link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Herstelplan processiepark Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 11 juli 2017
Herstelplan processiepark Ommel

De inspanningen om ons processiepark Mariaoord op te knappen en klaar voor de toekomst te maken zijn misschien niet voor iedereen waarneembaar, maar ze worden wel degelijk gedaan. En niet zo’n klein beetje ook. Ongetwijfeld hebben passanten van het park gemerkt dat bij de kerk een groot affiche is verschenen waarop de plannen nader worden uitgelegd voor iedereen die het interesseert.

Uw steun is meer dan welkom!

Die informatie hangt er sinds het begin van de meimaand. Bewust, omdat de project­groep achter het herstelplan ook de vaste bedevaart­gangers op de hoogte wilde brengen en alvast hun sympathie wil opwekken voor de hele operatie. Die zal niet goedkoop zijn en voor een deel ook afhankelijk van giften; daarom zijn kaarten uitgedeeld met daarop in het kort onze plannen en een rekeningnummer voor eventuele bijdragen. Giften zijn natuurlijk te allen tijde van harte welkom:

  • NL79 RABO 0318 0143 94
    t.n.v. Herinrichting Processiepark Ommel

Speciale website

Ook is sinds enige tijd een website in de lucht die helemaal gewijd is aan het herstel van Mariaoord. De site is aangehaakt bij die van de dorpsraad en prachtig ingericht en vormgegeven door Piet van Herk. Alle nieuwtjes over het processiepark landen voortaan daar, bijvoorbeeld over de inschrijving voor de Brabantse Erfgoedprijs waar ons plan helaas niet doordrong tot de laatste selectie. Je vindt er ook allerlei foto’s en achtergrondinformatie, zoals een prachtig flora- en faunaoverzicht of het lezens­waardige, historische verhaal van Frans Martens. Neus er maar eens rond.

Rijksmonumentenzorg

Wat is de actuele stand van zaken? Om te beginnen is er belangrijk nieuws binnengekomen vanuit Rijksmonumentenzorg. Niet alleen de calvarieberg, grot en kapelletjes vallen onder de monumentale bescherming, die gaat ook gelden voor het deel van het park, het groen zeg maar, waar dat alles staat. Althans, dat is ons informeel meegedeeld, de definitieve bevestiging moet nog binnenkomen. Wat daarvan precies de gevolgen zijn en financiële voordelen (subsidie), moet nog op een rij worden gezet maar het betekent in elk geval dat streng op het herstel zal worden toegezien. Monumentenzorg subsidieert onderhoud onder voorwaarden, denk dan aan reparatie en vervanging van onderdelen, maar géén renovatie, dus al dan niet gedeeltelijke vernieuwing.

Partners

Inmiddels zijn ook met diverse belangrijke ‘partners’ zoals gemeente, provincie en steunfondsen contacten gelegd. Het voltallige college van burge­meester en wethouders met partners bracht recent voor het zomerreces een bezoek aan Ommel om door leden van de project­groep bijgepraat en door het park rondgeleid te worden. Het is aan het college duidelijk gemaakt dat de initiatiefnemers zeker op de steun van de gemeente rekenen om de droom van Wim Loverbosch werkelijkheid te maken. Ook de hulp van het kerk­bestuur is onmisbaar. Het kerk­bestuur houdt in de persoon van bestuurslid Wim Jaspers nauw contact met de project­groep.

Werk­groepen

Ook zijn er kleinere werk­groepen geformeerd die onderdelen uit het plan verder uitwerken. Denk daarbij aan de invulling van de achterweide, de herbestrating van het plein voor de kerk, de buitenkerk, de financiële kant, de pr en sponsoring, etc. Al die losse delen worden tot een groot document – bidbook - samen­gevoegd waarmee we later dit jaar de boer willen opgaan. Als we forse bijdragen uit fondsen verlangen, zullen we met een goed doortimmerd verhaal moeten komen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Kerk in Nood

Interessant zijn de gesprekken met Kerk in Nood over een samen­werking. Daarbij krijgt het genadige en vreedzame karakter van het park ook een concrete, eigentijdse invulling. De gedachte gaat uit naar een soort permanente expositie­moge­lijk­heid in het park. Die tentoon­stelling kan wel steeds wisselen van inhoud en aansluiten bij de actualiteit.

De stichting Kerk in Nood poogt in navolging van ‘spekpater’ Werenfried van Straaten hulp te bieden aan de kerken en christenen die in de wereld worden bedreigd. Kerk in Nood wil in het Ommelse park verhalen laten zien van plekken elders in de wereld waar geen vrede is, waar christenen worden onderdrukt of juist door moslims worden beschermd. Die verhalen zouden op informatiezuilen op bijvoorbeeld de achterweide kunnen worden getoond. Maar het is ook denkbaar om met Pasen de kruiswegstatie te lopen in het park en dan begeleidende actuele teksten via een app op de telefoon te horen of in de zomer een toneelvoor­stelling of rond Kerstmis een vredesevenement in de buitenkerk te houden. De stichting beschikt over flink wat middelen hiervoor, maar de ideeën en uitvoering moeten deels ook van mensen uit Ommel en omgeving komen.

Onderhoud en beheer

Een van de zaken die ook steeds in de overleggen terugkeert, is het onderhoud en beheer van het opgeknapte park in de toekomst. Gelukkig zijn er al enkele trouwe vrijwilligers die zorgen dat het park er onder de gegeven omstandigheden netjes bij ligt maar meer handjes maken het werk lichter. Het zou ook goed zijn als de jonge generatie Ommelnaren zich op een of ander moment aansluiten en mee verant­woorde­lijkheid voor het geheel willen dragen. Fijn zijn de reacties en mede­werking die we nu al vanuit het dorp krijgen. Het hele plan is een kwestie van de lange adem maar wat goed is of goed wordt, heeft tijd nodig. Dat weten we in Ommel al heel lang.

(tekst overgenomen van de nieuwsbrief en is geschreven door Mario Bouwmans)

Video

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose