link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen

zaterdag, 6 januari 2018
Op tijd de Ziekenzalving ontvangen

Enige weken gele­den mocht ik een man die al meer dan der­tig jaar ziek is, het Sacra­ment van de zie­ken­zal­ving geven. Die man was niet stervend en zal ook niet de eerste maan­den sterven.

Hij had gehoord dat je om ‘bediend’ te wor­den niet stervend hoefde te zijn. Het woord ‘bedienen’ maakt bang. Vroe­ger was de bedie­ning iets wat met de dood te maken had. Dit Sacra­ment moest zo lang moge­lijk uit­ge­steld wor­den.

Sinds 40 jaar spreken we daarom over het Sacra­ment van de zie­ken­zal­ving en ook is er de zieken­ze­gening: God blijft dichtbij. Toch leeft bij veel mensen het idee: als je bediend bent, ga je dood. Ik zeg regel­ma­tig tegen mensen: “Ik breng niets waar je van doodgaat, integen­deel: ik breng iets voor het leven hier en later!” Dit sacra­ment is een steun voor ie­der­een die lijdt en ziek is. In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de zie­ken­zal­ving wil God op een liefde­volle, troos­ten­de en sterkende manier bij de zieke en na­tuur­lijk ook bij de ster­ven­de mens komen.

De kern is de handopleg­ging en de zal­ving. De be­die­naar legt ons de han­den op als een teken van Gods Hand die dicht bij de lij­dende mens is. Daarna de zal­ving met olijfolie - door de bis­schop gezegend, in de week voor Pasen. We wor­den gezalfd op het voor­hoofd en in de handpalmen. Een teken van: ik leg mijn leven in Gods Hand en weet dat Hij dicht bij mij is. Er wordt bij gezegd: “moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zal­ving en door zijn liefde­volle barm­har­tig­heid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zon­den bevrij­den, u heil brengen en ver­lich­ting geven”.

Men kan de Zie­ken­zal­ving vaker ont­van­gen. Het gebeurt ook regel­ma­tig dat mensen voor een operatie de zie­ken­zal­ving ont­van­gen. Er zijn ouderen die jaar­lijks het Sacra­ment van de zie­ken­zal­ving ont­van­gen. Ze voelen aan dat ze ouder wor­den en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht.

De man - waarover ik sprak aan het begin van dit artikel - had voor de zie­ken­zal­ving de familie uit­ge­no­digd. Het was een in­druk­wek­kende gebeur­te­nis voor ie­der­een. Later bij een bezoek, sprak hij er over hoe hij het voelde dat de Heer bij Hem was, en spijt had het niet eer­der te hebben gevraagd. Ik vind het heel jammer dat mensen het Sacra­ment van de zie­ken­zal­ving toch nog willen uitstellen tot iemand echt stervend is of zelfs al buiten kennis is. Ook bestaat de kans dat er op het laatste nippertje geen pries­ter bereik­baar is! Op tijd de zie­ken­zal­ving ont­van­gen voor­komt teleur­stel­ling!

In deze tijd van pries­ter­te­kort moet ie­der­een erkennen dat de pries­ter onmoge­lijk 24 uren per dag en 7 dagen per week be­schik­baar kan zijn voor de toedie­ning van het Sacra­ment der Zieken. Mensen kunnen in nood­si­tua­ties niet altijd meer rekenen op het ont­van­gen van dit Sacra­ment.

“Bij het ont­bre­ken ervan zijn er andere moge­lijk­he­den om Gods nabij­heid voor de mens in stervens­ge­vaar in reli­gi­euze tekenen van ver­ge­ving en ver­zoe­ning, troost en bemoe­diging zicht­baar te maken” aldus de Bis­schop­pen van Neder­land in 1982 in hun bro­chu­re: “pas­to­raat in zieken­hui­zen”. Wij doen ons uiterste best… maar laten we samen niets aan het toeval overlaten, want toeval is noodlot, en zorgen voor elkaar komt van God!

Vind u het moei­lijk dit te bespreken met zieken voor wie u zorgt: vraag dan één van de pastores voor een bezoekje, zo’n gesprek doet vaak won­de­ren. Laten we samen goed voor onze mensen zorgen!

Pas­to­raal team Fran­cis­cus­paro­chie

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose