link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Claver Missiekalender

Zondag 29 oktober - 11.00 uur - Asten

gepubliceerd: zondag, 15 oktober 2017

Dat het over enkele dagen weer ok­to­ber is en daar­mee de Maria­maand weer begint,weten de meeste mensen in Brabant wel. Want ook al gaan ze niet meer weke­lijks naar de kerk een kaarske in het kapelleke bij ons lieve vrouwke doet nog altijd wel iets...

Dat het behalve Maria­maand ook Missie­maand is,weten al heel wat min­der mensen. En zoals Paus Fran­cis­cus het in zijn maan­de­lijkse bood­schap van juli zo mooi zegt: “Wanneer mensen zijn afge­dwaald van hun geloof, wij hun juist vreugde en hoop moeten bie­den vanuit ons geloof, omdat Christus de onvoor­waar­de­lijk en onuit­putte­lijke bron van liefde en trouw is. Zodat ook zij de vreugde van chris­te­lijke leven mogen heront­dek­ken.”

Hiertoe is gebed, geloof, ver­trouwen en heel veel evangeli­sa­tie­werk nodig. Om dit moge­lijk te maken verkopen de Missiezusters van Sint Petrus Claver in Maastricht al jaren een Missiekalen­der.

Zij zijn u heel erg dank­baar, wanneer u een kalen­der van hen koopt en op deze manier hun werk onder­steunt, zodat zij dit ook de ko­men­de decennia voort kunnen blijven zetten. Missiekalen­ders zijn verkrijg­baar vanaf begin ok­to­ber.

Zusters komen naar Asten

Op zon­dag 29 ok­to­ber zullen enkele zusters van de Missiezusters St. Petrus Claver naar Asten komen om na de H. Mis van 11.00 uur zelf de kalen­ders aan te bie­den tegen een vrij­wil­lige bijdrage. Zij nemen dan tevens reli­gi­euze geborduurde kaarten mee en arm­bandjes.

Meer in­for­ma­tie

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose