link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoogaltaar in Asten

gepubliceerd: zaterdag, 29 juli 2017

Nadat we vorige week zaterdag al melding maakten van het demonteren van het hoogaltaar in Boxtel en de nieuwe bestemming, plaatsen we nu het officiële bericht over het nieuwe hoogaltaar in de H. Maria Presentatiekerk te Asten. De media was ons helaas voor.

In 1962 besloot deken H. van Pelt om onze parochiekerk te moderniseren. Opsmuk en versieringen waren in die tijd overbodig, vond men. De deken liet de prachtige, door E. Percy gedecoreerde muren onder een verflaag verdwijnen. De calvarie­groep werd van de triomfboog naar beneden gehaald en de preekstoel verhuisde naar voren. Een nieuw witmarmeren altaar met een gewicht van vier ton verving in het teken van de vernieuwing het oude hoogaltaar. Ook de andere vier altaren werden afgebroken en verwijderd.

In Boxtel staat de Heilig Hartkerk. Deze kerk, gebouwd door Caspar Franssen dezelfde architect als de kerk van Asten bezit een uniek Hoogaltaar. Deze kerk is in 2015 aan de eredienst onttrokken. Het kerkgebouw is per 1 juli 2017 verkocht en het bisdom zocht met spoed een passende herbestemming voor de altaren.

Het bisdom had de wens om het hoogaltaar een nieuwe, waardige plek te geven in onze kerk. Het hoogaltaar lijkt bijna sprekend op het altaar wat vele jaren in onze kerk heeft gestaan.

Op woensdag 19 juli 2017 is het hoogaltaar in Boxtel gedemonteerd en overgebracht naar Asten. Daar krijgt het altaar in de komende periode zijn nieuwe plek op het vier ton wegende marmeren altaar.

Het hoogaltaar zal dienst doen als sacramentsaltaar; de plek waar de Heilige Communie bewaard zal worden (dat was voorheen het Maria-altaar). De godslamp die daar zal komen te hangen; zal dit symboliseren.

Overigens zal aan dit altaar niet de H. Mis worden gevierd; dit blijft gewoon gebeuren aan het houten altaar in het midden van de kerk; waar we sinds jaar en dag aan vieren!

Uw bijdrage wordt gevraagd

Het ver­plaatsen en opbouwen van het hoogaltaar kost natuurlijk altijd geld. Als u een financiële bijdrage wilt geven zijn we daar heel blij mee!

NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Franciscus­parochie Asten o.v.v. hoogaltaar.

Beschrijving

Het Sacramentsaltaar (Hoogaltaar) uit de aan de eredienst onttrokken H. Hartkerk te Boxtel is voorwaar niet van de geringste beeldhouwer: Hendrik van der Geld (* 1838 Elshout, † 1914 ’s-Hertogen­bosch). Hendrik was ten dienste van de neogotische kerkinterieurs. Vermakelijk is dat de kleine Hendrik al op jeugdige leeftijd aan het houtsnijden was, en uiteindelijk ‘ontdekt’ is door de huisarts van het gezin Van der Geld.

Hendrik vervaardigde vele kerkelijke interieurs in het bisdom ’s-Hertogen­bosch en het aangrenzende Rijnland.

Het Hoogaltaar voor de Boxtelse H. Hartkerk (1899, architect C. Franssen, * 1860, † 1932) vervaardigde Van der Geld rond 1900 uit eikenhout en steen met als voor­stellingen rond de H. Hartdevotie en de eucharistie.

Het altaar is gesneden in de rijke traditie van de gotiek (in navolging van de Franse gotiek (P.J.H. Cuypers) en kent een traditionele opbouw. De stenen mensa (het eigenlijke offeraltaar) blijft helaas vanwege een verordening van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in Boxtel.

Achter de mensa begint de altaaropbouw. Centraal staat het tabernakel met als deurreliëf een scene uit het evangelie van de Emmaüsgangers (Lucas, 24: 11-35), ‘Blijf bij ons Heer, want het wordt al avond’).

Boven het tabernakel treffen de expositietroon aan die eertijds gebruikt werd om het Aller­heiligste in de monstrans of aanbiddingsciborie uit te stellen. De expositietroon is draaibaar: aan de ene zijde een kunstig gesneden calvarie­groep, Johannes en Maria flankeren de gekruisigde Christus. Voornoemde beelden­groep is gepolychromeerd (veelkleurig). Daarboven verheft zich met een driezijdig van een zeshoek verguld baldakijn met wimbergen (driehoekige gevelelementen), vierpassen, spitsbogen, kruisbloemen, pinakels en hogels (ornament in de vorm van een bloem, knop, omgekruld blad of kruisbloem), bekroond met een kruis.

Bij het 180 graden draaien van de expositietroon wordt een gelijksoortig verguld baldakijn aangetroffen waar de monstrans onder gezet kan worden. Zijden gordijntjes, naar links en rechts opgehaald benadrukken de sacraliteit van de uit­stelling.

Links en rechts van het tabernakel bevinden zich de zogenaamde kaarsenbanken. Hierop is ruimte voor twee keer drie kandelaren.

Achter de kaarsenbanken, aan weerszijde van het tabernakel zien we tweemaal twee spitsbogen met daarin in reliëf gesneden figuren. Zij stellen de vier westerse kerkvaders voor: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus en Gregorius. Het geheel is rijkelijk gesneden en vervat in hogels, pinakers en steunberen.

Boven de kerkvaders bevinden zich links en rechts retabels met beeldhouwwerk van twee Bijbelse taferelen: links het ‘Laatste Avondmaal en rechts de ‘Bruiloft van Kanaän’. De zwikken (hoekstukken tussen een cirkel en haar rechthoekige omlijsting) in de retabels zijn rijk figuratief gesneden.

Boven de beelden­groepen in de retabels zien we ajourwerk: opengewerkt, voorzien van een netwerk van (decoratieve) openingen en spleten, met lichtdoorlating, als een baldakijnreeks. De bovenkant van de retabelbakken is gesierd met opengewerkt ajourwerk.

Rechts van de ‘Bruiloft van Kanaän’ zien we in een toren met baldakijn in ajourwerk een beeltenis van moeder Anna met Maria. Zij leert Maria de Heilige Schrift lezen, hét voorbeeld van een goede moeder…

Boven beide uiterste beelden baldakijnen met wimbergen, pinakels, hogels, et cetera.

Links zien we paus Gregorius de Grote met driestaf en tiara.

Boven de expositietroon rijst de middentoren van het altaar hoog de lucht in. Het oog wordt er middels een spitsboog met wimberg naar toe getrokken. In de toren, die van de achterzijde geschraagd wordt door steunberen en luchtbogen staat de beeltenis van het Heilig Hart. Het ajour baldakijn daarboven heeft spitsbogen, pinakels, hogels, afzaten en kruisbloemen. Vanaf de wimberg verjongt de toren en wordt het baldakijn, dat aan de voorzijde drie zijden heeft, gedragen door slanke zuilen.

(Uitleg hoogaltaar: pastoor R. Aarden, Grave)Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose