link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekenzalving folder

gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2017

Een nieuwe fol­der is samen­ge­steld over het Sacra­ment van de Zie­ken­zal­ving. Met deze fol­der wil onze Fran­cis­cus­paro­chie u in­for­meren over de zie­ken­zal­ving en de laatste sacra­menten.

Als iemand erns­tig ziek is of zich voor­be­reidt op een naderend levens­ein­de, kan het wel­da­dig zijn samen te bid­den en de sacra­menten te vieren. Tege­lijker­tijd is het on­der­werp ook bela­den. Soms wil men een zieke niet con­fron­teren met een moge­lijk naderend afscheid. Soms ook vindt iemand zich nog niet ziek genoeg om te vragen om de laatste sacra­menten.

Ooit loopt men lang rond met de vraag wel of niet bedienen, met wie en wanneer. Deze bro­chu­re biedt u de gelegen­heid derge­lijke zaken al eer­der binnen de eigen familie­kring te bespreken. En na­tuur­lijk kan deze bro­chu­re u hulp bie­den als u plot­se­ling een bedie­ning moet regelen.

Papier of download

Neem een fol­der mee uit een van onze paro­chie­kerken of download en print hem vanaf deze web­si­te:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose