link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Fotoserie van de Power of Fire

gepubliceerd: vrijdag, 7 april 2017

Met een flinke dele­ga­tie togen we zater­dag 11 maart met een flink aantal vor­me­lin­gen naar de jaar­lijkse vor­me­lin­gen­dag van Bisdom ’s-Hertogen­bosch. De dag begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal. Daarna volgde een pro­gram­ma in het Sint-Jans­cen­trum, het pries­ter­semi­narie met een prach­tige tuin die voor de gelegen­heid weer was opgeleukt met springkussens.

Uit de foto­se­rie kan wor­den gecon­clu­deerd dat de jon­ge­ren en de pastoor zich goed vermaakt hebben!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose