link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voorbereidingen bedevaartseizoen Ommel

gepubliceerd: maandag, 17 april 2017
foto: Rob Fritsen / SIRIS
Voorbereidingen bedevaartseizoen Ommel

Het bede­vaartseizoen van Maria van Ommel staat weer voor de deur - traditie­ge­trouw zullen in mei weer vele pelgrims naar het dorp Ommel reizen om Onze Lieve Vrouw van Ommel te eren.

Voor het gemak is een fol­der gemaakt met daarop alle vie­rin­gen die speciaal in de mei­maand zullen plaats­vin­den. De fol­ders liggen achterin de kerk, maar is na­tuur­lijk ook digi­taal be­schik­baar op deze web­si­te. Ook een brief voor vrij­wil­li­gers kan wor­den gedownload.

Helpt u een handje mee?

Om alle bede­vaarten in goede banen te lei­den is een aparte brief met aanmeldstrook opge­steld. Er is met name behoefte aan:

  • Het pro­ces­sie­park, de tuin rondom de kerk en het kerk­plein opharken, schoffelen e.d.
  • De banken voor de diensten die buiten wor­den gehou­den afwassen.
  • Het bij­hou­den van de kaarsenbakken.
  • Hier­voor wordt een rooster gemaakt dat loopt van zater­dag­avond tot zon­dag­avond. Ben je ingeroosterd dan heb je gedurende 1 ½ uur de zorg voor de kaarsenbakken.
  • De ver­keers­stro­men in goede banen lei­den op tij­den dat het heel druk is. Volgens een rooster, van 1½ uur per mede­wer­ker, wijzen 1, 2 of 3 ver­keers­rege­laars de fietsers en automobilisten de weg naar de par­keer­plaatsen en zorgen er tege­lijk voor dat er voor de voet­gan­gers en evt. hulp­diensten (loop)paden over­blij­ven.
  • Collec­te­ren tij­dens de missen en het Plech­tig Lof. Tijdens iedere dienst wordt er een collecte gehou­den. Deze wordt op­ge­haald door 2 tot 4 collectanten. Op zater­dag zijn er 2 Heilige Missen, om 18.00 en om 19.30 uur. Op zon- en feest­da­gen zijn er 4 Heilige Missen, om 06.30, 08.00, 09.30 en 11.00 uur en een Plech­tig Lof om 15.00 uur.
  • Indien u in het bezit bent van een EHBO diploma of als u bedrijfs­hulp­ver­le­ner bent, het (zo nodig) verlenen van Eerste Hulp.
  • Mee­lo­pen met de Grote Pro­ces­sie tij­dens het Plech­tig Lof op de derde zon­dag van de mei­maand als bruidje, vaandel­dra­ger of mis­die­naar.

Wilt u meehelpen?

Geef u dan op middels het opgave­for­mu­lier of via e-mail:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose