link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Klokkendagen

gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2017
Klokkendagen

Ook dit jaar bie­den wij U tij­dens de klokken­da­gen weer een gevarieerd pro­gram­ma aan met veel muziek, verrassende optre­dens en na­tuur­lijk de kunst­markt met het straattheater.

Zoals u gewend bent zijn ook dit jaar weer alle ac­ti­vi­teiten gratis te bezoeken, echter voor het eve­ne­ment ‘Klassiek op de vrij­dag’ heeft u gratis toegangsbe­wij­zen nodig. Deze toegangsbe­wij­zen kunt u vanaf 1 mei aanstaande ophalen bij de VVV in Asten, met een maximum van 4 per persoon.

Na twee jaar afwe­zig­heid is er op zon­dag 28 mei 2017 weer een ‘Open toren’. De H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk zet haar deuren wijd open en biedt de bezoekers de gelegen­heid om his­to­rische cultuur te snuiven in de klokkentoren. Hoog in de toren laat ver­vol­gens de stadsbeiaardier van Asten, Rosemarie Seuntiëns niet alleen haar werk­plek zien, maar laat u ook genieten van de klanken van het carillon.

Pro­gram­ma

Zater­dag 20 mei

  • 14.00 - 16.30 uur Open Toren
  • 20.00 uur Avond onder de sterren

Vrij­dag 26 mei

  • 20.00 uur Klassiek op vrij­dag

Zondag 28 mei

  • 11.00 uur Klokkenmis
  • 13.00 - 17.00 uur Kunst­markt en straattheater
  • 14.00 - 16.30 uur Open Toren

Meer in­for­ma­tie

Kijk voor meer in­for­ma­tie op de web­si­te van de organi­sa­tie:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose