link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maakt u onze parochiebedevaart mogelijk?

30 september t/m 6 oktober 2017

gepubliceerd: dinsdag, 18 april 2017
Folder Parochiebedevaart naar Assisi
Download de fol­der

Beschikt u over een gel­dig paspoort of iden­ti­teits­kaart, een rede­lijke conditie en een verlangen om de geboorte­regio van de Heilige Fran­cis­cus te bezoeken, wacht dan niet lan­ger en meld u aan voor de pa­ro­chie­bede­vaart naar Assisi van 30 sep­tem­ber t/m 6 ok­to­ber 2017. Er zijn nog enkele aanmel­dingen nodig om de bede­vaart door te laten gaan!

Met onze Fran­cis­cus­pa­ro­chie willen we in het najaar van 2017 op bede­vaart gaan naar Assisi, de stad van Sint Fran­cis­cus. Hoogte­punten van de reis zijn onder andere de Sint-Fran­ciscus­basiliek, de Maria­basiliek, de kluis van Fran­cis­cus in een bos van steeneiken, Het klooster San Damiano, de Clarissen­kerk en de plaatsen Rivotorto, Spoleto, Montefalco en Gubbio.

Pa­ro­chiereis naar Assisi

In de Ita­li­aanse plaats Assisi is de heilige Fran­cis­cus geboren en opgegroeid. En daar is ook zijn laatste rust­plaats. Omdat Sint Fran­cis­cus de patroon­hei­lige van onze pa­ro­chie is, ligt het voor de hand om samen op weg te gaan naar zijn stad. Onderweg leren we elkaar kennen en doen we erva­ringen op, die we thuis weer met anderen kunnen delen. Op bede­vaart gaan, is een bij­zon­dere erva­ring. Samen op weg met ouderen én jon­ge­ren, gelo­vi­gen én zoekers. Mogen ervaren hoe geloof, hoop en liefde ons vreugde en bemoe­diging brengen. Samen bete­ke­nis geven aan onderweg zijn, dat is op bede­vaart gaan. Samen bid­den en zingen, ver­tellen en luis­te­ren, lachen en huilen, elkaar helpen en geholpen wor­den, geloof en gevoelens delen, genieten van gezellig­heid en plezier hebben met elkaar.

Assisi ligt in het dal van Spoleto, in het oeroude Umbrië, mid­den in Italië. Het is een licht bergach­tig gebied met bossen en boom­gaar­den, terwijl de vele mid­del­eeuwse stadjes tegen de bergruggen kleven. We noemen het fran­cis­caans Italië, omdat dit het centrum is van de bewe­ging waar­mee Fran­cis­cus begon in de 12e eeuw. Hier heeft hij voor de vogels gepreekt. Hier temde hij een wolf. Hier bewerkte hij de vrede tussen macht­heb­bers. Hier preekte hij de liefde van God voor de mens en heeft hij dat voorgeleefd. Hier begon hij de bewe­ging van de Minder­broe­ders en in zijn spoor volgde Clara met haar Arme Zusters.

Kapel van Franciscus
De kapel van Fran­cis­cus

Assisi is een his­to­rische plaats, een stukje paradijs. Daarom willen wij daarheen, samen. Door Gods inge­ving stapte Fran­cis­cus in dat dal van zijn paard en omhelsde hij de melaatsen. Achter de zweren zag hij een mens, op zoek naar liefde, geluk en genegen­heid. Zo werd de koopman een min­der­broe­der met een sober leven. Fran­cis­cus kreeg hier een bij­zon­dere opdracht. Lopend door het land rond Assisi kwam hij bij een vervallen kerkje. Vanaf het kruis­beeld in de kerk van San Damiano sprak Jezus tot Fran­cis­cus en gaf hem de opdracht: ‘Herstel mijn kerk’. Fran­cis­cus her­stelde het kerkje, maar ‘kerk’ had hier een andere bete­ke­nis. Jezus bedoelde de ge­meen­schap, het geloof. Daarom is het goed om samen op weg te gaan, op zoek naar de bronnen van ons geloof. Naar de bete­ke­nis van Fran­cis­cus in deze wereld.

Op 4 ok­to­ber, de feest­dag van Fran­cis­cus (én Werelddieren­dag) zijn we in Assisi. De be­lang­rijk­ste dag van de Fran­cis­ca­nen maken wij met hen mee! Dat wordt een groot feest!

Gaat u mee? Ik hoop het van harte!

pastoor Pieter Scheepers

Reisge­ge­vens

Datum

 • zater­dag 30 sep­tem­ber t/m vrij­dag 6 ok­to­ber 2017
 • in­schrij­ven zo snel moge­lijk!

Reissom

 • € 695 per persoon op basis van een twee­persoons­ka­mer
 • € 150 toe­slag een­persoons­ka­mer

De reissom is inclusief

Fresco van Franciscus
Fresco van Fran­cis­cus
 • ver­voer per luxe tou­ringcar
 • over­nach­ting in Oos­ten­rijk tij­dens de heen- en terugreis op basis van half pension, verblijf op een twee­persoons­ka­mer met bad/douche en toilet.
 • vier over­nach­tingen in hotel Domus Pacis in Assisi - op basis van half pension, verblijf op een twee­persoons­ka­mer met bad/douche en toilet
 • in Assisi zijn water en wijn inbegrepen bij de maal­tijd
 • lunchpakket op dag vier
 • entree Fran­cis­cus­basi­liek
 • audio­sys­teem tij­dens verblijf in Assisi
 • toe­risten­be­las­ting
 • be­ge­lei­ding door pastoor Scheepers en Marloes Robben
 • uit­ge­breide reisin­for­ma­tie en gebe­den­boek
 • col­lec­tieve reis­ver­ze­ke­ring (voor deel­ne­mers die in Neder­land wonen)

Annule­rings­ver­ze­ke­ring

In de reissom is géén annule­rings­ver­ze­ke­ring opgeno­men.
Wij raden u aan zelf een annule­rings­ver­ze­ke­ring af te sluiten.

Opstap­plaats

De pa­ro­chiereis naar Assisi vertrekt vanaf de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, Wilhelmina­straat 3 in Asten.

Reis­do­cu­menten

De basiliek van Assisi
Basiliek van Assisi

Om aan deze reis te kunnen deel­ne­men, dient u over een gel­dig paspoort of iden­ti­teits­kaart te be­schik­ken.

Algemene reis­voor­waar­den

Op deze reis zijn de algemene voor­waar­den van het Huis voor de Pelgrim van toepas­sing. Meer in­for­ma­tie hierover is te vin­den op onze web­si­te of verkrijg­baar bij ons kantoor.

Let op!

Van de deel­ne­mers wordt een rede­lijke conditie verwacht.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

Heeft u in­te­res­se om mee te gaan? Vul dan per persoon het bij­gaande aanmel­dings­for­mu­lier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op:

 

Basiliek AssisiParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose