link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In het najaar gaat de Alphacursus weer van start!

Maandag 25 september - 19.00 uur - Asten

gepubliceerd: dinsdag, 13 juni 2017

Dit najaar start weer een Alpha­cur­sus in Asten. Aan de Alpha­cur­sus die in de tweede helft van 2016 werd gehou­den deden zes deel­ne­mers mee. Op maan­dag­avond 25 sep­tem­ber vanaf 19.00 uur zijn geïn­te­res­seer­den welkom voor een vrij­blij­vende in­for­ma­tie­avond.

Wat is een Alpha­cur­sus?

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa twaalf in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten ontdek je wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. Weke­lijks starten we met een gezellige warme maal­tijd. Daarna is er de inlei­ding over het on­der­werp van de avond en praten we er samen over. Alpha is samen meer ont­dek­ken van wie Jezus is en wat Hij voor jou kan betekenen.

Lijkt het je wat? Kom naar de start­avond en proef of het klikt. 210.000 Neder­lan­ders gingen je al voor.

Details

De cursus bestaat uit elf avon­den en een weekend.

 • maan­dag­avon­den:
  2, 9, 23 en 30 ok­to­ber
  6, 13 en 27 no­vem­ber
  4, 11 en 18 de­cem­ber 2017
  en 8 januari 2018
 • weekend: vrij­dag­avond 17 no­vem­ber en zater­dag 18 no­vem­ber over­dag
  (met de deel­ne­mers wordt be­spro­ken of dit weekend schikt)
 • Als het nodig is wor­den in overleg met de deel­ne­mers de datums aan­ge­past
 • De avon­den beginnen om 19.00 uur met een warme maal­tijd bereid door Irene
 • Dieetwensen kunnen wor­den aange­ge­ven
 • Locatie: woning van Peter & Irene Swinkels, Nieuw­straat 10, 5721 XB Asten

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose