link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lourdesbedevaart met het bisdom

Zaterdag 14 t/m zaterdag 21 oktober 2017

gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2017
foto: www.vnb.nl
Eucharistieviering bij de grot
Eucharistieviering bij de grot
foto: www.vnb.nl
De reusachtige Rozenkransbasiliek
De reusachtige Rozenkransbasiliek
foto: www.vnb.nl
De lichtjesprocessie
De lichtjesprocessie

Bis­schop De Korte nodigt ons uit deel te nemen aan een dio­ce­sane bede­vaart naar Lourdes. Samen willen we op deze bij­zon­dere plaats ons geloof beves­tigen en vieren. Deze pelgrimage hou­den we aan de voor­avond van de 160ste ver­jaar­dag van de eerste ver­schij­ning op 11 februari 1858. Met Ber­na­dette gaan ook wij naar de Grot om te ervaren dat de Heer ook vandaag grote dingen aan ons doet.

Oproep

“Mag ik u uit­no­di­gen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bede­vaart kunnen wij onze on­der­lin­ge band ver­ster­ken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen in­spi­ra­tie opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofs­ge­meen­schappen. In ver­trouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen.”

+ Gerard De Korte

Ont­moe­ting

Ont­moe­ting is een be­lang­rijk ele­ment in de bede­vaarten die het bisdom van ’s-Hertogen­bosch or­ga­ni­seert. Ook in 2017 staat ont­moe­ting centraal in Lourdes: in dit geval de ont­moe­ting met Maria en via haar de ont­moe­ting met de Levende Heer. Maar ook voor de on­der­lin­ge ont­moe­ting is volop gelegen­heid. Pelgrims leren elkaar tij­dens de bede­vaart goed kennen, zo is de erva­ring.

Reisopties

TGV: zater­dag 14 t/m zater­dag 21 ok­to­ber
VNB-Lance: vrij­dag 13 t/m zater­dag 21 ok­to­ber

We reizen met de TGV; deze snelle treinverbin­ding brengt de bede­vaart­gan­gers in één dag naar Lourdes.

Heeft u zorg nodig en wilt u graag met de bus naar Lourdes? Dan is de VNB-Lance iets voor u! De VNB-Lance is een bus die plaats biedt aan pelgrims die zorg nodig hebben, zoals pelgrims die van een (elektrische) rol­stoel gebruik maken of pelgrims die liggend ver­voerd moeten wor­den. Medische en verpleeg­kun­dige be­ge­lei­ding is aanwe­zig tij­dens de bus­reis en in Lourdes, zodat u zorgeloos op reis kunt gaan.

De kosten op basis van een twee­persoons­ka­mer zijn € 899.

In­for­ma­tie

Flyer Lourdesbedevaart met het bisdomDe organi­sa­tie van de reis is in goede han­den bij de katho­lie­ke bede­vaarts­orga­ni­sa­tie VNB.
Op de web­si­te van het VNB vindt u meer in­for­ma­tie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose