link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zeker in Azia­tische lan­den probeert men gezichtsverlies te vermij­den, want gezichtsverlies doet afbreuk aan de eigen sociale positie. Dit blijkt dui­de­lijk uit het volgende voorval uit het volle leven op Borneo.

Vieringen deze week

dinsdag, 28 september
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Asten - Eucharistie
19.00Ommel - Aanbidding
 
woensdag, 29 september
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Lierop Henricushof - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 30 september
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 1 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 2 oktober
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Helmond Jozefkerk - Eucharistie
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 3 oktober
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

maandag, 27 september 2021
H. Vincentius de Paul, priester (gedachtenis)
kleur:wit
1e Lezing:Zach. 8, 1-8
Psalm:Ps. 102 (101), 16-18, 19-21, 22-23, 29
Evangelie:Lc. 9, 46-50


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Juni 2021
Juni 2021

eerdere edities
Oor/sprong - polyfonie en dans
16 t/m 23 oktober - Belevingskerk Heusden
gepubliceerd: vrijdag, 24 september 2021
Van zater­dag 16 ok­to­ber tot en met vrij­dag 23 ok­to­ber staat de Heus­dense Bele­vings­kerk van de Fran­cis­cus­paro­chie in het teken van dans en muziek. Op ini­tia­tief van de scholen van Asten en Someren zullen de gezel­schappen Capella Pratensis, Dansgezel­schap De Stilte en harpist Remy van Kesteren van maan­dag 19 ok­to­ber t/m vrij­dag 23 ok­to­ber in de kerk een voor­stel­ling geven voor 720 leer­lin­gen van de leer­ling groepen 5 & 6. Daar­naast is er op zater­dag 16 ok­to­ber een open­ba­re voor­stel­ling voor overige belang­stel­len­den.
Einde anderhalve meter-regel per 25 september
Mits voldoende geventileerd kan worden
gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geventileerd kan wor­den. Vooraf opgeven en regis­te­ren zal niet meer nodig zijn. Deze ver­soe­pe­ling gaat in op zater­dag 25 sep­tem­ber. Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad
gepubliceerd: dinsdag, 21 september 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben in hun ver­ga­de­ring van 14 sep­tem­ber 2021 de leden van de Per­ma­nente Raad gekozen: een voor­zit­ter en een vicevoor­zit­ter plus een lid. De hui­dige leden, die in 2016 wer­den gekozen, zijn herkozen.
Altaar verplaatst Antoniuskerk Heusden Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 20 september 2021
Een lang gekoesterde wens van de Heus­dense vereni­gingen die ac­ti­vi­teiten in de Antonius van Padua kerk or­ga­ni­se­ren is met instem­ming van het pa­ro­chie­bestuur van de H. Fran­cis­cus Pa­ro­chie inmiddels ge­rea­li­seerd. Het vaste altaar is ver­plaatst.
Tentoonstellingsruimte Asten geopend Fotoreportage
H. Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: zaterdag, 18 september 2021
Op zater­dag 11 sep­tem­ber werd in de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten de nieuwe ten­toon­stel­lings­ruim­te op het oksaal (ook bekend als orgeltribune, orgelgalerij of zang­koor) offi­cieel geopend.
Corona-maatregelen in de Kerk
Nederlandse bisschoppen beraden zich
gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021
Sinds deze week weten we dat de Corona-maat­regelen door de over­heid nog ver­der wor­den afge­bouwd. Hierdoor stellen velen zich de terecht vraag: “hoe staat het met de Corona-maat­regelen in de kerk?”.
Wishful Singing - Der mŁde Tod Video
Vrijdag 24 september - 20.15 uur - Koepelkerk Lierop
gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
Op vrij­dag 24 sep­tem­ber, aan­vang 20.15 uur wordt in de kerk H. Naam Jezus in Lierop de film­klassieker Der Müde Tod op groot scherm met live muziek uitge­voerd door Wishful Singing en percussionist Modar Salama.
Gildemis O.L. Vrouw van de Zeven WeeŽn
Maandag 20 september - 9.00 uur - Koepelkerk Lierop
gepubliceerd: dinsdag, 14 september 2021
Leden van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop gaan op maan­dag 20 sep­tem­ber Konings­schie­ten. Om 8.30 uur verzamelen bij het gildehuis gevolgd door een Eucha­ris­tie­vie­ring met Pater Jan Zwirs in de Koepel­kerk om 9.00 uur. De H.Mis is is ook toe­gan­ke­lijk voor niet-gildele­den.
Uitgeblazen Godslampen
Column bisschop De Korte
gepubliceerd: zaterdag, 11 september 2021
Regel­ma­tig ont­vang ik brieven en mails van mensen die boos en verdrie­tig zijn over het de­fi­ni­tief sluiten van kerk­ge­bouwen. Nog recent kreeg ik een lang epistel van een man uit het noor­den van het land die tij­dens een fiets­tocht door Noord-Brabant meer­dere kerken had ontdekt die in mijn bisdom aan de ere­dienst zijn ont­trok­ken. Nu zal het dui­de­lijk zijn dat geen enkele bis­schop graag kerk­ge­bouwen sluit.
4U! in Someren Fotoreportage
Nu aangevuld met fotoís!
gepubliceerd: woensdag, 1 september 2021
4U! is een tiener­kamp van de KCV (Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing). Ze hebben als doel­groep tieners van twaalf t/m acht­tien jaar. Het eerste 4U! was in 1995 samen met enkele tien­tal­len tieners, maar vandaag de dag wordt het kamp gevormd door zo'n 150 tieners en meer dan 50 mede­wer­kers.


wo, 1 sep 2021 KISI Familiemusical - Ruth Video
do, 26 aug 2021 Inwijding kapel Someren-Eind
ma, 23 aug 2021 Alphacursus Asten - Doe je mee? Video
di, 10 aug 2021 Hoogfeest Maria Tenhemelopneming in Ommel
do, 5 aug 2021 opGROEIsymposium 2021
wo, 4 aug 2021 4U! Tienerfestival
do, 29 jul 2021 Wind mee voor Mariaoord
wo, 28 jul 2021 Nieuwe Alpha-groep start in Asten
vr, 23 jul 2021 Herhaling installatieviering op SIRIS-tv
ma, 19 jul 2021 WJD@Home
za, 17 jul 2021 Rondleiding H. Maria Presentatiekerk Asten
di, 13 jul 2021 Da ge bedankt†zŤt dŤ†witte war! Fotoreportage
ma, 12 jul 2021 Dan toch nog: de Eerste H. Communie
ma, 12 jul 2021 Oprichting bouwcommissie
vr, 9 jul 2021 Installatieviering op SIRIS-tv
za, 3 jul 2021 Nieuw Rozenhoedje op SIRIS-tv
vr, 2 jul 2021 Start doordeweekse H.Missen Someren
di, 29 jun 2021 Het nieuwe normaal in zicht
do, 24 jun 2021 Update coronaprotocol
di, 22 jun 2021 Herkansing: Installatie pastoor Steijaert
di, 22 jun 2021 Aanmelden voor Vormselviering Someren
ma, 21 jun 2021 Rechthoekige Vaticaanse munt
do, 3 jun 2021 Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch
wo, 2 jun 2021 Versoepeling coronamaatregelen
ma, 31 mei 2021 Start doordeweekse H.Missen Asten
vr, 28 mei 2021 Actie Kerkbalans
do, 27 mei 2021 Zeilkamp Noventus
za, 22 mei 2021 Gildemis Ommel op SIRIS-tv
di, 18 mei 2021 Enthousiast ons geloof leven
vr, 14 mei 2021 Pinksternoveen

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose