link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerkproeverij - Back to church

Zondag 10 september

gepubliceerd: woensdag, 23 augustus 2017
Kerkproeverij - Back to church

‘Kerk­proe­ve­rij’ is een uit­no­di­ging om (opnieuw) te laten proeven hoe waarde­vol de kerk is.
Het is een ini­tia­tief waarbij u familie, buren en of beken­den uitno­digt om (weer) een keer mee te gaan naar de kerk om zo hun kennis­ma­king met de kerk te hernieuwen of voor de eerste keer een erva­ring in uw kerk opdoet.

Moedig

Als je van de kerk vervreemd bent geraakt of je bent niet gelovig opgevoed, dan is er veel moed voor nodig om in je eentje de kerk binnen te lopen. Daarom moeten we als kerk juist heel uit­no­di­gend zijn.

Per­soon­lijke uit­no­di­ging

Lande­lijk is de datum voor de vie­ring waarvoor we kerk­gan­gers willen vragen mensen uit eigen kring uit te nodigen vast­ge­steld op zon­dag 10 sep­tem­ber. Dat is dit jaar gelijktij­dig met ‘Open Monu­menten­dag’ - een prach­tige gelegen­heid om familie, buren, vrien­den en kennissen per­soon­lijk uit te nodigen mee te gaan naar de Eucha­ris­tie­vie­ring. Maar ook voor na 10 sep­tem­ber geldt: nodig af en toe iemand uit! voor een vie­ring of een bij­een­komst vanuit de pa­ro­chie. Want we weten dat God op ie­der­een met open armen wacht.

Meer in­for­ma­tie

De Neder­landse bis­schop­pen nodigen de pa­ro­chies in hun bis­dom­men uit om mee te doen aan dit ini­tia­tief van de Raad van Kerken. (In Groot-Brit­tan­nië werd eer­der dit ini­tia­tief geno­men: ‘Back to church’). In Neder­land doen 22 kerk­ge­noot­schappen mee met steun van de EO en KRO-NCRV.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose