link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gedicht van Jan van Eijk

Stilstaan bij de sluiting van de Pauluskerk

gepubliceerd: zondag, 5 februari 2017
Jan van Eijk, schrijver van het gedicht tijdens de voordracht
Jan van Eijk, schrijver van het gedicht tijdens de voordracht

Tijdens de sluitings­viering van de Paulus­kerk sprak Jan van Eijk een prachtig gedicht over het wel en wee van ruim vijftig jaar Paulus­kerk in Someren-Noord. Voor wie het nog eens wil nalezen, publiceren we het hieronder.

Ruim 50 jaar geleden kwam er een nieuwe wijk
Someren zette zich daarmee in de kijk
Huizen zag je uit de grond verrijzen
In allerlei soorten maten en prijzen
We hadden alleen een school maar nog geen kerk
Dus er was aan de winkel veel werk
Er werd een bouwpastoor benoemd
Over zijn kwaliteiten werd al geroemd
Maar wel een pastoor maar geen kerkgebouw
Er moest dus gewerkt worden heel gauw
Directeur van de Velde stelde beschikbaar de L.T.S.
Daar was in het weekend toch geen les
Er kwam een bestuur en een koor om te zingen
En er werden geregeld allerlei dingen
Een kerk moest er komen permanent
Eerder was bouwpastoor Lammers niet content
Architect van Heugten ging passen en meten
Het werd geen renaissance geen barok of gotiek dat kon je vergeten
Nee het werd modern met het altaar in het midden
Dan konden de bezoekers rond het altaar bidden
Er kwamen ook geen banken maar makkelijke stoelen
De mensen moesten zich thuis kunnen voelen
Bij de inwijding waren de pastoor en de bezoekers reuze blij
De pastoor woonde toen zelf nog in een huizenrij
De parochie kon nu volop gaan draaien
De eerste dopeling je kon zijn naam al raaien
Die werd daarom naar Paulus genoemd
Wij werden in Someren - Noord om veel dingen beroemd
Een contact­commissie werd opgericht
En ook de fruitmanden actie zag het licht
Het Rijke Roomse Leven hier kwam op gang
Er werd niet gekeken naar stand of rang
Lief en leed werd samen gedragen en beleefd
En ook een beetje naar volmaaktheid gestreefd
De eerste koster vond het een geweldige baan
Daar had de pastoor een hele goeie aan
Na hem kwamen er nog vele anderen
En zagen de kerk zienderogen veranderen
Maar we kenden een volle kerk bij vieringen vele
Het was nog de tijd van veel zaken samen dele

Alles liep goed gesmeerd we telden in het bisdom nu mee
Ons eerste jubileum gingen we halen hoezee
Dat moest gevierd alles werd uit de kast gehaald
De bijbel werd er bij gehaald
Ben Oude Nijhuis schreef een toneelstuk over Paulus
Een man die voorheen heette Saulus
130 personen gingen met hem samen op reis
En brachten die Saulus niet van de wijs
Totdat een donderslag bij heldere hemel hem raakt
En van hem een heel ander mens maakt.

De parochie ging mee in de vaart der volken
En bleef gestaag ons geloof vertolken
Veranderingen deden zich ook hier voor
De nieuwe tijd brak ook in onze parochie door
We kregen acolieten, gezinsmissen en kinderkoren
De kinderen lieten ook toen nog hun stem graag horen
Woord en communie diensten en avondwake
Die begonnen hier ook in zwang te rake
Het kerkkoor bleef ook veel oefenen en zingen
Dirigenten en organisten die kwamen en gingen
Ze zongen en zingen Nederlands en Gregoriaans met mooie stemmen
Van enthousiasme zijn sommige niet te temmen
Ik zou bijna vergeten te zeggen
Dat pastoor Lammers zijn werk neer zou leggen
We kregen toen Theu Saes uit het Limburgse land
Die kreeg ook weer veel parochianen op zijn hand
We hebben ook aan hem veel te danken
Dat zijn ook nu nog veel gehoorde klanken
Het Kerkeneind het lijfblad van de kerk
Dat hield ook de band in de parochie sterk

Er werd weer een jubilea gemeld
En aan die het horen wilde door verteld
Het werd een revue over het wel en wee
Veel parochianen deden ook deze keer weer mee
Mien van de Moosdijk vertelde een verhaal over de hel
Wim van de Moosdijk liet ons kijken in de hemel
We hadden toen een nieuwe primeur
Sommigen kregen van dat idee een kleur
De automatische biecht deed hier zijn intrede
De biechtelingen waren zeer tevrede

Je leverde je zonden op een brief of briefje in
En de automaat verwerkte dat binnenin
De prijs van de penitentie hoorde je heel spontaan
Na betaling van het bedrag kon je verder gaan

Om de kas te spekken hadden we een actie
Wijn kon je bij ons kopen we kregen veel reactie
Een nieuwe geluids­installatie schaften we van de opbrengst aan
En meubilair voor de zaaltjes zat er ook nog aan
Iedereen liep toen nog warm voor de kerk
En vond het vanzelfsprekend en mooi werk
De pastoor en bestuur deden een beroep op veel mensen
Wat kon je in onze parochie nog meer wensen
Priesters en paters die kwamen vervangen en helpen
Ook hun enthousiasme was niet te stelpen
Wat te denken van al onze werk­groepen
Had je ze nodig je hoefde maar te roepen
Kosters, misdienaars, acolieten en lektoren
Lieten op verzoek vaak van zich horen
Maar de interieur­groep en de dames van de bloemen
Die zijn ook geweldig en kunnen we niet genoeg roemen
Dan was er ook nog een tijd lang Forever Yong
Dat steeds in een nagenoeg volle kerk de sterren van de hemel zong

Het moment kwam dat Theu Saes ons zou gaan verlaten
Maar niemand van ons had toen in de gaten
Dat zijn afscheid op zo`n manier zou gebeuren
Als je er aan denkt kun je er nog om treuren
Zijn bediening vond plaats in de kerk
Toen kon je merken dat de band met de parochianen was heel sterk
Kort daarop is hij toen overleden
Wij hopen dat hij nu op ons neer kijkt heel tevreden

Er brak een pastoorloos tijdperk aan
Het bisdom liet ons vijf jaar in de kou staan
Maar wij van de Paulus lieten ons niet kennen
En lieten ons door de paters uit Asten verwennen
De inzet van velen deed ons heel erg goed
We gingen samen door vol goede moed
Het moment kwam er toch eindelijk aan
Dat er een nieuwe pastoor ons voor zou gaan
Maar helaas Jan Heeffer kon het ook niet tegenhouden
Dat de mensen de kerk niet erg meer vertrouwden
Het verval zette door we zouden toch het gouden jubileum nog vieren
Een keer zouden we alles nog eens versieren
Pastoor Heeffer werd vervangen door pater Xavier
Met deze priester zijn we heel erg tevree
Maar alleen zoveel parochies te bemannen
Daarvan zou je kunnen raken overspannen
We werden ingedeeld in een groter geheel
En van de Franciscus parochie werden we een deel
Diensten vonden nog plaats om de week
Waar ook niet iedereen meer naar uit keek
Het kerkbezoek liep heel hard terug
Nog nooit ging een teruggang zo vlug
Het einde van het liedje we moesten sluiten gaan
Daar helpt geen moedertje lief meer aan
Er waren hier veel dopen, huwlijken, jubilea en diensten van afscheid nemen
Maar ook was het vaak een feest om goed nieuws te vernemen
De overwegingen van vele priesters gaven ons inspiratie
We kregen onlangs nog nieuwe kruiswegstaties
Maar nu er een einde aan alles komt
En alle gebeur­te­nissen nog eens op somt
Rest alleen dankbaarheid en berusting
Maar van het hart moet mij nog een ding
Dank aan allen die in al die jaren
Er voor de Paulus parochie waren
Werkers voor, of, en achter de schermen
Die zich door Paulus lieten ontfermen
Het zijn er te veel om op te noemen
Daarom wil ik allen in een woord roemen.

Bedankt.

Jan van Eijk
februari 2017


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose