link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Alphacursus

Maandag 2 oktober - 19.00 uur - Asten

gepubliceerd: dinsdag, 13 juni 2017

Dit najaar start weer een Alpha­cur­sus in Asten. Aan de Alpha­cur­sus die in de tweede helft van 2016 werd gehou­den deden zes deel­ne­mers mee. Op maan­dag­avond 25 sep­tem­ber vanaf 19.00 uur zijn geïn­te­res­seer­den welkom voor een vrij­blij­vende in­for­ma­tie­avond.

Wat is een Alpha­cur­sus?

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa twaalf in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten ontdek je wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. Weke­lijks starten we met een gezellige warme maal­tijd. Daarna is er de inlei­ding over het on­der­werp van de avond en praten we er samen over. Alpha is samen meer ont­dek­ken van wie Jezus is en wat Hij voor jou kan betekenen.

Lijkt het je wat? Kom naar de start­avond en proef of het klikt. 210.000 Neder­lan­ders gingen je al voor.

Details

De cursus bestaat uit elf avon­den en een weekend.

 • maan­dag­avon­den:
  2, 9, 23 en 30 ok­to­ber
  6, 13 en 27 no­vem­ber
  4, 11 en 18 de­cem­ber 2017
  en 8 januari 2018
 • weekend: vrij­dag­avond 17 no­vem­ber en zater­dag 18 no­vem­ber over­dag
  (met de deel­ne­mers wordt be­spro­ken of dit weekend schikt)
 • Als het nodig is wor­den in overleg met de deel­ne­mers de datums aan­ge­past
 • De avon­den beginnen om 19.00 uur met een warme maal­tijd bereid door Irene
 • Dieetwensen kunnen wor­den aange­ge­ven
 • Locatie: woning van Peter & Irene Swinkels, Nieuw­straat 10, 5721 XB Asten

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose