link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumconcert Puur Sangh

Zondag 11 december

gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2016

Zondag 11 de­cem­ber vindt het jubileum­con­cert van Puur Sangh plaats in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten. De aan­vang van dit concert is om 15.00 uur. Tijdens dit concert zal de ‘Misa a Buenos Aires’ of ook wel ‘Misa Tango’ genoemd van de Argen­tijnse componist Martin Palmeri (1965) wor­den uitge­voerd.

De componist maakte een arrange­ment voor symfonieorkest, bandoneon, piano, mezzo-sopraan en gemengd koor. Dit werk werd gecompo­neerd van sep­tem­ber 1995 tot april 1996 en de première vond plaats op 17 au­gus­tus 1996 in het Broadway Theater in Buenos Aires. De tekst van de mis is in het Latijn. Ach­ter­een­vol­gens wor­den Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei uitge­voerd. De componist combineert zijn be­lang­rijk­ste muzikale erva­ringen als koordirigent en tango arrangeur met stilis­tische ele­menten uit ver­schil­lende culturen: melo­disch en rit­misch.

Uitvoeren­den

  • Orkest: Brabant Sinfonia
  • Mezzo-sopraan: Karolina Hartman
  • Pianist: Rob Nederlof
  • Bandoneon: Simone van der Weer­den
  • Gemengd koor: Puur Sangh
  • Algehele lei­ding: Ad Vergouwen

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose