link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerken van onze parochie op Kerkfotografie.nl

Uitgebreide fotoserie van de kerk in Asten

gepubliceerd: maandag, 14 augustus 2017
foto: Diana Nieuwold, Kerkfotografie
Kerken van onze parochie op Kerkfotografie.nl

Fotografe Diana Nieuwold van de web­si­te Kerk­foto­gra­fie.nl heeft een aantal prach­tige foto­se­ries gemaakt. Op deze web­si­te wor­den een groot aantal kerken getoond met een aantal ken­mer­kende foto’s van zeer goede kwali­teit. Onlangs heeft zij de kerken van onze pa­ro­chie toe­ge­voegd.

Erg leuk is dat er naast de ‘stan­daard’ foto’s ook leuke details en uit on­ver­wachte hoek is gefotografeerd met soms een toevallig aan­ge­trof­fen bloem­stuk.

Onder dit bericht hebben we de foto’s geplaatst van de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk te Asten. De ko­men­de weken zullen we elke week de foto’s van een andere kerk in onze pa­ro­chie plaatsen. Voor wie niet kan wachten, hebben we links toe­ge­voegd naar de zeven galerieën van onze pa­ro­chie op Kerk­foto­gra­fie.nl. De pa­ro­chie heeft echter uit­ge­brei­dere foto­se­ries ont­van­gen dan die wor­den ge­pu­bli­ceerd op Kerk­foto­gra­fie.nl ...

Kerk­foto­gra­fie.nl

De beschrij­ving van de web­si­te meldt: “Kerk­foto­gra­fie brengt kerken in beeld. Uit­no­di­gend en in­spi­re­rend. Je vindt op deze site een over­zicht van kerken die tot op dit moment door ons gefotografeerd zijn. Er is niet geselec­teerd op deno­mi­na­tie of architectuur. Het gaat om kerken met een oud en/of bij­zon­der interieur. We bun­de­len het hier in de hoop dat het je helpt als reisgids naar te bezoeken kerken. Of naar de vele voor­beel­den van architectuur en stro­mingen. Samen vormen zij een beeld­bank van her­in­ne­ring, herken­ning en mis­schien zelfs be­zin­ning. We hopen bovendien dat op deze manier de kerken van nu zicht­baar blijven voor de gene­ra­ties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestem­ming hebben gekregen of zijn afgebroken.”

Links Kerk­foto­gra­fie.nl

Hier­on­der treft u de algemene link aan alsook links naar de zeven galerieën van onze pa­ro­chie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose