link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

“Geduld is een schone deugd!”, zegt het spreek­woord. Mijn ant­woord daarop is vaak: “Ja, geduld is een schone zaak, maar het moet niet te lang gaan duren!” Zoals voor zoveel mensen is ook voor mij geduld een las­tige zaak.

Vieringen deze week

woensdag, 23 juni
8.00Ommel - Eucharistie
19.00Lierop Henricushof - Eucharistie
 
donderdag, 24 juni
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 25 juni
8.00Ommel - Eucharistie
 
zaterdag, 26 juni
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 27 juni
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Woord en Communie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Asten - Eucharistie
12.30Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

woensdag, 23 juni 2021
Woensdag in de 12e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Gen. 15, 1-12. 17-18
Psalm:Ps. 105 (104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9
Evangelie:Mt. 7, 15-20


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad April 2021
April 2021

eerdere edities
Herkansing: Installatie pastoor Steijaert
Zondag 11 juli - 11.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: dinsdag, 22 juni 2021
Oor­spron­ke­lijk stond de in­stal­la­tie van pastoor Sacha Steijaert gepland op zon­dag 7 februari 2021, maar plot­se­linge sneeuwval en vorst gooi­den roet in het eten en de plech­tig­heid moest wor­den geannuleerd. Ondertussen is er een nieuwe datum bekend, name­lijk zon­dag 11 juli om 11.00 uur.
Aanmelden voor Vormselviering Someren
Infoavond maandag 5 juli - 19.30 uur - Lambertuskerk Someren
gepubliceerd: dinsdag, 22 juni 2021
Voor alle kin­de­ren van groepen 7 en 8 van de basis­school uit Someren, Someren-Heide en Someren Eind is er vrij­dag 8 ok­to­ber 2021 om 19.00 uur een Vormsel­vie­ring in de Lambertus­kerk te Someren. Vormheer is pastoor Paul Janssen uit Deurne.
Rechthoekige Vaticaanse munt
Met een waarde van 25 euro
gepubliceerd: maandag, 21 juni 2021
In 2002 heeft het Vati­caan zijn eerste euromunt geslagen. De munten wor­den gebruikt om te betalen in Vati­caan­stad. Maar zij zijn ook erg begerens­waar­dig voor muntverzame­laars. Vrij­dag 18 juni 2021 werd de nieuwe col­lec­tie munten voor­ge­steld, die de ko­men­de weken ook in omloop wor­den gebracht of te koop wor­den aangebo­den.
Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch
gepubliceerd: donderdag, 3 juni 2021
Middels de jon­ge­ren-nieuws­brief wor­den weer een drietal ac­ti­vi­teiten aan­ge­kon­digd. Op vrij­dag 11 juni is er een fysieke bij­een­komst op het bisdom­kantoor, op zater­dag 17 juli wordt het jaar fees­te­lijk afgesloten.
Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni
gepubliceerd: woensdag, 2 juni 2021
Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal versoepelingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers geeft de moge­lijk­heid tot een versoepeling van het maximum aantal gelo­vi­gen dat een vie­ring kan bijwonen.
Start doordeweekse H.Missen Asten
gepubliceerd: maandag, 31 mei 2021
Vorig jaar zijn de door­de­weekse pa­ro­chiemissen in het Hof van Bluyssen geannuleerd om de versprei­ding van Corona tegen te gaan. Pastoor Steijaert wil deze vie­rin­gen graag weer oppakken in de paro­chie­kerken in Asten en Someren. De start in Someren is nog niet helemaal dui­de­lijk aan te geven maar voor Asten wel.
Actie Kerkbalans
gepubliceerd: vrijdag, 28 mei 2021
In juni start de actie Kerk­ba­lans in onze pa­ro­chie. Vele vrij­wil­li­gers zullen de brieven huis-aan-huis rond­bren­gen en ook op andere manieren zullen we hier aan­dacht aan beste­den. Hier­on­der vindt u alvast de brief voor de Actie Kerk­ba­lans.
Zeilkamp Noventus
Zaterdag 28 augustus t/m zaterdag 4 september
gepubliceerd: donderdag, 27 mei 2021
Deze zomer is het weer zover, zeil­kamp Noventus 2021 vindt plaats van 28 au­gus­tus t/m 4 sep­tem­ber voor jongens en meisjes! Dit zeil­kamp combineert zeilen, plezier en avontuur in een gewel­dige knotsgekke week. Onder be­ge­lei­ding van onze top-zeilins­tructeurs word jij opgeleid tot een echte zeiler met zeildiploma! Ga jij ook mee?
Gildemis Ommel op SIRIS-tv
Zondag 23 mei - 11.00 uur
gepubliceerd: zaterdag, 22 mei 2021
De mei­maand de Onze Lieve Vrouw Praesen­ta­tie­kerk in Ommel is dit jaar anders vanwege de corona­pan­de­mie. Zo komt de Grote Gilde­pro­ces­sie te ver­val­len. In plaats daar­van orga­ni­seer­de Gilde­kring Peelland, samen met kape­laan Van Overbeek, op vrij­dag 21 mei een Gildemis.
Enthousiast ons geloof leven
Hoogfeest van Pinksteren 2021
gepubliceerd: dinsdag, 18 mei 2021
Tussen Hemel­vaarts­dag en Pink­ste­ren heeft onze bis­schop, Mgr. Gerard de Korte, weer een woord van bemoe­diging ge­schre­ven waarin hij met optimisme en en­thou­sias­me de blik richt op de toe­komst.


vr, 14 mei 2021 Pinksternoveen
ma, 10 mei 2021 Creer je eigen Mariatuin
vr, 7 mei 2021 Theo van Heugten in het zonnetje Fotoreportage
do, 6 mei 2021 Online open huis Sint-Janscentrum
zo, 2 mei 2021 Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
vr, 30 apr 2021 Jos Knapen ontvangt koninklijke onderscheiding
wo, 28 apr 2021 Meivieringen Maria van Ommel
ma, 26 apr 2021 De rode paus en onze missionaire opdracht
vr, 23 apr 2021 Koepelkerk Lierop prooi van koperdieven Fotoreportage
do, 22 apr 2021 De Kerk kleurt langzaam groen
wo, 21 apr 2021 Wijziging coronamaatregelen per 28 april
di, 20 apr 2021 Roepingenbijeenkomst Bisdom Den Bosch Video
vr, 16 apr 2021 Motorzegening 25 april gaat niet door
vr, 9 apr 2021 Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
di, 6 apr 2021 Vacature vrijwilliger website en social media
ma, 29 mrt 2021 Paaswens Mgr. Gerard de Korte
zo, 28 mrt 2021 Geen Passion maar Goede Vrijdagviering
zo, 28 mrt 2021 100 Jaar Heusden - de zusters van de Mariaschool
do, 25 mrt 2021 Paaswake
wo, 24 mrt 2021 Geen versoepelingen coronamaatregelen in RK. Kerk
vr, 19 mrt 2021 Sint Jozef, bid voor ons
wo, 17 mrt 2021 Een zorgzaam mens
zo, 14 mrt 2021 En toen stond de tijd stil
vr, 12 mrt 2021 Online Stille Omgang
ma, 8 mrt 2021 Opgelet: criminelen geven zich voor priester uit
vr, 5 mrt 2021 Correctie item parochieblad
wo, 3 mrt 2021 De Goede Week en Pasen!
ma, 1 mrt 2021 Veertig dagen aandacht voor de ander!
zo, 28 feb 2021 Eerste H. Communie voor kinderen uit Ommel
zo, 28 feb 2021 Vormsel voor kinderen uit Ommel

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose