link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Onverwacht bezoek in Ommel

Mgr. Gerard de Korte op verrassingsbezoek

gepubliceerd: donderdag, 10 augustus 2017
Van links naar rechts: Mgr. Gerard de Korte, misdienaar Simone en kapelaan Harold van Overbeek
Van links naar rechts: Mgr. Gerard de Korte, misdienaar Simone en kapelaan Harold van Overbeek

Op zon­dag 30 juli heeft bis­schop Gerard de Korte de heilige Mis opgedragen in de kerk van Ommel. De vrij­dag daaraan voor­af­gaand werd kape­laan van Overbeek door de se­cre­ta­ris van de bis­schop gebeld of hij enkele dagen later welkom was om in Ommel de eucha­ris­tie te vieren.

In de vakantie­tijd heeft de bis­schop min­der ver­plich­tingen in de weeken­den. Graag wil hij dan van de moge­lijk­heid gebruik maken om zijn bisdom beter te leren kennen en pa­ro­chies te bezoeken. Daarom ook dan dit ‘verras­sings­bezoek’ aan Ommel.

Na een mooie, sfeer­volle Eucha­ris­tie­vie­ring, waarin de bis­schop tevens de predikatie ver­zorgde, werd er samen met de pa­ro­chi­anen koffie/thee gedronken in de Franssen­zaal, achter de kerk. Hier was men in de gelegen­heid om de bis­schop per­soon­lijk te ont­moe­ten.

Na het koffie­drin­ken heeft kape­laan van Overbeek nog een korte rond­lei­ding gegeven door de kerk en ver­teld over de herstel­werk­zaam­he­den omtrent het pro­ces­sie­park. De bis­schop gaf aan dat hij dit genadeoord van Maria een bij­zon­dere en kost­ba­re plek vindt in zijn bisdom en dat het goed was dat vele mensen van ook buiten Ommel hun weg vin­den naar deze bede­vaart­plaats. De bis­schop gaf aan dat hij graag - indien moge­lijk - in de mei­maand wederom een bezoek wil brengen aan Ommel om zo de sfeer van de bede­vaart te proeven.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose