link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gildemis Kringgildedag Sint Joris Someren

Met Mgr. De Korte

gepubliceerd: maandag, 12 juni 2017
foto: Hans Wasmus
Gildemis Kringgildedag Sint Joris Someren

Gilde Sint Joris uit Someren hield op zon­dag 11 juni de Kring­gil­den­dag. Deze mooie zonnige dag begon met de ont­vangst van meer dan hon­derd geno­dig­den, onder wie de Com­mis­sa­ris van de Koning Wim van de Donk, burge­mees­ter Alfred Veltman en een aantal hoog­waar­dig­heidsbekle­ders uit de Federatie en de Kringen van het Brabantse gildewezen.

Na over­dracht van het Kring­vaandel werd in de Lambertus­kerk een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring gehou­den. Cele­branten waren mgr. dr. Gerard de Korte, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, pastoor Pieter Scheepers en pater Piet Meeuws CssP. Mannen­kerk­koor Bonum Tenete en het Dames­kerk­koor begeleid­den de vie­ring muzikaal.

Na de hernieu­wing van de eed van trouw aan het ker­ke­lijk gezag begaf het gezel­schap zich naar De Ruchte waar na een een­vou­dige brood­maal­tijd door het ge­meen­te­bestuur de erewijn werd aangebo­den.

Na deze maal­tijd ver­trok de kleur­rijke stoet met meer dan 700 geüniformeerde gilde­broe­ders en -zusters, een tiental paar­den en een rijtuig rich­ting sport­park De Potacker. Muziek­ver­eni­ging Somerens Lust begeleidde de deel­ne­mers naar het sport­park, waar het publiek genoot van de massale opmars en vendel­groet en een in­druk­wek­kend slangendefilé.

De rest van de mid­dag waren er wedstrij­den ven­de­len, trommen, kruisboog­schie­ten, geweer­schie­ten, stan­daardrij­den, jeu de boulen en rings­te­ken te paard.

(over­ge­no­men van www.siris.nl / foto’s gemaakt door Hans Wasmus)

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose