link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De parochie bij u thuis...

De bezoekgroep van onze parochie in Asten

gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2017
De parochie bij u thuis...

In onze pa­ro­chie zetten ver­schil­lende vrij­wil­li­gers zich met toe­wij­ding in voor pa­ro­chi­anen die door ziekte of ouderdom het contact met de pa­ro­chie dreigen te verliezen. De bezoek­groep bezoekt hen graag, inclusief de mensen die graag bezoek wensen in onze zorg­cen­tra, die zich binnen de pa­ro­chiegrenzen bevin­den.

Als u bezoek wenst namens de pa­ro­chie moet u zelf of via een familielid de pa­ro­chie op de hoogte brengen. De pa­ro­chie krijgt géén berichten vanuit de in­stel­lingen! Ver­on­der­stel nooit dat wij weten dat iemand ziek is.

In de zieken-en verpleeg­hui­zen zijn pastores aanwe­zig op wie u een beroep kan doen. Vaak is er ook een stilte­cen­trum aanwe­zig en zijn er li­tur­gische vie­rin­gen.

De pas­to­rale zorg in zorg­cen­tra en zieken-en verpleeg­hui­zen buiten onze pa­ro­chie valt onder verant­woor­de­lijk­heid van de pas­to­rale dienst aldaar. Zij zijn de eerst aanspreek­ba­re personen wanneer men om een pastor vraagt.

Ook voor rouwen­den

Ook wil onze bezoek­groep mensen die rouwen, tot steun zijn. Het zijn geen therapeuten maar ‘gewone’ mensen uit onze pa­ro­chie met een open hart en een luis­te­rend oor voor mensen in een rouw­pro­ces. Enige tijd na de uit­vaart wordt er met u contact gezocht.

Het pas­to­rale team kan niet altijd en overal aanwe­zig zijn en daarom willen wij als pa­ro­chi­anen ons inzetten voor elkaar, ook in deze groep.

Stelt u er prijs op dat de pastor zelf na de uit­vaart nog een keer op bezoek komt, dan kunt u die altijd bellen om een afspraak te maken.

Contact

  • Jacqueline van Lier: (0493) 69 69 16

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose