link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastorie van Someren-Dorp staat te koop

gepubliceerd: woensdag, 21 juni 2017
foto: Funda.nl
Pastorie van Someren-Dorp staat te koop

Sinds zon­dag 18 juni staat de pastorie van Someren-Dorp te koop. Het sta­tige huis naast de Lambertus­kerk mag zich verheugen op grote belang­stel­ling.

Op de vast­goed­web­site Funda begint de omschrij­ving als volgt:

“Wijnen Vast­goed presen­teert u deze prach­tige voor­ma­lige pastoriewo­ning gelegen in het centrum van Someren. Het betreft hier een groot pand van ca. 2.400 m3 geschikt voor meer­dere functies. Diverse authen­tieke ele­menten zijn bewaard ge­ble­ven in de loop der jaren. Gelet op het aantal aanwe­zige kamers in het totale pand zijn meer­dere gebruiks­moge­lijk­heden aanwe­zig. De hui­dige bestem­ming is maat­schap­pe­lijk maar de ge­meen­te Someren staat open voor andere gebruiks­func­ties mits deze aan­slui­ten bij de uit­stra­ling van het pand.”

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie ver­wij­zen we graag naar Funda:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose