link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerkbalans 2017

‘Mijn kerk verbindt’

gepubliceerd: zondag, 22 januari 2017
Kerkbalans 2017

2016 is een bewogen en enerverend jaar geweest. Na een feestelijke installatie op 19 december 2015, zijn we van start gegaan als Franciscus­parochie. Eén grote parochie bestaande uit acht geloofs­gemeen­schappen.

Gemeen­schappen die hart hebben voor het kerkelijke leven en hun kerkgebouwen. Vele, vele enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten op allerlei gebied. Van voor­bereiding op de sacramenten; van het bijhouden van begraaf­plaatsen en pastorietuinen; van kosters en poetsers… noem maar op. Mensen die goud waard zijn!

Feesten!

Een parochie waar we ook van feesten houden! Denk maar aan het gouden jubileum van de Paulus­kerk. De inzegening van de nieuwe kerststal in Someren-Eind. Het gouden priesterjubileum van Pater Jan Zwirs in Lierop. Het 70-jarig priesterjubileum van pater Tonnie van Steen in Heusden. Het gouden priesterfeest van pater Frans Wijnen in Someren-Eind. De vele feestelijke Communie- en Vormsel­vieringen. De huwelijken en huwelijksjubilea. En daarnaast de feestelijke vieringen op de zaterdag­avond en de zondagmorgen in onze kerklocaties waar koren hun muzikale bijdrage leveren om een mooie viering gestalte te geven.

‘Onze’ kerk­gemeen­schap, terug op de kaart

Kortom, de Franciscus­parochie bestaat uit enthousiaste mensen die hun geloof in daden willen omzetten en zo de Blijde Bood­schap van Jezus Christus uit willen dragen. Wij willen ‘onze’ kerk­gemeen­schap, weer terug op de kaart. Een kerk hier binnen de gemeente Asten en binnen de gemeente Someren waar plaats is voor velen!

De betrokkenheid van onze parochianen in onze gemeen­schap vergroten, niet alleen van de mensen die wij regelmatig zien op straat of in de kerk, tijdens de voor­bereiding van de Doop, Communie, Vormsel, huwelijk of begrafenis, maar ook voor hen die wij minder of praktisch niet meer in de kerk zien. Want de kerk blijft open voor iedereen, de kerk met een blijvende waarde, dat hebben wij mogen ervaren tijdens de druk bezochte kerstdagen en de vele begrafenissen van het afgelopen jaar.

Ondersteuning bij speciale momenten

Momenten die wij ervaren als keer­punten in ons leven. Er zijn toch speciale momenten van betrokkenheid en bezinning waar wij onze kerk­gemeen­schap nodig hebben in ons leven. U kunt altijd een beroep doen op een priester of pastoraal werkende in tijden van verlies, ziekenhuisopname of overgang naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Door het secretariaat te bellen kunt u in contact komen met een van de pastores of de bezoekers­groep.

Wij, als parochie­gemeen­schap, willen deze betrokkenheid vergroten. De mensen erop wijzen dat wij er voor elkaar kunnen en mogen zijn met een luisterend oor. De kerk wordt dan een houvast, een houvast met blijvende waarde van Gods goedheid en liefde.

Actie Kerkbalans 2017

Wat is u die houvast waard? Samen de kerk blijven steunen met de Actie Kerkbalans 2017. Het mogelijk maken dat ‘onze’ kerk mag functioneren met uw financiële steun om de kerk gaande te houden. Er zijn veel uitgaven, denk aan publicaties; secretariaat; activiteiten rondom de sacramenten; bloemen en kaarsen; organisten en dirigenten; pastores en personeel; en alle kosten rondom de vieringen en ook de uitgaven van onderhoud en verzorging van onze mooie kerkgebouwen (denk aan al het schilderwerk na de hagelschade), pastorieën en het processiepark in Ommel.

Kortom uw bijdrage wordt gebruikt om de plaatselijke kerk­gemeen­schap binnen de grote Franciscus­parochie in balans te houden. Mogen wij een beroep doen op uw gulle gaven voor 2017?

Ondanks de economische tegenwind durven wij toch een beroep op uw mildheid te doen. De kerk is er voor iedereen, ook voor u!

Dank nogmaals voor uw bijdrage.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose