link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw reglement begraafplaatsen

gepubliceerd: donderdag, 29 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 geldt een nieuw regle­ment voor de begraaf­plaatsen van onze pa­ro­chie. Om de regels rond de begraaf­plaatsen volle­dig transparant te laten zijn, publiceren we hierbij dit nieuwe regle­ment.

“De zorg voor de overle­den geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel pa­ro­chies door de eigen geloofs­ge­meen­schap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel moge­lijk reke­ning wordt gehou­den met de wensen van de nabe­staan­den en tege­lijker­tijd ook met de eisen van een zorg­vul­dig en doel­ma­tig beheer van de begraaf­plaatsen.”


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose