link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gouden acolietenjubileum Peer van Eijk

gepubliceerd: zondag, 18 juni 2017

Tijdens een feestelijke Hoogmis op Sacramentsdag werd in de Maria Presentatiekerk van Asten stilgestaan bij het gouden acolietenjubileum van Peer van Eijk. Als blijk van dank en waardering ontving hij namens de parochie een mooie horloge met inscriptie en namens de locatie Asten een gouden speld van de kerk.

Natuurlijk werd de waardering verder onderstreept met bloemen en applaus. Ook Mgr. de Korte had zijn persoonlijke felicitaties doen toekomen.

We feliciteren Peer van harte en wensen hem nog vele mooie jaren toe in dienst van het altaar van de Heer.

Pastoor Pieter Scheepers hield tijdens de feestelijke viering de volgende preek:

Sacramentsdag 2017 - Gouden acolietenjubileum Peer van Eijk

Als je aan Sacramentsdag denkt, dan denk je onwillekeurig aan processies, waarbij de priester onder een baldakijn het aller­heiligste in een monstrans meedraagt. Een feestelijke gebeurtenis in de sfeer van het rijke Roomse leven. We hebben het nog mogen meemaken tijdens de Meimaand-Mariamaand in Ommel.

Daarbij hoort volgens mij ook het verhaal van de heilige Tarcisius. Zeker ook omdat we vandaag het gouden acolietenjubileum vieren van Peer van Eijk. Tarcisius is de patroon­heilige van de acolieten en de misdienaars. Misschien kent u het verhaaltje wel.

Het was in de eerste tijden van het Christendom toen in Rome volgelingen van de Heer werden vervolgd, gevangen genomen en gedood. De tijd van de eerste martelaren. ergens in particuliere huizen en vergeten schuilkerken vierden de gelovigen de eucharistie. Aan het einde van de samenkomst geeft een priester de heilige gave van brood aan een jonge man: "Breng het naar de gevangenen. De Heer zal een troost voor hen zijn". En Tarcisius neemt het heilig brood aan, verbergt het onder zijn mantel, zijn geheim. Zijn vrienden op straat houden hem aan. Ze vragen: "wat heb je daar bij je?" Maar hij geeft zijn geheim niet prijs en zij doden hem.

Dit verhaal is ook "Sacramentsdag". Misschien wel de eerste sacramentsprocessie door de straten van Rome. Het Heilig brood werd niet gedragen door een priester en het werd niet gedragen in een monstrans van goud en edelstenen; maar het werd gedragen, verborgen onder een mantel. Het werd gedragen vlak bij het hart van een gelovige mens.

Nou vragen we vandaag niet meteen aan Peer om zijn leven te geven door de Communie weg te brengen; maar het geeft het respect voor de Heilige Hostie weer. Iets wat ook bij jou van toepassing is. Vele, vele, missen en Hoogmissen heb jij gediend en aan nog meer mensen de Heilige Communie uitgereikt. Je bent de vaste wieroker bij bijzondere vieringen en je bewierookt dan de gaven van Brood en Wijn tijdens de Consecratie. Je belt ervoor en je buigt ervoor. Op die manier ben je 50 jaar dienstbaar aan de Eucharistie­viering en aan onze parochie­gemeen­schap en daar zijn we je heel dankbaar voor!

Beste mensen, “als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid” hoorden we zojuist in het evangelie. Maar het blijft niet bij het eten van de heilige Communie. Jezus zelf heeft ons geleerd dat het niet bij woorden alleen kan blijven. Jezus leert ons om je leven te delen, om dienstbaar te zijn aan je medemensen.

Dit zien we in onze omgeving gelukkig nog steeds gebeuren. Soms als het leven donker lijkt en uitzichtloos ontmoeten we mensen die zo inspirerend zijn dat ze iets van hun eigen leven kunnen delen. Gelukkig heeft onze maat­schappij nog van deze mensen:

  • Ziekenbezoeksters, die altijd precies op het goede moment binnenstappen.
  • Verplegers en verpleegsters in zieken- en bejaardenhuizen die met een woord van troost komen op het moment dat je je godverlaten alleen voelt.
  • Een goede vriend of vriendin die je arm om je heenslaat en zo aangeeft dat je niet alleen verder hoeft, en de buurvrouw of buurman die roept dat de koffie klaarstaat.
  • Een acoliet die al 50 jaar dienstbaar is aan het altaar van de Heer en daarmee bijdraagt aan een feestelijke en verzorgde liturgie.

Ik geloof dat het feest van vandaag ons leert dat het écht delen van leven, liefde, geloof en geluk wezenlijk is voor ons eigen leven.

Wie hier het Heilig Brood ontvangt, zal ook in het leven van alledag het brood moeten delen, samen met de zorg en aandacht die daarbij horen. Om zelf te worden wat je ontvangt: Het Lichaam van Christus. Zijn handen, zijn ogen, zijn oren, zijn mond, waarmee Hij deze wereld kan omarmen, aanzien, verstaan en toespreken.

Amen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose