul 2021 Oprichting bouwcommissie
vr, 9 jul 2021 Installatieviering op SIRIS-tv
za, 3 jul 2021 Nieuw Rozenhoedje op SIRIS-tv

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose