link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen

zaterdag, 6 januari 2018
Op tijd de Ziekenzalving ontvangen

Enige weken geleden mocht ik een man die al meer dan dertig jaar ziek is, het Sacrament van de ziekenzalving geven. Die man was niet stervend en zal ook niet de eerste maanden sterven.

Hij had gehoord dat je om ‘bediend’ te worden niet stervend hoefde te zijn. Het woord ‘bedienen’ maakt bang. Vroeger was de bediening iets wat met de dood te maken had. Dit Sacrament moest zo lang mogelijk uitgesteld worden.

Sinds 40 jaar spreken we daarom over het Sacrament van de ziekenzalving en ook is er de ziekenzegening: God blijft dichtbij. Toch leeft bij veel mensen het idee: als je bediend bent, ga je dood. Ik zeg regelmatig tegen mensen: “Ik breng niets waar je van doodgaat, integendeel: ik breng iets voor het leven hier en later!” Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen.

De kern is de handoplegging en de zalving. De bedienaar legt ons de handen op als een teken van Gods Hand die dicht bij de lijdende mens is. Daarna de zalving met olijfolie - door de bisschop gezegend, in de week voor Pasen. We worden gezalfd op het voorhoofd en in de handpalmen. Een teken van: ik leg mijn leven in Gods Hand en weet dat Hij dicht bij mij is. Er wordt bij gezegd: “moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”.

Men kan de Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor een operatie de ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks het Sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht.

De man - waarover ik sprak aan het begin van dit artikel - had voor de ziekenzalving de familie uitgenodigd. Het was een indrukwekkende gebeurtenis voor iedereen. Later bij een bezoek, sprak hij er over hoe hij het voelde dat de Heer bij Hem was, en spijt had het niet eerder te hebben gevraagd. Ik vind het heel jammer dat mensen het Sacrament van de ziekenzalving toch nog willen uitstellen tot iemand echt stervend is of zelfs al buiten kennis is. Ook bestaat de kans dat er op het laatste nippertje geen priester bereikbaar is! Op tijd de ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling!

In deze tijd van priestertekort moet iedereen erkennen dat de priester onmogelijk 24 uren per dag en 7 dagen per week beschikbaar kan zijn voor de toediening van het Sacrament der Zieken. Mensen kunnen in noodsituaties niet altijd meer rekenen op het ontvangen van dit Sacrament.

“Bij het ontbreken ervan zijn er andere mogelijkheden om Gods nabijheid voor de mens in stervensgevaar in religieuze tekenen van vergeving en verzoening, troost en bemoediging zichtbaar te maken” aldus de Bisschoppen van Nederland in 1982 in hun brochure: “pastoraat in ziekenhuizen”. Wij doen ons uiterste best… maar laten we samen niets aan het toeval overlaten, want toeval is noodlot, en zorgen voor elkaar komt van God!

Vind u het moeilijk dit te bespreken met zieken voor wie u zorgt: vraag dan één van de pastores voor een bezoekje, zo’n gesprek doet vaak wonderen. Laten we samen goed voor onze mensen zorgen!

Pastoraal team Franciscusparochie

overzicht van bijdragen:
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!
vrijdag, 23 maart 2018Aan het begin van de Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018Vijf jaar paus Franciscus
dinsdag, 13 februari 2018Op weg naar Pasen
zaterdag, 6 januari 2018Op tijd de Ziekenzalving ontvangen
zaterdag, 30 december 2017Weer een jaar voorbijParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose