link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Teens Together tienerdag

Zaterdag 11 november - 10.00 uur - Middelrode

gepubliceerd: vrijdag, 15 september 2017

Een speciale tiener­dag voor alle tieners (12-16 jaar) uit het Bisdom ’s-Hertogen­bosch onder de naam ‘Teens Together’ wordt geor­ga­ni­seerd op zater­dag 11 no­vem­ber 2017 in Middelrode. Een dag om samen te vieren en te ont­dek­ken in een spor­tief jasje.

We zien heel veel ini­tia­tie­ven van tiener­groepen in de pa­ro­chies en vin­den dat zij en alle andere tieners ook een speciale dag verdienen om elkaar te ont­moe­ten, elkaar te leren kennen en om samen op een gezellige manier van elkaar te leren.

Dit jaar zijn er via Ko­nin­klij­ke Visio ook tieners met een visuele beper­king uit­ge­no­digd. Bij­zon­dere ont­moe­tingen dus en bovenal veel gezellig­heid.

De dag begint met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 10.00 uur in de Sacra­ments­kerk, Drie­zeeg 40 te Middelrode. Nader­hand zetten we de dag voor met ont­moe­tingen, erva­ringen en sportieve clinics in Dorpshuis ‘de Moerkoal’, Drie­zeeg 20 te Middelrode. De dag zal rond 16.00 uur ten einde zijn.

Aanmel­den

Aanmel­den kan via het eve­ne­ment op Facebook of door een e-mail te sturen:

Bege­lei­ders van tiener­groepen kunnen een groep tieners in één keer opgeven via de e-mail.
Vermeld u bij de aanmel­ding de naam, het adres en e-mail­a­dres van de tieners. En in ver­band met de lunch op de dag zelf eventuele dieetwensen en/of allergieën.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose